Campa Chormaic Aontroma 2011/ Antrim’s Campa Chormaic 2011

Forbairt News

Scaifte ag seoladh Campa Chormaic Aontroma 2011

Campa Chormaic Aontroma 2011 ag teannadh linn / Antrim’s Campa Chormaic 2011 fast approaching


Gaeilge


Láinsealadh an Campa Gaeilge agus Spóirt Nualaí  ar an Aoine, 24 Meitheamh i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich. Thosaigh Campa Chormaic i Co Thír Eoghain sé mbliana ó shin nuair a tháinig clann agus Cairde Chomac Mac An Aílin, an Gael agus peiladóir uile-realt iomráiteach a d’éag go tragóideach in 2004 de bharr laigacht chroí neamhghnách, le chéile chun tógra a lainseáil in omós oiriúnach dá chuimhne.


Ag oscailt na himeachta, dúirt Uachtáran Campa Chormaic, Míchéal Ó Máirtín, ‘Nuair a lainseáil muid an campa seo sé mbliana ó shin, bhí sé d’aimhm againn rud éigin óiriúnach a fhorbairt in omós do Chormac. Seo an fáth gur roghnaigh muid an dá páiseán is mó a bhí aige; An Ghaeilge agus na Cluichí Ghaelacha. Tagraíonn an mána s’againn, ‘Dúil sa Dúchas’ don mhéid atá dúchasach, difriúl agus spéisialta fá chultúr, féiniúlacht agus DNA s’againn. Tá sé dírithe ar dhaoine óga, cáilíní agus buachaillí idir aois 10-16 agus bheireann sé deis daofa chun Gaeilge a fhoghlaim agus páirt a ghlacadh sa phéil, iomaint agus camógaíocht in atmaisféar sultmhar.


Lean an dárna cháinteoir, Dónal Mac An Aílin, dearthair Chormaic, an téama céanna, nuair a dúirt sé, ‘Ar dtús báire, thar cheann Clann Mhic An Áilín, ba mhaith liom buíochas a ghabháil d’eagraitheoirí Co Aontroma atá anois sa dárna bhlian daofa i ndiaidh gur éirigh go hiontach leis an champa anuraidh. Tá lúchair orainn fosta gur spreag an rath seo an dárna seachtain, rud a chiallaíonn anois go mbeidh an deis ag páistí ó chúlra Gaeloideachais agus na scoileanna Bhéarla bláiseadh a fháil d’éispeireas an champa. Tá campaí s’againn ag dul ó neart go neart ó thosaigh muid i dTir Eoghain in 2005 agus tá campaí láidre againn anois i Co an Dúin, Co Dhoire agus Co Aontroma ar ndóigh. Tá súil againn go leanann na forbairtí seo agus go bhfeiceann muid na campaí iontacha seo ag scaipeadh ar fud naoi contae Uladh agus nios faide araon.


Ag druidim an imeachta agus ag lainseáil na campaí go hoifigiúil, bhí stiúrthóir Féile an Phobail, Kevin Gamble, a dúirt, ‘Tá mé thar a bheith sásta lainseáil a dhéanamh ar an champa Gaeilge agus Spóirt iontach seo ar mo chéad ócáid phoiblí mar stiúrthóir na Féile. Tá sé go hiontach an chéad seachtain a fheiceáil fograithe i lámhleabhar na féile idir 1 agus 5 Lúnasa. Amharcann muid ar an champa mar shiombail ar cad is brí le Féile an Phobail. Tá rol ar leith ag an óige, spóirt, pobal, cluichí, cultúr agus teanga s’againn sa tóra seo. Lena chois sin, is tús é ar áit níos lárnaí a aimsiú don Ghaeilge agus imeachtaí CLG i bhfeilire bhliantiúl na Féile.’


Mar dhuine de lucht eagraithe an champa, dhruid Feargal Mac Ionnrachtaigh an campa a ra, ‘Tá muid ar bís an campa iontach seo a ghlacadh go Béal Feirste don dárna uair agus an dárna sheachtain a sholáthar d’iad siúd ó chulra oideachais an Bhéarla. Is cúis mhór bróid, agus onóir dúinn go dtug Clann Cormac agus Coiste Campa Chormaic an deis dúinn an campa seo a eagrú.


Beidh an chéad sheachtain de Champa Chormaic Aontroma dírithe ar dhaoine óga ag Gaelscoileanna agus ag titim amach ón Luan 1 go dtí an Aoine 5 Lúnasa 2011 i mBunscoil an tSléibh Dhuibh, Bóthar na Carraige Báine, Béal Feirste, in aice le Cumann Naomh Eoin CLG. Titfidh an dárna seachtain, d’iad siúd ó scoileanna Bhéarla amach in CBS, Bóthar an Ghleanna idir an 8 agus 12 Lúnasa 2011. Déanann múinteoirí agus ceannairí cáilithe eascaitheoireacht ar an champa agus spreagann siad gach páiste páirt a ghlacadh sna ranganna, gníomhachtaí, agus cluichí chomh maith le húsáid a bhaint ag Gaeilge s’acu ag an champa. Tosnaíonn an campa gach maidin ar a 10 agus críochnaíonn sé timpealll 3.30 gach tráthnona. Cuirfear ranganna Gaeilge agus Ceoil, turasanna sultmhara, chomh maith le ceachtanna péile agus iomána ar fáil ag realtaí móra CLG le linn na seachtaine.


Ní chosnaíonn an campa ach £40, £70 do bheirt agus £100 do thriúir as an teaghlach céanna agus bronnfar léine sáiniúil Campa Chormaic atá déanta ag Azzuri.


Tá áiteanna teoranta agus bronnfar iad don té is tuisce chun teagmháíl a dhéanamh linn. Ní mór d’iad siúd le suim sa cheád seachtain idir 1 agus 5 Lúnasa, teagmháil a dhéanamh le Feargal Mac Ionnrachtaigh ar feargal@forbairtfeirste.com nó 07841101630. Le haghaidh tuilleadh eolais ar sheachtain 2, déan teagmháil le Seán 07872994559/ oifig@glornamona.com


English


County Antrim’s groundbreaking Irish language and GAA sports camps were launched on Friday, 24 June 2011 in Cultúrlann McAdam Ó Fiaich. Campa Chormaic began in Co Tyrone  six years ago when friends and family of the famous Tyrone Gael and All-Star Footballer, Cormac Mac Anallen, who died tragically in 2004 of a rare heart condition, came together to launch a project fitting of Cormac’s memory.


Opening proceedings, Uachtarán of Campa Chormaic, Míchéal Ó Máirtín, said, ‘When we launched this camp 6 years ago, our aim was create something fitting of his memory. This is why that we based the camp on Cormac’s two biggest passions; the Irish Language and our Gaelic Games. Our mantra ‘Dúil sa Dúchas’ aims to foster what’s native, different and special our indigenous culture, identity and DNA. It is aimed young people, boys and girls, aged 10-16 year old and offers them the chance to learn the Irish language and participate in football, hurling and camogie in an enjoyable and Fun environment.’


This was followed by the second speaker Dónall McAnallen, Cormac’s brother, who stated ‘Firstly, on behalf of the McAnallen family, i want to thank the Co Antrim organisers who are now in the second year of the camp which was a huge success in 2010. It’s also very heartening to see that this success have led to a second week being launched this year which means children from both Irish medium and English medium backgrounds will be given the chance to savour the Campa Chormaic experience. Our camps have been going from strength to strength since we began them in 2005 and while we started in Tyrone, we now have really strong camps in Co Down, Co Derry and Co Antrim of course. Let’s hope this development continues and we see these fantastic camps spread across the nine counties of Ulster and further afield.’


Closing the event and officially launched the camps was new Féile an Phobail Director, and ex-Bunscoil Phobal Feirste pupil, Kevin Gamble who said, ‘I’m delighted to be launching this fantastic sports and Irish language camp as my first public appearance as Féile Director. It’s great to see the first week advertised in the Féile booklet between the 1 and 5 August. We view this camp as a microcosm for what féile is actually about. It involves youth, sports, community, our native Irish language, culture and games. It also heralds the beginning of a much more prominent role for Irish language and GAA events in the annual Féile an Phobail calendar.’


As one of the Antrim camp organisers, Feargal Mac Ionnrachtaigh, closed the event by saying, ‘We are delighted to bring this fantastic camp to Belfast for the second time and provide a second week for those children from an English medium background. We are very proud, honoured and grateful to be given the opportunity to organise the camp by Cormac’s family and the Campa Chormaic committee.


‘The first week of Campa Chormaic Co. Antrim for young people from Irish medium schools will be taking place from Monday the 1st of August to Friday the 5th of August 2010 in Bunscoil an tSléibhe Dhuibh, Whiterock Rd, Belfast and the adjacent St Johns GAA club. The second week of Campa Chormaic for children from English Medium backgrounds will take place  St. Mary’s CBGS, Glen Road from 8th-12th August 2011. Campa Chormaic is facilitated by fully qualified and vetted teachers, alongside Ceannairí (young leaders) who encourage all children to actively participate in classes, activities and games, and to use Irish to the best of their ability whilst at the camp. The camps start every morning at 10.00am and finish at 3.30pm every afternoon. Irish language and Music classes, fun trips and of course football and hurling sessions delivered by stars from the GAA will all be included over the course of the week.


The costs for the week in only £40, £70 for two siblings & £100 for three siblings and will include every child being given a unique, Azzuri made Campa Chormaic shirt for the week.


Places are limited and will be allocated on a first come, first serve basis. Those interested in taking part in week 1 between the 1 and 5 August should contact Feargal Mac Ionnrachtaigh ASAP on feargal@forbairtfeirste.com or 07841101630. For further info on week 2, contact Seán on 07872994559 / oifig@glornamona.com .


For further info, contact Feargal Mac Ionnrachtaigh on feargal@forbairtfeirste.com or call 02890438597/ 07841101630barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS