Ag tógáil na Ceathrún Ghaeltachta Driving Forward Belfast’s Gaeltacht

Forbairt News

Ciarán Magoill, Cathaoirleach Bord na Cheathrún Ghaeltachta, Caral Ní Chuilín, Aire Cultúrtha aguis Clive Dutton OIB agus Eimear Ní Mhathúna, Cultúrlann MacAdam Ó FIaich

Dutton Ceaptha chun pleán Gaeltachta a thiomsiú

Dutton to lead Belfast Renewal through Gaeltacht Plan

Gaeilge


Tá se fograithe go bhfuil an saineolaí idirnáisiúnta athghiniúna úirbí Clive Dutton ceaptha chun focás úr a dhíriú ar Cheathrú Ghaeltachta Bhéal Feirste. Beidh Dutton ag obair go dlúth le Airí Rialtais sa Tuaisceart, le Comhairle Bhéal Feirste agus le Forbairt Feirste chun bealtaí úra a aithint chun chlaochlú ecnamúil agus soisialta a thabhairt i gcrích ar chun de na dúshlainn Cathrach domhánda.


Ag labhairt dí ar eisiúnt an raiteas maidir le ceapúchán Dutton ag a roinn-sa féin aréir 6/8/13  Dúirt an Aire Carál Ní Chuilín: “ Tugann ceapúchán Clive deis dúinn bogadh paradíme a dhéanamh maidir le rathúnais an chuid seo de Bhéal Feirste.


“ Tá súil agam go scaoilfidh sé cruthaitheacht agus féidearthacht eacnamúil an ceantair chun cumhachta fríd chultúr agus uathúlacht na háite.


“ Tá socmhainn ar leith a bhfuil seasamh agus tabhacht idirnáisiúnta leis anseo sa Cheathrú Ghaeltachta – seo anois é an t-am chun cinntiú go mbíonn tairbhe buan ag an cheantar, ag an chathair agus ag an réigiúin da bharr.”


Dúirt Cathaoirleach na Ceathrún Ghaeltchta Ciarán Magoill: “ Ta gá ann le droichead chomónta fíeiniúlachta agus cur chuige a thógáil i mBéal Feirste chun todhchaí rathúil agus chomhchuí a chinntiú. Tá an Gaeilge, agus an chultúr agus oidhreacht Ghaelach ar na droichid sin – ta siad ann go flúisrseach sa Cheathrú Ghaeltachta. Beidh ceapúchán Dutton ina chuidiú chun an poitéinsiúil sin a thréisiú chun leasa an uile saoránach.  Is é an duais ata romhainn anseo ná an timpeallacht seo atá ar maos le fiontraíthe cheana féin a fhorbairt chun a síol a chur a thabharfaidh níos mó ráth agus múnlaí úra forbartha eacnamaíochta chun cinn.”


Ag tagairt don deis atá romhainn dúirt Cathaoirleach Forbairt Feirste Sean Mistéíl: ” Leanann an Cheathrú Ghaeltachta uirthí ag tabhairt smaointí agus dearcaidh chun tosaí faoi cheist na féiniúlachta ar bhealach atá samhlaitheach, sultmhar agus dúshlannach  agus ar a mhalairt ar fad ón chur chuige faoin fhéiniúlacht atá deighilteach agus achrannach agus a scarann daoine óna chéíle i gcodanna eile den chathair seo, dírionn an cur chuige sa Cheathrú Ghaeltachta ar uathúileacht an chultúr mar gléas a mheallann daoine chuig an áit, mar chatalaíoch gnó, mar eascaitheoir oideachais agyus mar tógálai comhphobail. Tá lúchair mór orainn go bhfuil Clive Dutton faighte ag Roinn Cultúr Ealaíon agus Fóillíochta fríd Forbairt Feirste agus é fostaíthe chun nascanna tras-rannógacha a thógáil thar cúraimí na airí éagsúla agus na áisíneachtaí áitiúla. Tig Dutton anseo le clú agus stair oibre dosháraíthe.”


Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le jake@forbairtfeirste.com nó scairt air 02890438597 nó 07739875309


English


Internationally renowned urban renewal guru Clive Dutton has been appointed to focus on the city’s Gaeltacht Quarter. He will work closely with Ministers, Belfast City Council and Forbairt Feirste to identify new ways to bring economic and social transformation to one of the world’s greatest inner city challenges.


Speaking today Culture Minister Carál Ní Chuilín said: “Clive’s appointment provides us with an opportunity to make a paradigm shift in the fortunes of this part of Belfast.


“I hope it will unleash the creative and economic potential of the area by leveraging its unique and distinctive culture.


“We have an asset of international standing and importance in the Gaeltacht Quarter – now is the time to ensure the locality, the city and the region reap lasting benefit. ”


Ciarán Magoill, Gaeltacht Quarter Chair said: “Belfast needs to build bridges of common identity and purpose for a successful and harmonious future. Those bridges include Irish language, heritage and culture – which are bountiful in the Gaeltacht Quarter. Dutton’s appointment will help boost that potential to the benefit of all.The prize of further developing this environment already rich in talented entrepreneurs is to seed new economic development models and success stories.”


Welcoming the news of Dutton’s appointment Forbairt Feirste Chair Sean Mistéíl said: “ The Gaeltacht Quarter continues to provide a refreshingly positive alternative to the ideas of identity that polarize others areas of Belfast, harnessing its cultural distinctiveness as a visit-generating center piece, business catalyst, educational facilitator and community builder. We are delighted that Clive Dutton has been engaged by DCAL through Forbairt Feirste to encourage links and traction across ministerial portfolios, Government departments and local bodies. He comes with an unimpeachable track record.”


For further information, contact us on jake@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07739875309barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS