Ar an Taifead – On the Record

Forbairt News

 Brighid Mhic Seáin PROTeach Lán ag caint Bhrighide

Full House for Brighid’s Talk

Gaeilge


Bhí teach lán ann ag Ceannáras an Taifid Poiblí, i gCeathrú Titanic Bhéal Feirste ag am lóin Dé Céadaoin 12ú Márta do chaint ar an téama Gaelphobal Feirste, a bhí a thabhairt ag duine de bhunaitheoirí Gaeltacht Seoighe, Brighid Mhic Sheáin.


Comhimeacht idir Forbairt Feirste agus Oifig an Taifead Phoiblí a bhí ann agus é ina chéad imeacht Gaeilge ariamh a reachtáladh sa Cheannarás. Bhí stiúrthóir Forbairt Feirste, Jake Mac Siacais ina fhear a’ tí ag an chaint agus ghabh sé a bhuíochas le foireann na háite, go háirithe an stiúrthóir Maggie Smith agus a chomhghleacaithe Stephen Scarth agus Glynn Kelso as ucht a gcuid tacaíochta agus díograise.


Caint inspioráideach, lán eolas a thug Bhrighid bunaithe go hiomlán ar a taithí pearsanta agus í gníomhach agus lárnach i gcúrsaí  agus forbairtí Ghaeilge Bhéal Feirste.  Bhí aistriúchán comhuaineach go Béarla ar fáil uaidh Seán Ó Muireagáin, a bhí ina chuidiú ag thart fa trían da raibh i lathair nach raibh an oiread sin Gaeilge acu go fóill. Reachtáladh an chaint i Léachtlann Oifig an Taifead Poiblí, agu bhí áthas ar lucht a éagraithe gur éirigh leo lan seomra a mhealladh chun na cainte.


Thug Lorraine Bourke ó Oifig an Taifead Póiblí cur síos ar a raibh ar bun acu i dtaca le forbairtí úra de san áit sular iarr sí ar stiúrthóir na háite, Maggie Smith deireadh a chur leis an imeacht. Ghabh sí buíochas lena raibh i lathair agus leo sin a d’éagraigh an imeacht agus dúirt sí go mbeadh tuilleadh imeachtaí Gaeilge amach anseo agus fáilte roimhe éinne a raibh caipéisíocht Gaeilge i stóras acu dul i dteagmháil le féidearthachtaí i dtaca a chaomhnathe a phlé le feidhmeannaigh Oifig an Taifead Póiblí. Le tuilleadh eolas a fháíl is féidir dul i dteagmháil ar rphost:  proni@dcalni.gov.uk  nó ar an ghuthan ag: 028 90534800. 


Le cóip de chaint Bhrighide a íoslódáil déan an nasc seo a bhrú: Gaelphobal Feirste le Brighid Mhic Sheáin


Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le jake@forbairtfeirste.com nó scairt air 02890438597 nó 07739875309


English


There was a full house at the Public Record Office headquarter’s in Belfast’s Titanic Quarter on Wednesday, March 12th for a tlak on the theme of Belfast’s Irish Speaking Community, given by one of the founders of Belfast’s Shaws Road Gaeltacht, Brighid Mhic Sheáin.


The event was a joint effort by Forbairt Feirste and the Public Record Office and was the first ever Irish language event hosted in the Public Record Office. Forbairt Feirste director, Jake Mac Siacais, chaired the event and in his introduction he thanked the staff of the Public Record Office, in particular director Maggie Smith and her colleagues, Stephen Scarth and Glynn Kelso for all their support and enthusiasm for the event.


Brighid provided an inspirational talk, full of detail and information, from her personal experience as an activist and central figure in the development of Irish language affairs in Belfast. A simultaneous translation of her talk was provided by Sean Ó Muireagáin for around a third of those present who had insufficient Irish to fully understand Brighid’s presentation. The talk was held in the PRO lecture theatre and the event organisers expressed delight at the event having attracted a full house.


Lorraine Bourke of the Public Record office gave a short presentation on the work of the office before introducing director Maggie Smith to officially close the event. Maggie thanked all those who had attended and thanked those who had worked to ensure its success and promised further Irish language events in the future. She also asked that anyone with Irish Language documents or collections of public significance consider contacting staff of the Public Record Office to discuss the possibility of having these preserved and protected for posterity. For further information regarding this send an email enquiry to: proni@dcalni.gov.uk  or ring: 028 90534800. 


To download a copy of Brighid’s talk click the following link: Gaelphobal Feirste le Brighid Mhic Sheáin


For further information, contact us on jake@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07739875309barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS