Fleadh Feirste – Gaeltacht Quarter Festival


Gaeilge


Is comhthionscadal é Fleadh Feirste, Féile na Ceathrún Gaeltachta, idir Forbairt Feirste, Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich agus An Cheathrú Ghaeltachta Teo.


Reáchtáladh an chéad Fhleadh i 2009 agus déanfar í a reáchtáil mar fhéile bhliantúil ar an deireadh seachtaine deireanach de Mhí na Samhna amach anseo.


Is í an sprioc atá le Fleadh Feirste ná féile a reáchtáil a dhéanfaidh spiorad agus spraoi na Ceathrún Gaeltachta a cheiliúradh.


Cuirtear eispéireas turasóireachta agus ealaíon Gaeilge den scoth ar fáil tríd Fleadh Feirste, an t-eispéireas sin bunaithe ar láidreachtaí traidisiúnta teanga agus cultúir na Ceathrún Gaeltachta féín.


Sraith úr glórtha, ionad samhlaíochta, tionscnaimh agus éachta ag croílár na Cathrach atá sa Cheathrú Ghaeltachta agus déanann Fleadh Feirste an fhuinneog seo ar an Cheathrú a oscailt don mhórphobal agus do chuairteoirí araon.


English


Fleadh Feirste, The Gaeltacht Quarter Festival, is a joint initiative between Forbairt Feirste, Culúrlann MacAdam Ó Fiaich and An Cheathrú Ghaeltachta Teo.


The inaugural Fleadh Feirste was held in 2009 and it will be held as an annual festival each year from now on on the last weekend of November.


The aim of the festival is  to celebrate the spirit of  Belfast’s Gaeltacht Quarter.


Fleadh Feirste offers an Irish tourist and arts experience of the highest quality. An experience based on the Gaeltacht Quarter’s traditional strengths of Irish language and Culture


The Gaeltacht Quarter represents a new set of voices in the city. It is a location where imagination, initiative and achievement abounds. Fleadh Feirste throws open a window on the Gaeltacht Quarter for residents and visitors alike.© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS