Aonach oibre 2011 faoi ráth agus bláth! / 2011 Employment fair a resounding success!

Forbairt News

Sluaite Daltaí scoile i lár an aonaigh

Níos mó ná 1000 dalta bailithe go croílár na ceathrún Ghaeltachta don aoach oibre / More than 1000 school pupils gather in the heart of the quarter


Gaeilge


D’éirigh le go hiontach le Forbairt Feirste arís i mbliana leis an chúigiú Aonach Oibre le breis is 1000 dalta scoile ó fud fad an tuaiscirt i láthair ag Coláiste Feirste i gcroílár na ceathrún Ghaeltachta ar an 17/11/10. Thainig scoileanna chun an Aonaigh ó gach cearn do Bhéal Feirste, ó Chondae Aontroma, ó Chondae an Dúin, ó Chondae Dhoire, ó Chondae Thír Eoghain agus ó Chondae Ard Mhacha, áit ar mheasc siad lena chomhghleachaithe ó Bhéal Feirste Daltaí Choláiste Feirste ina measc ar ndóigh.


Dúirt Colma McKee, príomheagraí na himeachta agus Stiúirthóir ar an chomhlacht Bréisoideachais lánGhaeilge Gaelchúrsaí, go raibh sí thar a bheith sásta leis an fuinneamh, dlúthphairtíocht agus suim a bhí san Aonach i mbliana agus thréisigh sí le gach duine a bhí páirteach agus a chuidigh leis an lá, idir scoileanna, ollscoileanna, gnóanna agus eagraíochtaí Ghaeilge.


“Is deis iontach é an Aonach Nualíoch seo a ligeann d’fhostóirí táithí a fháil ar bhuntáistí an dátheangachais agus dul i dtáithí ar na daoine óga sciliúla i bpobal na Gaeilge. Lena chois sin, tugann sé fostaitheoirí ó achan cearn den tír, eagraíochtaí Ghaeilge, gnónna agus comhlachtaí, agus réimse leathán de soláthraitheoirí oideachais le chéile i gcroílár na Ceathrún Ghaeltachta chun seastáin eolais a chur ar fáil do na céadtaí daltaí.” a dúirt sí.


“Deis iontach atá san Aonach Oibre seo chun fostóirí agus daoine ó earnáil ard agus breis oideachais a thabhairt isteach in aon seomra le daltaí Galescoileanna agus le daltaí atá ag dul don Ghaeilge mar ábhar ag Gnáth nó Ard Leibheáil.”


Cuireadh an seimineáir iomráiteach, ‘buntaiste bréise na Gaeilge’, ar fáil don dárna  bhliain as a chéile i bpáirtnéireacht le Coláiste Feirste, Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus Comhar na Múinteoirí Gaeilge. Tharla trí seimineáir i léachtlann Choláiste Feirste agus an Aonach faoi lán seoil in Halla Mór an choláiste.  Bhí rachairt mór ar an trí seimeáir agus d’éist na céadtaí dalta leis  na príomhchainteoirí ag na seimineár mar a bhí Mark Harte, Ciarán Mac Giolla Bhéin, Louise McCreesh, agus Mícheál Ó Máirtín.


Bhronn Gael Linn trí scolaireachtaí chun na Gaeltachta ceann ag gach seisiúin ar an dalta a chur an cheist is fearr nó is géarchúisí ar na gcainteoirí.


Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le feargal@forbairtfeirste.com no scairt air 02890438597 nó 07841101630


English


Forbairt Feirste produced the goods again this year with their fifth annual Employment Fair in attracting more students 1000 pupils from across the North to Coláiste Feirste in the heart of the Gaeltacht Quarter on the 17/11/10. Schools in attendance at the fair came to Coláiste Feirste from across Antrim, Down, Derry, Tyrone and Armagh where they were joined by many of their Belfast counterparts not least those from Coláiste Feirste itself.


Speaking after the event, Colma Mhic Aoidh, Co-ordinator of the Irish medium further education company Gaelchúrsaí, and the main organiser of the Employment Fair stated that she was delighted with the energy, solidarity and general interest that was evident at the Jobs Fair and she congratulated all those who took part or helped on the day including the schools, universities, employers and Irish Language organisations.


“This innovative Employment fair gives employers a unique opportunity to learn about the advantages of bilingualism and to tap into a well of highly skilled young people in the burgeoning Irish language community. In addtion, it brings employers from across the country, Irish language organisations, businesses and companies and a wide-range of educational providers to the middle of the Gaeltacht Quarter to showcase information stalls for the pupils.” she said.


The popular educational seminar, ‘Additional advantages of the Irish language’ was provided for the second year running in partnership with Coláiste Feirste, Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus Comhar na Múinteoirí Gaeilge. The seminars took place in the Coláiste Feirste’s lecture theatre whilst the Jobs Fair was in full swing in the Main hall of the school.  The seminar attracted full houses at each of its three sessions with hundreds of pupils hearing from the main speakers, Mark Harte, Ciarán Mac Giolla Bhéin, Louise McCreesh, and Mícheál Ó Máirtín.


Gael Linn added to the sense of excitement on the day by presenting a scholarship to the Gaeltacht at each of the three sessions on the pupil judged to have asked the best or the most perceptive question of the speakers.


For further information, contact us on feargal@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07841101630barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS