Tionscadal Nansen / Nansen Project


Gaeilge


Thiar in 2007 thug Forbairt Feirste cuireadh d’Ambasadóir na hIorua chun na hÉireann, an tUas. Truls Hanevold, chun léacht bliantúil na Ceathrún Gaeltachta a thabhairt. Ceiliúradh 75 Bliain a bhí ann ar bhronnadh Duais Nobel ar an taiscéalaí Ioruach Fridtjof Nansen agus ba é an téama a bhí ag an léacht ná saol agus sampla Nansen agus na ceachtanna a bhí ann d’Éirinn.


Thug an léacht le fios fosta go raibh tús á chur ag Forbairt Feirste le Tionscadal Nansen.


Tá iarracht a dhéanamh ag Forbairt Feirste’s tríd Tionscadal Nansen chun rún logainmneacha agus sráidainmneacha Bhéal Feirste a athbheochan. Ag glacadh Sráid Nansen mar phointe tosaigh tá muid ag iarraidh clár oideachais, teacht le chéile agus fiontraíocht pobail a bhunú.


Tá clár oibre agus oideachasúil bliana críochnaithe cheana féin againn le grúpaí ó Bhóthar na bhFál agus Bhóthar na Sean Chille agus tá cur chuige bunaithe ar chur i láthair agus ar cheardlanna bunaithe againn le go dtig linn dul i mbun oibre leanúnaí le pobail fud fad Bhéal Feirste ag úsáid logainmneacha, sráidainmneacha,  staire agus oidhreachta áitiúla a ligfeas do phobail éagsúla dul i gcomhairle a chéile, dul i mbun rannsú agus i mbun tógála le haghaidh comhthodhchaí.


Tuilleadh eolais:


jake@forbairtfeirste.com


feargal@forbairtfeirste.com


English


Back in 2007 Forbairt Feirste invited the Norwegian Ambassador to Ireland, the honourable Truls Hanevold, to deliver that year’s annual Gaeltacht Quarter lecture. It was the 75th anniversary of Fidtjof Nansen’s winning of the Nobel Prize and the theme of the lecture was the life of the Norwegian explorer, his example and the lessons for Ireland.


This keynote address also marked the launch of Forbairt Feirste’s Nansen Project.


Forbairt Feirste’s Nansen Project seeks to reactivate the meanings of Belfast street names and placenames, taking Nansen Street as the first step in establishing a platform for a wider programme of community education, engagement and enterprise.


Having already completed a year long educational and work programme with groups from the Falls and Shankill Roads and having developed a model of workshops and presentations Forbairt Feirste seeks to continue engaging with communities across Belfast using street names and placenames alongside  local heritage and history to allow diverse communities to engage, explore and build for a shared future.


Further information:


jake@forbairtfeirste.com


feargal@forbairtfeirste.com© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS