Bhí an Plandáil dearfach – Plantation was big success

Forbairt News
Dáltaí i mbun plandála le Micheál McCorraidh ó Chomhairle Bhéal Feirste

Dáltaí i mbun plandála le Micheál MacCorraidh ó Chomhairle Bhéal Feirste

Tús le scéim éiceolaíochta

Ecology project off to flying start

Gaeilge


Bhí daltái Coláiste Feirste i mbun ramháinn agus sluaiste inné (27/3/18) agus iad ag cur tús le tionscail éiceolaíochta, inmharthanachta agus ealaíne a bheas a reáchtáil i gcomhpháirt le páirtnéirí éagsúla thar an cupla bliain atá díreach romhainn. Tá an tionscadal faoi cheannasaíocht straitéiseach ag Forbairt Feirste atá ag éascú agus ag comhordnú na scéime.


Bhí an obair faoi stiúir inné ag Micheál MacCorraidh ó Chomhairle Bhéal Feirste agus Máirín Ní Dhuibhir, leabharlannaí an Choláiste agus ceannaire Club Leabhar Coláiste Feirste. Thug an beirt acu treoir, treallamh agus ábhar do na daltaí le ligint dóibh 500 crann dúchasacha a phlánáil ar dhá láthair sa scoil agus níl ann ach an tús le scéim a dheanfaidh tailte na scoile a bheith in úsáid ag daltaí leis an áit a dhéanamh ní b’fhearr agus ní ba dheise don scoilphobail agus don phobal mhór.


“Chuir muid sceach gheal, draighean agus dris ar imeall na scoile agus cruthaigh muid coill dúchasach ar an bhruach mhór idir an Spórtlann agus príomhfhoirgnimh na scoile, a bhfuil, caorthann, feá, beith, fearnóg, dair agus trom ann “, a dúirt Máirín.


“Sa dara babhta den fhorbairt”, a dúirt Michéal, “beidh muid ag cur na sceitheog agus crann uilig ar a bhfuil an abitir Oghamscríobh bunaithe, chomh maith le sin beidh luibheanna agus plandaí inite eile a chur againn. Agus ni fiú plandaí inite mura bhfuil sorn faoin aer agat, mar sin de beidh muid ag tógáil na sorn le go dtig linn an úsáid is mó a fháil as a bhfuil a dhéanamh againn.”


Ag gabháil a bhuíochas leis na daoine uilig a ghlac páirt sa tionscadal dúirt Jake MacSiacais ó Forbairt Feirste: “Níl muid ach tosaithe.”


Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le: jake@forbairtfeirste.com  02890438597


English


Coláiste Feirste pupils were all hands on deck yesterday (27/3/18) with spades, shovels, hoes and trowels for the start of what will be an initial three year development with various partners to embed ecology, sustainability and outdoor art into the fabric of the new Coláiste estate. The project which is being overseen by Forbairt Feirste seeks to ensure maximum benefit from the school’s new estate for both the school and the wider communities.


Yesterday’s down and dirty start was directed by Micheál MacCorraidh of Belfast City Council and Máirín Ní Dhuibhir the school librarian and leader of the College’s book club. The pair provided the students with the direction, equipment and raw materials to have over 500 indigenous trees and shrubs planted around the new school grounds to kick start the scheme which will improve the overall site for the benefit of the school and wider communities.


“We planted hawthorn, blackthorn and briar along the outer perimeter of the school and created a native woodland on the extensive bank between the new spórtlann na hÉireann facilities and the school buildings, with rowan, birch, beech, oak, elder and alder.” said a delighted Máirín.


“In the second phase of the scheme,” said Micheál, “we will plant all the trees and shrubs upon which Ireland’s ancient Ogham Alphabet is based, as well as planted edible herbs and other consumables. And what use would consumables be without the opportunity for consumption? That’s where our outdoors ovens will come into their own so as to allow us to derive maximum benefit from these developments.”


Congratulating all those who put their hand to the tiller Forbairt Feirste’s Jake MacSiacais said: ” Watch this space.”


For further details, contact Jake MacSiacais on jake@forbairtfeirste.com  02890438597


barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS