Athbheochán: Ealaíon úr sa Cheathrú Ghaeltachta

Forbairt News

Ard na bhFeáDáth agus spleodair le Aodán

Colour and Exuberance with Aodán

Gaeilge


Tá an ealaíonteoir Aodán Monaghan, ar de bhunaigh Iarthar Bhéal Feirste é, i ndiadh dáth agus spleodar úr a thabhairt chun na Ceathrún Ghaeltachta lena Suiteán Sráide, Athbheochán.


Rinneadh an píosa a lainseáil Dé hAoine 11ú Lunása mar chuid de Féíle an Phobail agus Féíle Liú Lunasa . Ball den Tionól ó Thuaidh, Máirtín Ó Muilleoir a rinne an lainseál agus bhí Noirín McKinney, ón Chomhairle Ealaíne, a thug tacaíocht fial don phíosa, i lathair le culrá agus scéal an tionscdail a mhíniú sular tugadh deis don ealaíontóir féin cupla focal a rá.


Is é an obair seo ag Aodán an Céad Suitean Sráide a bheas a dhéanamh i mBliana ag Forbairt Feirste, a thainig aníos leis an smaoineamh chun Ealaíon don chéad scoth a chur ar fáíl ag geataí Choláiste Feirste. D’obair Aodán agus an ealaíontóir eile nnnnn le daltaí Choláiste Feirste. Cuireadh an tionscdal amuigh ar thairiscaint agus Forbairt a lorg an dá smaoineamh ab fhearr chun plé leis an dulrá áitiúl ar bhonn cruthaitheach.


Ag caint dó ag an lainseáil Dúirt Aodán Monaghan: ” Bhí dúil mhór agam sa smaoineamh seo go dtiocfadh liom suitean sráíd a chruthú a bhí bunaithe ar tionscadal an líneadaigh a d’fhás agus a freamhaigh sa cheatar seo le linn an Octú Aois Déag, iad ag tarrainmg ar chumhacht an uisce a thainig aníos ón Dubhais agus na Sléibhte maguaird. Fuair mé mo chuid ionspioráid ó Chluain a Bhogaidh agus ón Sráíd Bhaile Baile An Mhuillean.


“Bhí mé ag iarraidh píosa an dathúil a chruthú a sheasfadh amach in éadan na boithre agus na ballaí fuara, é ina shiombal ar fuinneamh athginiúna an dulrá a luíonn taobh thiar do na ballaí fuara.


“Ba mhaith liom cuireadh a thabhairt do dhaoine an suiteán a tháiscéaliú agus iad ag bodgadh fríd na caineáil caola istigh sa suiteán féin. Seans go shamhleoidh siad an usice ag sileadh aníos ó na sléibhte chun roth an mhuileáin a rothlú. Nó beidh tú ag taisteál fríd strúchtur an chasaín ciorclach, mar a gníodh an pobal in Éirinn fadó agus iad ag gluaiseacht fríd an lubrán iad ina shiombal ar athnuachán agus tús úr.


” Bhí mé ag iarraidh fosta níos mó siombail den athbheochán agus síochán a sníomh isteach leis an uisce, leis na rotha, d’úsáid muid duilleoga na gcrann, na héanaíní agus na hiasc.


” Is féidir teacht ar go leor de na siombail sa phíosa seo san fhinnscéalaíocht, breith na Boinne, an Bhreadán Feasa agus an áit inár rugadh Cú Chulainn.”


Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le: jake@forbairtfeirste.com  02890438597


English


West Belfast artist  Aodán Monaghan, has just had his latest artwork unveiled and has brought a true splash of colour and exuberance to the Gaeltacht Quarter with his aptly named installation Renewal.


The eyecatching piece of public art was unveiled on Friday Augiust 11th as part of Féíle an Phobail and Féíle Liú Lunasa . Northern Assembly member, Máirtín Ó Muilleoir did the official launch and was joined Noirín McKinney, from The Arts council of Northern Ireland, who gave generous support to the project. Nóirín gave an introduction to the background and meaning of the art before handing over to the artist himself who she invited to say a few words.


The artwork by Aodán Monaghan is the first of two installations which Forbairt Feirste have commissioned this year to bring high quality art to the space at the gates Choláiste Feirste. Aodán and fellow artist Jodi Coyne worked separately with the students of Coláiste Feirste to produce two pieces which will delight and intruige residents and visitors alike. Both commissions were put out to public tender with Forbairt Feirste seeking the two best works which would engage with local nature and natural heritage on a creative basis.


Speaking of his piece Aodán said:


“I was attracted to the idea of creating the artwork based around the milling industries that took root in the area in the 1800’s, harnessing the power of the rivers that flowed down from the black mountain and surrounding hills. The area was then a more rural green area, so I sought inspiration from our local green spaces including the bog meadows, which was once site of a village actually called Milltown. 


“I wanted to create a very colourful piece to stand out against the tarmac roads and grey stone walls, symbolising the refreshing energy and peaceful beauty of nature that lies behind the walls and flows beneath our tarmac roads.


“I would like to invite people to explore the piece. As you move through the narrow channels into the artpiece, maybe you can represent the water flowing down the millrace to turn the wheel. You may find yourself moving around and through the structure in a circular path, which also suggests an ancient custom in Ireland when people would have practiced the ritual of moving through a hoop as a symbol of renewal and a new beginning.


“I wanted to incorporate more symbols of renewal and peace throughout the artwork, as well as the flowing water and the wheels, we used the leaves of the trees, the birds and the fish.


“Much of the imagery in the artwork can also be found in prominent stories form Irish mythology, including the birth of the river Boyne by the river goddess Boann. The eating of the salmon of knowledge after the salmon had eaten the fallen nuts from the hazel trees. Also, the following of a flock of magical birds to the birthplace of Cú Chulainn.”


For further details, contact Jake MacSiacais on jake@forbairtfeirste.com  02890438597


barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS