Baineann Laochra Corn Uí Cheallaigh / Laochra scoop Kelly Cup

Forbairt News

Jim Murray, Cathal Ó Ceallaigh, Aogán Ó Fearghail agus Jake Mac Siacais

Lámh na Laochra ar Chorn Uí Cheallaigh/Laochra lift the first Oliver Kelly cup

Gaeilge


D’éirigh go geal le foireann Peile na Ceathrún Gaeltachta, Laochra Loch Lao CLG ar an Satharn 15ú Bealtaine nuair a bhain siad Comórtas Uí Cheallaigh ag páirc Lámh Dhearg.


Comórtas úr in ómós don dlíodóir iomráiteach agus iarchathaoirleach ar Bhord Aontroma, Oilibhéar Ó Ceallaigh a d’éag go tragóideach anuraidh, atá sa chomórtas. Laochra Loch Lao a d’eagraigh an comórtas agus fuair sé stádas oifigiúil mar chomórtas Chumann Lúthchleas Gael de chuid Deisceart Aontroma.


I mbliana, ghlac ceithre fhoireann páirt sa chomórtas mar a bhí, Laochra Loch Lao, Naomh Úna, Gort na Móna agus Lámh Dhearg CLG.  Bhain Laochra Loch Lao an chéad chluiche leathcheannais in éadan Naomh Úna le farasbarr de sheacht gcúilín. Mar sin féin, thosaigh siad go fadálach sa chéad leath agus bhíodar ag baint le cúilín amháin ag leath ama. Tháinig na Laochra ar ais chucu féin sa dara leath inar scóráil siad 9 cúilín gan freagra díreach i ndiaidh do Naomh Úna iad a scanrú le cúl a scóráil siad ag tús an dara leath. Bhuaigh Cumann Lámh Dhearg an dara cluiche leathcheannais in éadan Gort na Móna le dhá chuilín nuair a d’aimsigh siad cúl mall sa dara leath i ndiaidh a bheith taobh thiar de Ghort ar feadh an chluiche.


Sa chluiche ceannais, bhí an lámh in uachtar ag na Laochra in éadan Lámh Dhearg. Bhí an ghaoth ag na Laochra sa chéad leath ach níor ghlac siad go leor dá gcuid seansanna, rud a chiallaigh nár críochnaigh siad ach 3 a 1 chun tosaigh ag leath ama. Mar sin féin, d’imir siad peil gleoite sa dara leath agus fuair siad an lámh in uachtar go furasta ar Lámh Dhearg le scór deiridh do 1.11 go 1.1.


Bhronn Jim Murray Cathaoirleach Bhord Aontroma agus  Aogán Ó Fearghail, Uachtarán Chomhairle Uladh an corn álainn ar chaptaen na Laochra, Cathal Ó Ceallaigh, mac d’Oilibhéar.  Ag labhairt dó ag an bhronnadh, dúirt Aogán:


“Is mór an onóir domh an corn seo a bhronnadh óir go raibh seanaithne agam ar Oilibhéar Ó Ceallaigh ón tréimhse a chaith muid ar Chomhairle Uladh le chéile. Gael go smior a bhí ann agus tá an comórtas seo breá fóirsteanach mar dhílchuimhne air. Tréaslaím le Laochra Loch Lao CLG as an chomórtas a eagrú agus an corn a bhaint. Cuireann seo le fís s’agaibh fán Ghaeilge agus Cumann Lúthchleas Gael a nascadh le chéile mar is ceart agus is deá-shampla sibh don chuid eile den tír. Táim cinnte de go rachaidh an comórtas seo ó neart go neart amach anseo.”


Arna tógáil an choirn dó, dúirt Cathal Ó Ceallaigh:


“Tá mé iontach bródúil an corn seo a thógáil mar chaptaen ar Laochra Loch Lao agus tá clann s’agam iontach buíoch d’achan duine a chuidigh linn an comórtas seo a reáchtáil. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil fosta leis na cumainn a ghlac páirt, le Bord Dheisceart Aontroma, d’óstaithe an chomórtais, Lámh Dhearg CLG, cumann Naomh Gall a chuir Corn ar fáil, na réiteoirí agus le Laochra Loch Lao CLG ach go háirithe. Tá muid ag dúil leis an bhliain seo chugainn agus is ullmhúcháin den scoth é an bua seo do chomórtas Peile na Gaeltachta i Maigh Eo’


Déan teagmháil le feargal@forbairtfeirste.com nó scairt air 07841101630  le haghaidh tuilleadh eolais ar Laochra Loch Lao CLG.


Cliceáil anseo le nasc a dhéanamh ar máthar leathanach an Chomórtais


English


Gaeltacht Quarter football team, Laocha Loch Lao CLG scored success on Saturday May 15th when they won The Oliver Kelly competition at Lámh Dhearg park. This competition was organised in honour of the prominent solicitor and former Antrim County Board Chairperson, Oliver Ó Ceallaigh, who died tragically last year. Laochra Loch Lao CLG organised the competition which got official recognition as a South Antrim GAA competition.


This year, four teams took part in the competition; Laochra Loch Lao, Naomh Úna, Gort na Móna and Lámh Dhearg CLG. Laochra Loch Lao beat Naomh Úna in the first game with an gap of seven points. However, they started slowly in the first half and were winning by only a single a point at half time. They resorted to form in the second half and scored nine unanswered points directly after a Naomh Úna goal at the beginning of the second half had given them a scare. Lámh Dhearg won the second semi-final against Gort na Móna by two points when they scored a late goal after trailing the Gorts for the entire game.


In the final, the Laochra had the upper hand against Lámh Dhearg. Despite having the wind in their favour in the first half, the Laochra never made enough of their chances which meant they only finished 3-1 up at half-time. However, they played fantastic football in the second half and easily dispatched Lámh Dhearg on a final scoreline of 1.11 to 1.1.


The beautiful trophy was presented to Laochra captain and son of Oliver Kelly, Cathal Ó Ceallaigh by Jim Murray Chair of the Antrim County Board and Aogán Ó Fearghail, Ulster Council President.  Speaking at the presentation, Aogán said:


“It is a great honour for me to present this trophy as I knew Oliver very well form our time together on the Ulster Council. He was a true Gael and it is fitting that this competition is organised in his honour. I wish to congratulate Laochra Loch Lao CLG  for organising and winning the competition. This strengthens their vision for properly linking both the Irish language and the GAA together and they are a shining example to the rest of the country.  I’m positive that this competition can go from strength to strength in the future.


After lifting the trophy, Cathal Ó Ceallaigh said:


“I’m very proud to lift this trophy as captain of Laochra Loch Lao and my family are very grateful to everyone who supported the competition; the clubs who took part, the South Antrim county board, competition hosts Lámh Dhearg, St Galls CLG who provided the trophy,  the referees and especially Laochra Loch Lao who organised it. We’re looking forward to next year and this victory is great preparation for ther National Gaeltacht Competiton in Mayo.’


For further information on Laochra Loch Lao, contact us on feargal@forbairtfeirste.com or 07841101630.


Click here to visit Competition main page


barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS