Ag Céiliúradh Óige na Cathrach / Celebrating the youth of the city

Forbairt News

Orliath Nic Siaciais, Úna Ní Bhrádaigh, David Cargo BELB, Dónal Ó Dochartaigh agus Róisín Moody

Aitheantas tugtha do Ghaeil Óga Bheal Feirste ag imeacht stairiúil / Recognition given to Belfast’s Young Gaels at historic event


Gaeilge


Rinneadh ceiliúradh agus tugadh aitheantas do Ghaeil óga Bhéal Feirste an tseachtain seo caite ag Ceiliúradh na nÓg. Eagraithe ag brainse Bheal Feirste d’Fhoram na nÓg, ógfhoram Gaeilge an tuaiscirt; phacáil timpeall 200 duine isteach in Halla mór Coláiste Feirste agus iad i láthair nuair a bronnadh réimse leathan de dhuaiseanna aitheantais, chomh maith le teastais traenála agus forbartha agus neart eile ar óige Bhéal Feirste. Bhí neart siamsaíochta ann ar an oíche chomh maith agus b’iad Dónall Ó Dochartaigh agus Emma Ní Fhagáin, beirt cheannairí óga ó Chumann Ghaelach Choláiste Feirste, a bhí i mbun na hoíche agus iad ag cur na hócáide i láthair.


D’osail David Cargo, Príomhfheidhmeannach Bhord Oideachais agus Leabharlainne Bhéal Feirste, an ócáid agus mhol sé Foram na nÓg as an sárobair atá ar bun acu le hobair óige trí Ghaeilge a a fhorbairt agus lua sé chomh maith an ‘phairtnéireacht’ le BOLBF sa soláthar seo. Bhí imeachtaí na hoíche dírithe den chuid is mó ar chainteoirí óga Gaeilge sa chathair, idir aon bhliain déag agus ocht mbliana déag d’aois, atá i ndiaidh cur le hathbheochán na Gaeilge go ginearálta agus ina gcuid pobail féin. Bhí ceol traidisiúnta á sheinm ag Niamh Nic Ionnrachtaigh agus Emmet Ó Gairmáile; bhí hip-hop ann leis an churadh domhanda Pádraigín Ní Bhrádiagh agus bhí rac-cheol nua-aimseartha Gaeilge ann le Seán Ó Coinn.


Bronnadh duaiseanna cultúrtha ealáine, spóirt agus mar sin de, agus lena chois sin sin, bronnadh teastais ar líon mhór daoine óga a ghlac páirt i meascán de chlubanna óige agus cláir forbartha pearsanta agus a bhain cáilíochtaí amach in OCN leabheal 1 agus 2(ceannaireacht san Obair Óige).

Ag caint di ag an tar éis na hócáide, dúirt Orliath Nic Siacais, eagraitheoir na hócaide agus oibrí le Foram na nÓg,  go raibh an imeacht mar thoradh ar cheithre mí de réamhobair agus eagrúcháin, ‘D’oibrigh mé féin, Róisín Moody ó thionscnamh Cheantair Bhéal Feirste, agus baill de Chumann Ghaelach Coláiste Feirste le cupla mí anuas chun an ócaid seo a eagrú’ a dúirt sí.


‘Is comhartha é an scaifte iontach atá anseo anocht den tábhacht a bhaineann le hobair óige trí mhean na Gaeilge agus den dul chun cinn ollmhór atá déanta again le blianta beaga anuas. Ba cheart do na daoine óga agus a dteaghlaigh a bheith an-bhrodúil as an méid atá bainte amach acu. Táimid ag pleanáil chéana féin fá choinne ócaid na bliana seo chugainn.


Ag druidim na himeachta, ghabh Ciarán Mac Giolla Bhéin, Cathaoirleach Fhóram na nÓg, buíochas ar leith le hOrliath, Róisín agus na daoine óga ar fad a d’eagraigh an ócaid. Lean sé ar aghaidh, ‘Tá muid  buíoch fosta d’iad siúd sa BOLBF, go háirithe David Cargo, Trevor Murphy, Acquin Crawford agus John McLaughlin as ucht na tacaíochta a chur said ar fáil i dtaobh aitheantais agus achmhainní cuí a sholáthar a d’eascaigh fás na hearnála óige Gaelaí go dtí seo. I ndiadh bliantaí fada d’imeallú agus neamart, aithnítear go forleathan anois go bhfuil cainteoirí óga Gaeilge i dteideal seirbhísí óige ina dteanga dhúchais féin, agus gur cheart na háiseanna agus tacaíocht chuí a chuir ar fáil chun seo a chur i gcrích’


‘Bunaíodh Fóram na nÓg ocht mí déag ó shin nuair a tháinig scata díograiseoirí teanga agus óige le chéile leis an sprioc chun gúth aontaithe agus straitéiseach a thabhairt den obair óige. Tá 22 grúpa anois cleamhnaithe againn sa tuaisceart agus tá sé de chuspóir againn seo a láidriú sna blianta amach romhainn. Tá sé d’aidhm againn deis a thabhairt do ghlúin úr de Ghaeilgeoirí a gcumas iomlán a bhaint amach trí bheith mar cheannairí an lae amáraigh. Comhartha sóirt a bhí san oíche anocht ar cé chomh rathúil agus atá an obair a thug an seans don phobal sracfhéachaint a fháil agus ceiliúradh a dhéanamh ar dhaoine óga ionspióráideach s’againn.’Liosta na mbuaiteoirí


Ealáin/Cultúr- Niamh Nic Ionnrachtaigh


Spórt – Seán Mac Thoim


Buachaill Gaelach – Dónall Ó Dochartaigh


Cáilín Gaelach-  Úna Ní Bhrádaigh


Duais aitheantais spéisialta – Maireád Nig Uidhir


Le tuilleadh eolais a fháil ar Fóram na nÓg, déan teagmháil le feargal@forbairtfeirste.com no scairt air 02890438597 nó 07841101630


English


Belfast’s burgeoning young Gaels were recognised and celebrated in style last Thursday (31-3-11) night at Céiliúradh na nÓg in Coláiste Feirste. Organised by the Belfast branch of the North’s Irish medium Youth Forum, Fóram na nÓg, this historic celebration of young Irish speakers in the city, saw over 200 people pack into the main Hall at Coláiste Feirste for the presentation of a range of achievement awards, training and development certificates and top class entertainment from the young people.


The event was hosted by two young leaders from Cumann Ghaelach Choláiste Feirste, Dónall Ó Dochartaigh and Emma Ní Fhagáin, two newly trained Irish Medium Youth workers, who did a fantastic and very professional job on the evening. Chief Executive of the Belfast Education and Library Board, David Cargo, opened proceedings, by praising Forum na nÓg for sterling work in the promotion and development of Irish Medium youth work and the growing ‘partnership’ that they have developed with the BELB in Irish medium youth provision.


The ceremony primarily focused on recognising young Irish speakers in the city between the ages of 11 and 18 who have made and continue to make a positive contribution to their community and the Irish language revival in general. Interspersed with traditional music with Niamh Nic Ionnrachtaigh and Emmet Ó Gairmáile, Hip-hop from world champion Pádraigín Ní Bhrádaigh and modern Irish language rock from Seán Ó Coinn; the evening saw awards given out for Arts and culture, sport and contributions to the Irish language. In addition, scores of young people who participated in a variety of youth clubs and personal development programmes for young people through Irish, as well as those young people recently qualified in OCN level 1 and 2 leadership in Youth Work, were presented with certificates.


Speaking on the evening, event organiser and Fóram na nÓg’s Irish Medium Youth Worker, Orliath Nic Siacais, stated, ‘This fantastic event has been the  culmination of four months of preparatory work that myself, Róisín Moody from the West Belfast Area project and members of Cumann Ghaelach Coláiste Feirste have carried out. The success of the event and the massive attendance are an indication of the importance and relevance of Irish medium youth work and the great strides we have made in the past year. All the award and certificate recipients and their families should be immensely proud of their achievements. These young people are a credit to the language movement in the City and deserve praise and congratulations for their efforts. We’re already planning for next year’s event!


Closing the event, chairperson of Fóram na nÓg, Ciarán Mac Giolla Bhéin stated, ‘We’d like to thank Orliath, Róisín and the young people who took ownership of this event and made it a reality. We’re also grateful to those in the BELB, namely David Cargo, Trevor Murphy, Acquin Crawford and John Mc Laughlin for their help and support in providing the necessary statutory support and recognition that facilitated the growth of the Irish medium youth sector to date. Following years of marginalisation, there is a growing recognition that young Irish speakers are entitled to youth services in their native language and should be provided with the resources and support to make this a reality.


‘Fóram na nÓg was formed 18 months ago, as a coming together of a number of Irish language youth activists, aiming to provide a united and strategic voice to the sector. We now have 22 affiliated groups across the North and are planning to strengthen this in the years ahead. We aim to provide an opportunity to a new and confident generation of Irish speakers to reach their potential by becoming the leaders of tomorrow. Tonight was a testament to the success of this work and gave the community a chance to witness and celebrate our inspirational young people.’


List of winners


Arts and Culture- Niamh Nic Ionnrachtaigh


Sport- Seán Mac Thoim


Irish Boy- Dónall Ó Dochartaigh


Irish Girl-  Úna Ní Bhrádaigh


Special recognition award- Maireád Nig Uidhir


For further info the Liam Ó Muirí cup, contact Feargal Mac Ionnrachtaigh on feargal@forbairtfeirste.com or call 02890438597/ 07841101630barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS