Beannacht an Mhéara leis na Laochra / Mayoral Blessing For Laochra

Forbairt News


Laochra Loch Lao Buaiteoirí Corn Uí Cheallaigh

“Ádh Mór” a Laochra a deir Ard-Mhéara Naomi Long / Good luck Laochra says Mayor Naomi Long

Gaeilge


I gceann de na litreacha deireannacha a scríobh sí mar Ard-Mhéara Bhéal Feirste ar an 27/5/10, thug Naomi Long, an feisire nua tofa d’Oirthear Bhéal Feirste, a beannacht do Laochra Loch Lao Clg agus iad ag ullmhú do dhúshlán Chomórtas Peile na Gaeltachta.


” Ádh Mór oraibh,” a dúirt an tArdmhéara Long agus í ag guí rath ar na laochra agus iad ag dul go Maigh Eo mar ionadaithe Bhéal Feirste agus ionadaithe Chondae Aontroma.”


” Tá muid thar a bheith buíoch don Ard Mhéara Long as an aitheantas seo agus tá súil againn go n-éireoidh comh geal céanna léi féin ina ról úr agus a d’éirigh léi agus í ina hArd-Mhéara ar an Chathair seo s’againne,” a dúirt Rúnaí Laochra Loch Lao Feargal Mac Ionnrachtaigh.


Bunaíodh Laochra Loch Lao CLG sa bhliain 2006 mar thógra de chuid Forbairt Feirste, agus tá siad ag glacadh páirte i gComórtas Peile na Gaeltachta ó bhí 2007 i leith. Cláraíodh na Laochra mar chumann oifigiúil de chuid Chontae Aontroma agus is mar ionadaithe an chontae agus Ghaelphobal Feirste féin a ghlacann siad páirt sa chomórtas.


I mbliana, beidh an comórtas i mBéal a’ Mhuirthead, Contae Mhaigh Eo idir 4ú agus 7ú Meitheamh 2010.

Tá maoiniú flaithiúil faighte ag an chumann ó Iontaobhas Ultach chun bus tacaíochta a chur ar fáil ag imeacht ó Chultúrlann McAdam Ó Fiaich ar a 4 a chlog ar an Aoine, 4ú Meitheamh agus ag pilleadh oíche  Dé Domhnaigh 6ú Meitheamh.


Dar le Rúnaí Laochra Loch Lao CLG, Feargal Mac Ionnrachtaigh:


‘Tá muid thar a bheith buíoch d’Iontaobhas Ultach an deis a thabhairt do Ghaeil Bhéal Feirste an comórtas iontach seo a bhlaiseadh i mbliana i Maigh Eo. Deireadh seachtaine den chéad scoth a bheidh ann lán le peil, ceol agus craic leis na mílte Gael ó fud fad na tíre agus na n-oileán máguaird. Ócáid stairiúil a bheas ann do Ghaelphobal Feirste agus beidh BBC i láthair agus iad ag déanamh dhá chlár teilifíse leathuair a chloig bunaithe ar na Laochra.”


‘Ba mhór againn lucht tacaíochta callánach agus bríomhar bheith linn i Co. Mhaigh Eo chun muid a spreagadh ar an pháirc peile!


Le tuilleadh eolais a fháil ar Laochra Loch Lao CLG, déan teagmháil le feargal@forbairtfeirste.com


English


Outgoing Mayor of the City of Belfast and newly elected MP for East Belfast, Naomi Long has in one of her last letters  as Lord Mayor, dated 27/5/10, given her blessing to Laochra Loch Lao CLG as they prepare for the challenge of the Gaeltacht Football Competition in County Mayo this weekend.


“Ádh Mór Oraibh / Best of Luck to you,” wrote Lord Mayor Long in her letter as she wished Laochra Loch Lao: “every success in representing not only the city of Belfast but also the county of Antrim.”


Laochra Loch Lao secretary Feargal Mac Ionnrachtaigh said:


“We are indebted to Mayor Naomi Long for her good wishes and support and hope that she has as much success in her new role as she had in her time as Mayor of this city of ours.”


Formed in 2006 as a Forbairt Feirste project, Laochra Loch Lao have been taking part in the National Gaeltacht competition since 2007. They were registered as an official club with the Antrim County Board and it is as county representatives and representatives of  Belfast’s Irish Language speaking community that they take part in the competition.


This year’s competition will be held in Belmullet, Co Mayo between 4th and 7th June 2010. The club has received generous funding  from the Ultach Trust  to provide a free supporters bus that will leave from Cultúrlann McAdam Ó Fiaich around 4 o clock on Friday, 4th June and return on Sunday 6th June.


According to Laochra Loch Lao CLG secretary, Feargal Mac Ionnrachtaigh:


“We are very grateful to the Ultach Trust for giving Belfast Gaels the opportunity to attend this fantastic competition in Mayo. It is an amazing weekend filled with Football, Music and Craic with thousands of Gaels from thoughout the country and its nearby islands. This is an historic occasion for Belfast’s Irish speaking community and BBC will be in attendance in making two half-hour documentaries based on the Laochra. We would greatly appreciate a loud and lively following in Mayo to inspire us on the Football field.”


For further information on Laochra Loch Lao CLG, contact:  feargal@forbairtfeirste.com


barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS