Scéim Cairdeas Domhanda / Global Friendship Scheme

Is ar scáth a chéíle a mhaireann muid / We all dwell in eachothers shadow

Gaeilge


‘S’í an éagsúlacht dlús an bheatha agus faoi Scéim Cairdeas Domhanda s’againn-ne díríonn Forbairt go príomha ar thuismitheoirí agus pay for essay writing ar pháistí ó éarnáil na Gaelscolaíochta agus ar teaghlaigh ó measc na n-inimearcaí nua chun deiseanna malartú cultúrtha a éascú. D’obair muid i dtosach as lámh a chéile leis an Stiúdeo Ealaíona Domhanda atá lonnaithe i lár na cathrach i mBéal Feirste chun seans a thabhairt d’inimircí blaiseadh a fhail ar an teanga agus an cultúr Gaelach agus seans a thabhairt do chlann atá ag tógáil a chuid páistí le Gaeilge blaiseadh a fháil ar an éagsulacht cultúrtha atá ar leac na doirse anois againn.


Faoin scéim seo ba mhían linn nascanna a chruthú agus a cothú idir dhaoine ó pobal éagsúla cultúrtha agus eithneacha agus deis a thabhairt do dhaoine nach ó chúlra Éireannach ó dhúchas iad ceardlainn agus cúr i láthair feasachta a shocrú i bpáirtnéireacht linn.


English


Variety is the very fabric of life and through our Global Friendship Scheme Forbairt Feirste concentrates on facilitating opportunities  for parents and children from the Irish Langauge Schools sector and from new immigrant communities to engage in cultural exchange. Our initial work in this area was through the World Arts Studios in Belfast City Centre where we staged workshops offering members of  newly arrived communities the opportunity to experience a taste of the Irish language and culture and which provided opportunities for the Irish language community to experience those different cultures which now reside on our very doorsteps.


Under this scheme we are keen to develop and strengthen cultural links between people from different cultural and ethnic backgrounds and to offer the opportunity to those communities not of native Irish background to avail in partnership with us of workshops or presentations focussing on Cultural Awareness.© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS