Ceiliúradh Slí na Gaeltachta sa Choirceog/ Gaeltacht Way Celebration in the Beehive

Forbairt News

29th-tv-jpeg

 Suí na Gréine á láinseáil mar chuid de Féile Liú Lúnasa

 Launch of Suí na Gréine as part of Liú Lúnasa festival

Gaeilge


Déanfar lainseáil oifigiúil do Suí na Gréine sa Choirceog Bheach ar an Satharn seo chugainn 29 Lúnasa, mar chuid don Fhéile nua, Liú Lúnasa atá eagraithe ag Gaeil óga na cathrach. Is Suí na Gréine a thugtar ar an chúinne Ghaelach sa Choirceog Bheach ina bhfuil balla maisithe le seanfhocail, seán-nathanna, agus teachtaireachtaí ársa Ghaelacha.


Beidh seisiún ceoil traidisiúnta agus Barbaiciú sa spás nualaíoch seo mar chuid don imeacht a mhairfeas idir a 3 agus a 7 agus a dhéanfas ceiliúradh ar Shlí na Gaeltachta agus na tograí sóisialta athghabhála; Laochra Loch Lao CLG, Cumann Rothaíochta Loch Lao agus Cumann Iascaireachta Loch Lao. Déanfaidh Jim Herron, údar don leabhar, ‘An Griangraf Gafa- Pictures and proverbs’, Suí na Gréine a láinseáil go hoifigiúil ag a 4i.n.


Ag labhairt do ar an imeacht, dúirt Oifigeach Tionscadail Forbairt Feirste, Conchuur Ó Muadaigh;


‘Tá muid lán-sásta an spás nualaíoch seo sa Choirceog Bheach a lainseáil agus Slí na Gaeltachta a cheiliúradh le Pobal Loch Lao agus iad siúd atá gníomhach sna tograí pobalbhunaithe teanga atá faoi lán seol sa Cheathrú Ghaeltachta. Is tráthúil go bhfuil muid ag eagrú seo mar chuid don fhéile úr, Liú Lúnasa, atá eagraithe ag glún úr de Ghaeil óga ar bhonn iomlán deonach.


Ba mhaith le Forbairt Feirste tréaslú leo agus le Phil Bannon sa Choirceog Bheach as an tionscadal nualaíoch agus chruthaitheach seo a chuireann saibhreas na teanga os comhair an phobail i suíomh sóisialta, taitneamhach. Tá muid ag dúil le bheith ag obair go dlúth leo sna bliantaí amach romhainn agus molaimid do Ghaeil feidhm a bhaint as an spás phoiblí seo nuair a reáchtálann siad imeachtaí sóisialta.


Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le: conchur@forbairtfeirste.com 02890438597


English


The official launch of Suí na Gréine will take place in th Beehive bar next Saturday 29th August as part of the new Liú Lúnasa festival that is being organised by the city’s young Irish speakers.  Suí na Gréine is the name bestowed on the Gaelic corner in the Beehive where the back wall has been designed with ancient Gaelic phrases, proverbs and wisdom.


There will be a traiditional music session and a barbecue in this unique space that will last between 3 and 7 and celebrate the Gaeltacht Way and its many revivalist projects such as Laochra Loch Lao CLG Gaelic football team, Cumann Rothaíochta Loch Lao(Gaeltacht Quarter Cycling Club), Cumann Iascaireachta Loch Lao (Gaeltacht Quarter Fishing Club). Suí na Gréine will be officially launched by Jim Herron, author of the book, ‘An Griangraf Gafa- Pictures and proverbs’, at 4pm.


Speaking on the event, Forbairt Feirste Project officer stated, Conchur Ó Muadaigh;


‘We are delighted to luanch this unique space in the Beehive Bar and to celebrate the Loch Lao community and all those who are active in the many revivalist community projects taking place in the Gaeltacht Quarter. Its fitting that this is being event is part of the new Liú Lúnasa festival, which is being organised on a completely voluntary capacity by new a generation of young Gaels.


‘Forbairt Feirste want to commend them highly and also offer our thanks to Phil Bannon in the Bee Hive bar for this innovative and creative new project which showcases the richness of the language to our community in an enjoyable social setting. We look forward to working closely with them in the years ahead and we would encourage Gaels to utilise this pubic space when organising social events’.


For further details, contact Conchur on conchur@forbairtfeirste.com 02890438597barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS