Caithfear Fís Forbairt Feirste agus Coláiste Feirste a mhaitseáíl le hairgead Time to Invest

Forbairt News
Cailtlín Ní Ruanaidh, Micheál Ó Dálaigh, Dubheasa Ní Churnáín, Mary Lou McDonald, Wendy Mistéil, Aisling na Raghallaigh agus Ciarán Mac Goill na cainteoirí a bhí ann ag lainseáil ciste forbartha Spórtlann na hÉíreann

Cailtlín Ní Ruanaidh, Micheál Ó Dálaigh, Dubheasa Ní Churnáín, Mary Lou McDonald, Wendy Mistéil, Aisling na Raghallaigh agus Ciarán Mac Goill na cainteoirí a bhí ann ag lainseáil ciste forbartha Spórtlann na hÉ

Ciste £5m lainseáilte ag Mary   Lou -  Mary Lou launches £5m Spórtlann na hÉireann Fund

Gaeilge


Caithfear Fís agus paiseán Forbairt Feirste agus Coláiste Feirste a mheaitseáil le infheistiú


Sin an teachtaireacht láidir soiléir a bhí ag Uachtarán Shinn Féín, Mary Lou McDonald, TD,  agus í ag lainseáil fís aon shuíomh Spórtlann na hÉireann agus an ciste forbartha de £5m ag Coláiste Feirste.


Bhí Uachtarán Shinn Féin ar a céad chuairt chuig Spórtlann na hÉireann agus ba léir go raibh sí níos mó ná sásta leana bhfacha sí agus í ag rá: “Níl a leithéid de seo áit ar bith eile in Éirinn”


Thíos tá an óráid a thug Mary Lou do halla lán Gaeilgeoirí agus a lucht Tacaíochta ag Coláiste Feirste Maidin Luain 5ú Samhain.


“Pribhléid mhór domsa atá ann seasamh libh inniu ag foilsiú na bpleananna do Spórtlann na hÉireann, plean uaillmhianach Ghaelphobal Feirste.


Is saintréithe de chuid Ghaeil Bhéal Feirste uaillmhian agus treallús. Fís agus paisean a bhain cuid mhór amach don phobal in ainneoin drochéachtaí stairiúla ó dhreamanna an stáit seo. Cathair agus cultúr a mhair ó ghlúin go glúin.


Tá muid inár suí i halla scoile béal dorais le Teach Ard na bhFeá inniu, áit a dtéann siar go lár na 1750í agus atá ann fós mar an t-aon theach cónaithe stairiúil amháin i gcathair Bhéal Feirste in úsáid go leanúnach ó tógadh é.


San áit seo mar a bhfuil Bóthar na bhFál ag Ard na bhFeá anois bhíodh gairdín ar a máirseáladh Óglaigh Bhéal Feirste sna 1790í. Tá rud éigin draíochta agus saibhir a  bhaineann leis an chuid seo de stair an tsuímh agus tá mé tógtha gur croí-eilimint sa chéad chéim eile dá fhorbairt is ea an stair sin a roinnt leis an domhan. Is comhartha eile é den mhuinín atá ag an Chathair seo aisti féin. Tig linn uilig bheith bródúil as sin.


Agus tusa ag teacht go suíomh Choláiste Feirste inniu tá sé deacair gan an cheád chéim dá chlár fhuinniúil agus cheannródaíoch infheistíochta agus atógála a thabhairt faoi deara. Ba mhaith liom obair mo chomhghleacaithe John O’Dowd, Pat Sheehan agus daoine eile a mholadh go hard, ach thar aon rud eile, comhghairdeas a dhéanamh leis na daoine áitiúla as na héachtaí atá déanta acu lena bhaint amach.


Tá uaillmhian Spórtlann na hÉireann le bheith mar ardán domhanda leis an Ghaeilge a cheiliúradh agus le hinfheistíocht inti go hiontach.


Mar chuid lárnach den Cheathrú Ghaeltachta, léiríonn sé an fhianaise chun tús a chur le comhrá nua faoin Ghaeilge san 21ú haois. 


Tá pobal muiníneach againn atá ag teacht chun cinn go bródúil ó ré coimhlinte a bhfuil pleananna bríomhara agus dochloíte acu a chinniúint a athrú. Pobal atá ann nár ghlac le ‘ní féidir linn’ mar fheagra riamh.


Ba mhaith liom ceannaireacht Choláiste Feirste agus Forbairt Feirste a mholadh go hard as a bpleananna a fhorbairt.


Tá Spórtlann na hÉireann ceannródaíoch sa dóigh a léiríonn sí mar a spreagann infheistíocht sa Ghaeilge oideachas, forbairt shóisialta agus eacnamaíochta, dóigh a bhfuil torthaí ó bhonn gan fasach astu. Níl a leithéid de seo áit ar bith eile in Éirinn. Cuireann an tionscadal seo barántúlacht agus sainiúlacht Bhéal Feirste chun cinn – na sócmhainní mealltacha atá gach cathair ag iarraidh agus iad ag dul in iomaíocht le cuairteoirí agus infheistíocht a mhealladh.


Is ea, bhí athruithe beaga agus fáiltiúla ann i ngníomhaíochtaí na hearnála poiblí chun deis na Gaeilge a thapú.  


Ní mór fís agus uaillmhian Choláiste Feirste agus Forbairt Feirste a mheaitseáil le tacaíocht airgid.


Bainfidh na glúnta atá le teacht an-leas as an fhíorbheagán infheistíochta sa tionscadal seo.  Ní amháin go saibhríonn infheistíocht i gcultúr an geilleagar ach saibhríonn sí an tsochaí go léir.


Tá an Cheathrú Ghaeltachta ag léiriú go mbaineann athnuachan agus infheistíocht i gcultúr sáréachtaí amach.


Tá daoine ann atá in éadan éagsúlachta cultúrtha, a shíleann gur sochar do dhuine amháin agus dochar don duine eile í.  Cé a chreideann go mbaineann meas ar fhéiniúlacht Ghaelach an bonn óna bhféiniúlacht féin? Sin an fáth a bhfuil cosaint ar chearta Ghaeilgeoirí agus Acht na Gaeilge de dhíth.


Ba mhian liom é go mbeadh na daoine sin atá in éadan an chomhionannais, anseo inniú le go bhfeicfeadh siad uaillmhian, treallús agus dearfacht an phobail seo.


Ní amháin gur bua do Ghaeil Bhéal Feirste an infheistíocht i gcultúr agus sa tionscadal seo, ach is bua do mhuintir Bhéal Feirste go léir í fosta.


Tá súil agam go mbeidh mé ar ais anseo ar an lá a bheidh Spórtlann na hÉireann críochnaithe agus le gáire ár bpáistí go léir a fheiceáil.


Go dtí sin, leanfaidh Sinn Féin ar aghaidh lena dtacaíocht a thabhairt d’fhorbairt an tsuímh seo do phobal na Gaeilge agus obair a dhéanamh le Coláiste Feirste agus Forbairt Feirste a cuidiú chun a bhfís a fhíorú.


Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le: jake@forbairtfeirste.com  02890438597

English


“Forbairt Feirste and Coláiste Feirste vision must be matched by Public Investment”


That was the Message delivered by Sinn Féin President Mary Lou McDonald, TD as she launched the Spórtlann na hÉireann one site vision and a modest public investment Gaeltacht Development Fund of £5m at Coláiste Feirste.


The Sinn Féin President, ón her first visit to the Spórtlann na hÉireann site ón Monday November 5th, was clearly delighted with what she found saying: There is not a comparable Irish Languge development anywhere else in Ireland.


Below is the full text of the address delivered buy Ms McDonald to a packed hall of Irish Language speakers, other key stakeholders and a number of her party coleagues, incliuding Belfast Mayor, Deirdre Hargey, West Belfast Mp Paul Maskey, and key figures from Belfast City Council.


“It is a privilege to stand with you today at the unvieling of plans for Spórtlann na hÉireann, an ambitious plan by the Gaels of Belfast.


Ambition, and drive is what has marked out the Belfast Irish Language community. A vision and a passion that has delivered much for a community despite historic opposition by elements of this state. A city and culture that has persisted for generations


Today we are sitting in a school hall next door to Teach Ard na bhFeá (Beechmount House) which dates to the mid 1750s and remains the only historical dwelling in the city of Belfast which has been in continuous use since it was built.


The garden which rolled down from here to what is now the Falls Road at Beechmount was once a parading space for the 1790’s Belfast Volunteers. There is something magical and enriching in this part of the site’s history and I am excited that sharing that history with the world is a core element in the next phase of its development. This is another sign of this City’s own confidence in itself.  We can all be proud of that.


As you approach the Coláiste Feirste site today it is hard not to notice the first phase of its energetic and pioneering programme of investment and rebuilding. I wish to commend the efforts of my colleagues – John O’Dowd, Pat Sheehan and others, but most of all to congratulate local people and how they have redrawn the boundaries of what is possible.


The ambition of Spórtlann na hÉireann to be a world platform for the celebration of, and investment in the Irish Language is remarkable.


As an integral component of the Gaeltacht Quarter it provides the evidence with which to instigate a new conversation about the Irish Language in the 21st century. 


We are seeing a confident community emerging proudly from an era of conflict with spirited and irrepressible plans to transform its fortunes. A community that never took no for an answer.


I want to applaud the leadership of Coláiste Feirste and Forbairt Feirste in developing their plans.


Spórtlann na hÉireann is breaking new ground by showing how investment in the Irish Language stimulates education, social and economic development and with unprecedented transformational results. There is simply nothing like this anywhere else in Ireland. This project provides Belfast with authenticity and increased uniqueness- the illusive assets that all cities crave as they compete for visitors and investment.


Yes, there have been small and welcome changes in public sector actions to grasp the opportunity of the Irish Language.  


The vision and ambition of Coláiste Feirste and Forbairt Feirste must be matched with financial support.


The relatively small investment in this project will reap dividends generations.  Investment in culture enriches not only the economy but all of society in all our difference.


The Gaeltacht Quarter is showing that regeneration and investment in culture delivers.  


There are those who oppose cultural diversity, who reduce all to a zero sum. Who believe that respect for the Irish Identity somehow undermines their own identity? And that is why we need to protect the rights of Irish speakers and an Irish Language Act.


I wish those opposed to equality, were here today to witness the ambition, the drive and the positivity of this community.


Investment in culture, investment in this project, is a win for not only the Gaels of Belfast but all the people of Belfast.


I hope to be back on the day when the Spórtlann na hÉireann is completed and witness the laughter of all of our children.


Until then Sinn Féin will continue to support the development of this site for the Irish Language community and continue to work with Coláiste Feirste and Forbairt Feirste to realise their vision.” 


For further details, contact Jake MacSiacais on jake@forbairtfeirste.com  02890438597


barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS