Cá mbíonn na máinlianna maithe nuair atá siad de dhíth?/ Where can you find a good surgeon when you need one?

Forbairt News

Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich

Teach lán máinlianna / Surgeons’ full House

Gaeilge


Lá suimiúl neamhchoitianta a bhí ann Dé Domhnaigh beag seo an  29ú Aibreann, nuair a thug breis agus daichead ball de Chumann Taisteal Máinliach na Breataine/na hÉireann cuairt ar an Cheathrú Ghaeltachta Bhéal Feirste mar chuid de thuras is deireannaí s’acú ar Éireann.


Tá baill an Chumainn, agus a chuid páirtnéirí ag caitheamh an tréimhse ón 28ú Aibreann go dtí an 5ú Bealtaine ar chamchuairt chuig Béal Feirste, Baile Átha Cliath agus áiteacha eile chun deis a fháíl le buaileadh agus le foghlaim óna gcomhghleachaithe máinliachta, ach ó bunaíodh an Chumann thiar i 1924 bhí i gcónaí taobh sosialta de na turasanna agus don ócáid seo i mBéal Feirste roghnaigh Rúnaí an Chumainn an tUasal Terry Irwin, Máinlia Comhairleach Colaireicteach in Otharlann Ríoga Bhéal Feirste, Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich chun deis a thabhairt dá chomhbhaill táithí a fháíl ar an teanga agus an cultúr Gaelach.


Le linn na cuairte chuig Cultúrlann MacAdam ÓFiaich, lárionad Cultúrtha na Ceathrún Ghaeltachta, bhí béíle traidísiúnta de stiobhach léana dubh agus brúitín acú  i gCaifé Feirste sula dtug siad aghaidh ar dánlann úr Dillon áit a raibh damhasa Gaelach, céacht Bodhránaíiocht agus léacht ar stair na Gaeilge i mBéal Feirste arna cur i láthair ag Stiúrthóir Forbairt Feirste, Jake MacSiacais .


Ag labhairt dó tar éis cuairt na Máinlianna dúirt MacSiacais:


“Deis iontach foghlamtha agus comhalartachta a bhí ann d’achán duine againn. Bhí deis ag ár gcuairteoirí aithne a chur ar Ghaelphobal Feirste den chéad uair agus deis ag daoine eile ina measc aithne níos fearr a chur orainn, bhí an deis againn-ne fosta aithne níos fearr a chur ar daoine a mbíonn saol s’againn ina lámha acú go minic agus mar sin de ba dheas an taobh daonna, fiosrach, suimiúl a fheiceáil agus feiceáil go bhfuil an oiread céanna iolraíochas i measc na máinlianna agus atá in aon chuid eile den phobal.


” Tá súil againn go spreagann cuairt seo s’acu níos mó fiosrachta i measc na mball agus i measc a chuid chairde uilig faoin obair atá ar súil againn anseo i gceann de na ceathrúnacha iontacha atá againn anseo i mBéal Feirste.”


Le tuilleadh eolais a fháil ar an Cheathrú Ghaeltachta nó ar aon ghné d’obair Forbairt Feirste,  nó le cuairt a shocrú ar an Cheathrú, déan teagmháil le Jake MacSiacais   jake@forbairtfeirste.com  no scairt air 02890438597


English


Sunday last April 29th saw an interesting if somewhat different day here in Belfast’s Gaeltacht Quarter when up to forty members of the Travelling Surgical Society of Great Britainand Ireland paid a visit to the heart of Belfast’s Irish Language community as part of their latest study visit to Ireland.


Members of the Society and their life partners are spending the period from April 28th until May 5th visiting Belfast, Dublin and other locations to avail of the opportunity of sharing with and learning from their fellow surgeons, however since its foundation in 1924 the Society has always made a point of incoporating a social side to the learning experience of members. On this occasion Society Secretary Mr Terry Irwin, current consultant surgeon in the NHS Colorectal Unit  and former Director of Surgery at the Royal Victoria Hospital chose for the Belfast leg of the visit to bring Society members to Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich so as to allow an opportunity for experiencing what Belfast’s Irish language and cultural community has to offer.


During their visit to the Gaeltacht Quarter’s premier cultural centre, Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich, the visitors enjoyed a traditional meal of Guinness Stew and Champ, accompanied by traditional Irish music, before retiring to the new Dillon Gallery where they were entertained by Irish dancers before a presentation and demonstration on the art of bodhrán making and playing and a talk from Forbairt Feirste director Jake MacSiacais on the history of the Irish Language in Belfast.


Speaking after Sunday’s visit MacSiacais said:


“This was a great opportunity for learning and exchange for all concerned. Some of our visitors got the opportunity for the first time to get to know Belfast’s Irish speaking community while others had the chance to get to know us a little better. We also had the opportunity to get better acquainted with a group of people who often have our lives in their hands and therefore it was nice to see their human, interesting and inquisitive side and to learn that surgical society is every bit as diverse within itself as is any other part of the community.


” I trust that their visit was enjoyable and that it encourages inquisitiveness among members of the Travelling Surgical Society and their friends as regards the work in which we are all engaged here in what is one of the wonderful and interesting quarters of the city of Belfast.”


For further information on the Gaeltacht Quarter or on any aspect of Forbairt Feirste’s work, or to organise a visit to the Quarter, contact Jake MacSiacais   jake@forbairtfeirste.com  or ring 02890438597barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS