Aonach oibre Arís/ Employment Fair is back

Forbairt News

Daltaí scoile ag an Aonach Oibre

Briseann an t-Aonach Oibre 2010 talamh nua / 2010 Employment fair breaks new ground

Gaeilge


Tá Forbairt Feirste ag briseadh talamh úr i mbliana agus iad ag eagrú Aonach Oibre 2010 ina mbeidh Seimineáir ‘buntaiste bréise na Gaeilge’ ar fáil ar an lá i bpairtnéireacht le Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus Comhar na Múinteoirí na Gaeilge.


Beidh na seimineáir ar siúil le linn an Aonaigh i bhfoirm trí seisiún eagsúla- céad cheann idir 9.30-10.30, dárna chéann idir 10.45-11.45 agus an tríú 1-2.  Is iad Úrsula Ní Dhonnaile, Tomaí Ó Conghaile, Conall Ó Máirtín agus Mícheál Ó Máirtín a bhéas mar aoichainteoirí ag na seisiúin agus beidh duaiseanna spéisialta do na daltaí a chuireanna na céisteanna is fearr.


Titfidh an 4ú Aonach Oibre bliantiúil amach ar an Déardaoin, 7ú Deireadh Fómhair 2010,  i gColáiste Feirste, idir 9.30-2.30i.n. Tabharfaidh an tAonach seo deis do dhaltaí Gaeilge an tuaiscirt na féidearthachtaí a bhaineann leis an Ghaeilge sa lá atá inniu ann, a fheiceáil.


Ag caint ar an ócáid di, dúirt Colma Mhic Aoidh, Comhordaitheoir ar an scéim ‘I dtreo na Fostaíochta’ le Forbairt Feirste, ‘Is deis é an Aonach Nualíoch seo d’fhostóirí táithí a fháil ar bhuntáistí an dátheangachais agus dul i dtáithí ar na daoine óga sciliúla i bpobal na Gaeilge. Lena chois sin, tugann sé fostaitheoirí ó achan cearn den tír, eagraíochtaí Ghaeilge, gnónna agus comhlachtaí, agus an iliomad soláthraitheoirí oideachais le chéile go croílár na Ceathrún Ghaeltachta chun seastáin eolais a chur ar fáil do na céadtaí daltaí.’


‘I mbliana, tá muid thar a bheith sásta seimineáir bréise a sholathár dar teideál, ‘buntaiste bréise na Gaeilge’, atá muid ag eagrú i bpáirtnéireacht le Coláiste Feirste, Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus Comhar na Múinteoirí Gaeilge don chéad uair ariamh. Titfidh na seimineáir seo amach i léachtlann Choláiste Feirste agus an Aonach faoi lán seoil in Halla Mór an choláiste mar is gnáth.  Más spéis le scoil ar bith freastal ar an Aonach Oibre agus na seimineáir seo, ní mór teagmháil a dhéanamh linn a luaithe agus is féidir. Is amhlaidh d’aon eagraíocht, gnó, nó ollscoil  ar suim leo seastán a chuir ar fáil ar an lá.’


Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le feargal@forbairtfeirste.com no scairt air 02890438597 nó 07841101630


English


Forbairt Feirste are breaking new ground again this year with the 2010 Employment Fair by providing  an ‘additional advantages of the Irish language’ seminar in partnership with Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge and Comhar na Múinteoirí Gaeilge.


The seminar will take place during the fair in the form of three different sessions- the first one from 9.30-10.30, the second one from 10.45-11-45 and the third from 1 to 2. Úrsula Ní Dhonnaile, Tomaí Ó Conghaile, Conall Ó Máirtín and Mícheál Ó Máirtín are the guest speakers at the sessions and there will be special prizes for pupils who ask the best questions.


The fourth annual Employment fair itself takes place on Thursday 7 October 2010 in Coláiste Feirste from 9.30-2.30pm. This fair provides pupils studying the Irish language in the North of Ireland with the chance to see the current opportunities associated with the language.


Speaking on the event, Colma Mhic Aoidh, Co-ordinator of Forbairt Feirste’s ‘Towards Employment’ scheme stated, ‘This innovative Employment fair gives employers a unique opportunity to learn about the advantages of bilingualism and to tap into a well of highly skilled young people in the burgeoning Irish language community. In addtion, it brings employers from across the country, Irish language organisations, businesses and companies and a wide-range of educational providers to the middle of the Gaeltacht Quarter to showcase information stalls for the pupils.


‘This year, we are very happy to provide an extra seminar entitled, ‘Additional advantages of the Irish language’, that we are organising in partnership with Coláiste Feirste, Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge and Comhar na Múinteoirí Gaeilge for the first time. The seminars will take place in the Coláiste Feirste lecture theatre with the Fair in progress in the Main hall of the school.  Any school interested in attending the Employment Fair and the the seminars, should contact us as soon as possible. The same goes for any organisation, business, or university who wish to provide a stall on the day.’


For further information, contact us on feargal@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07841101630
barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS