Adams le Straitéis Glas le Fás a lainseáil Adams set to launch Green with Growth Strategy

Forbairt News

CotPaddy Mac An Fhearraigh, Ruairí De Bléine, Sammy Douglas agus Ferdie Mac An Fháilí Cothigh 09haigh 2017 Céim eile le Lainseáil Glas le Fás

Cothaigh 2017 sees launch of Glas le Fás

Gaeilge Tá an t-am sin den bhliain ann arís ina bhailíonn scairshealbhóirí na Ceathrún Ghaeltachta le chéile chun aghaidh a thabhairt ar an dul chun cinn atá déanta i mbliana agus chun spléachadh a thabhairt chun tosaigh ar na dúshláin sa bhliain romhainn.


Beidh sé de pléisiúir againn fáilte a chur roimhe Gerry Adams, TD do Chondae Lú, a bheas ina aoíchainteoir ag Léacht agus Dinnéar Cothaigh ar an 2ú Nollaig 2017 agus a dhéanfaidh cáipéis straitéise Forbairt Feirste, a lainseáil .


Is é atá ar cheann de na dúshláin leanúnacha a bhíonn ann don Cheathrú Ghaeltachta ná stádas na Gaeilge agus an chultúir Ghaelaigh a ardú i gcónaí laistigh de phróifíl na cathrach agus sa ghnáthphobal go léir, bheith á nuachan, béim a chur ar a barrthábhacht agus a héiliú don ghlúin atá ann faoi láthair agus do na glúnta atá le teacht a bheidh i gceannas na Ceathrún Gaeltachta agus a forbartha sa todhchaí.


Mar an chéad chéim chun tosaigh le dúthshraith do rúin pobail sa Cheathrú Ghaeltachta a bhunú agus chun cur le hathbhreithniú oibre Chomhrúnaíocht na Ceathrún Gaeltachta ar Mhórphlean na Ceathrún Gaeltachta, rinne Forbairt Feirste teagmháil le réimse príomhpháirtithe leasmhara ar fud earnáil óige na Gaeilge agus le príomhpháirtithe leasmhara pobail chun cuid dá smaointe, dóchas, agus rún don Cheathrú Ghaeltachta chomh maith lena ról ina forbairt amach anseo a mheas.


Is é Glas le Fás an téama a roghnaigh muid do na teagmhálacha go léir seo. Is feachtas dearfach, muiníneach, ceannródaíoch a bhfuil clár margaíochta aige Glas le Fás, a chuirfidh Forbairt Feirste chun cinn agus a leanfaidh sé sa roinnt blianta atá le teacht.


Is é cuspóir Glas le Fás ná béim a chur ar dhearfacht chúrsaí, gach duine a spreagadh níos mo iarrachtaí a dhéanamh, leas a bhaint as taithí agus dícheall uile cheannródaithe Gaeilge Bhéal Feirste thar 50 bliain anuas leis na dúshraitheanna daingne a bhunaigh bunaitheoirí Ghaeltacht Bhóthar Seoighe agus iad siúd a tháinig ina ndiaidh a fhorbairt, agus le tuilleadh nuálaíochta agus smaointe cinniúnacha a spreagadh a bheidh ár gcur chun cinn sna 50 bliain atá le teacht agus ina dhiaidh sin.


Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le: jake@forbairtfeirste.com  02890438597


English It’s that time of year again when Gaeltacht Quarter stakeholders will gather to review progress over the last year and to look forward to some of the challenges in the year ahead.


It will be our pleasure, this year, to welcome the TD for County Louth, Gerry Adams, our guest speaker who will deliver the keynote address and launch Forbairt Feirste’s Glas le Fás strategy document at the December 2nd at Cothaigh the Annual Gaeltacht Quarter Lecture and dinner.


One of the ongoing challenges for the Gaeltacht Quarter is to continuously elevate the status of the Irish Language and culture within the city profile and among the entire community and to continue to make it new, vital and compelling for current and emerging generations, who will lead the Gaeltacht Quarter area in its future development.


Seeking to establish a baseline for community aspirations in the Gaeltacht Quarter going forward and adding to the Gaeltacht Quarter Joint Secretariat’s working review of Morphleán na Ceathrún Ghaeltachta, Forbairt Feirste have engaged, as a first step, with a range of key stakeholders across the Irish Medium youth sector as well as engaging in a first stage re-engagement with a number of key community stakeholders in order to assess some of their thoughts, hopes and aspirations for the Gaeltacht Quarter and their role in building it into the future.


GLAS LE FÁS is our chosen theme for all these engagements. Glas le Fás is a positive, confident and forward-looking campaign and marketing platform which Forbairt Feirste will promote and follow over the next number of years.


Glas Le Fás seeks to accentuate the positive and inspire all to greater efforts, drawing on the well-spring of experience and endeavour of Belfast’s Irish Language pioneers over the last 50 years, to both build on the solid foundations laid by the Shaws Road Gaeltacht founders and those who followed them and to inspire further innovation, encouraging leaps of imagination which will carry us forward for the next 50 years and beyond.


For further details, contact Jake MacSiacais on jake@forbairtfeirste.com  02890438597


barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS