Caint Feasachta / Awareness talk

Forbairt News

Scaifte Ard Eoin

Malartú Eolais / Knowledge Exchange

Gaeilge


Bhí cuireadh ag stiúrthóir Forbairt Feirste, Jake MacSiacais caint feasachta ar an Ghaeilge a thabhairt do hálla pacáilte in Ard Eoin, Dé Máirt 23/3/10.  Socraíodh an caint, ag Club Óige Ard Eoin, i gcomhpháirt leis an eagraíocht Malartú Domhánda.


Thug an t-uasal MacSiacais caint fíche bómaite ar stair agus culrá na Gaeilge mar aon le tabhacht logainmneacha mar stóras oidhreachta a cheanglaíonn daoine áitiúla agus cuairteoirí leis an chultúr saibhir atá mar oidhreacht againn uilig anseo in Éirinn.


Bhí scaifte breá i lathair, idir phobal Ard Eoin agus cuairteoirí ó Siarra Leon, an Afric Theas agus tíortha eile nach iad


Le tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil linn ar jake@forbairtfeirste.com


English


Forbairt Feirste dirtector Jake MacSiacais was given an invitation to give a cultural awareness talk on the Irish Language to a packed hall in Ardoyne on Tuesday evening 23/3/10. The event was organised by Ardoyne Youth Club in partnership with the organisation Global Exchange.


Mr MacSiacais gave a twenty minute presentation on the history and background of the Irish Language and on the importance of placenames as a valuable storehouse which connects local people and visitors alike with the rich culture which is the joint heritage of everyone in Ireland.


There was good attendance at the event both from the local Ardoyne community and from visitors from coutries like Sierra Leone, South Africa and many others.


For further information contact us at  jake@forbairtfeirste.combarúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS