Aighneacht Maidir le phlécháípéis RCEF – Submission to DCAL Draft Strategy

Forbairt News


Aighneacht Forbairt Feirste maidr le Straitéis don Ghaeilge

Forbairt Feirste Submission to DCAL Strategy for Irish Language

Gaeilge


cheap custom essays aighneacht maidir leis an phlécháipeis ‘Straitéis le Forbairt na Gaeilge a chosaint agus a fheabhsú’ de chuid Roinn Cultúr Ealaíon agus Fóillíochta RCEF seolta isteach chuig an Roinn inniu ag Forbairt Feirste.


Is féidir cóip den aighneacht (nach bhfuil ach leagan Gaeilge de ar fáil) a aimsiú trí cliceáil ar an nasc seo leanas Aighneacht Forbairt Feirste .


Ag labhairt dó ar sheoladh na haighneachta dúirt Cathaoirleach Forbairt Feirste, an tUasal Sean Mistéil:


” Tá súil againn go bhfuil an aighneacht ina cuidiú ag an Aire agus í ag iarraidh straitéis a dhréachtú chun an Ghaeilge a chosaint agus a fheabhsú.


“Fáiltímid roimh cur chuige an Aire maidir leis an Chomhairliúchán de agus is í tuairim s’againne gur choir d’aon straitéis a eascraíonn ón chomhairliúchán bheith fréamhaithe sa reachtaíocht agus cosaint reatha atá ann don Ghaeilge agus forfheidhmithe ar bhonn sainphleanáil teanga le comhairle chuí ó shaineolaithe sochtheangeolaíochta agus pleanála teanga agus meabhrach ar ailtireacht Chomhaontú Aoine an Chéasta de.”


Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le jake@forbairtfeirste.com nó cuir scairt ar 02890438597 nó 07841101630


Nótá Eolais: Caithfear an aighneacht seo a léamh go comhaimseartha leis an dréacht straitéis féin a bhfuil cóip de agus do na cáipéisí eile ábartha le fáil ag an nasc thíos


http://www.dcalni.gov.uk/index/language-cultural-diversity-r08/consultation_on_the_strategy_for_protecting_and_enhancing_the_development_of_the_irish_language.htm


English


Forbairt Feirste have today forwarded to the Department of Culture Arts and Leisure DCAL their submission in relation to the department’s draft strategy for the Irish Language.


A copy of the submission (which is only available in Irish) can be had by clicking on the following link Aighneacht Forbairt Feirste .


Speaking on the submission Forbairt Feirste chair Sean Mistéil said:


” We hope that this submission assists the minister in her efforts to draft a strategy for the development and promotion of Irish.


“We welcome the Minister’s approach to the consultation and it is our opinion that any strategy which emerges should be firmly rooted in the relevant legislation governing the promotion and protection of the Irish Language and implemented on the basis of bespoke langauge planning principles with input from langauge planning and sociolinguistic experts and planned in ways consistent with the architecture of the Good Friday Agreement in mind.”


For further information, contact us on feargal@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07841101630barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS