Lynne Anderson (Cúram Leanaí)


Fuair mé cáilíochtaí den chéad scoth ar ‘I dTreo na Fostaíochta’.  Rinne mé NVQ agus Gaeilge in aon phacáiste amháin agus tá mé ag obair ó d’fhág mé an cúrsa.


I got excellent qualifications on ‘I dTreo na Fostaíochta’.  I did an NVQ and Irish A’level in one package and I have been employed full-time since I left.
Maria Saidhcs  (Cúram Leanaí)


Thaitin an cúrsa liom nó níl sé cosúil leis an scoil.  Bhí muid i suíomh oibre agus sa seomra ranga le linn na seachtaine.  Bhí mé i suíomh taithí oibre Gaeilge agus thaitin na páistí liom go mór.


I enjoyed the course because it wasn’t like school.  During the week we were in work placement and the classroom. I was in an Irish Medium placement and I loved the kids I worked with.
Daniel McDonald (Forbairt Pobail)


Bhí an-suim agam san ábhar.  Bhí neart éagsúlachta ann agus chuaigh muid ar thurais shuimiúla.


I really enjoyed the subject.  There was plently of diversity and we went on interesting visits.

Daithí Mac Seáin (Ríomhaireacht)


Ba bhreá liom ríomhairí.  Thaitin na múinteoirí liom go mór agus d’fhoghlaim mé neart rudaí úra.  Bhí sé deas bheith le mo chuid cairde ón scoil.


I love computers.  I really liked the teachers and I learnt lots of new things.  I enjoyed being with my school friends.


© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS