Céim Eile Chun Tosaigh / Another Stride Forward

Forbairt News

Oonagh Hinds Invest NI, Colma McKee Gaelchúrsaí, Aire Oideachais John O Dowd, Louise Green Gaelchúrsaí agus Ard Mhéara Bhéal Feirste Niall Ó DonnghaileLainseáil scéim úr treanála Gaelchúrsaí  / New Irish Medium training scheme Gaelchúrsaí launched

Gaeilge


Bhí scáifte nach beag bailithe le chéile i gCultúrlann MacAdam Ó Fiaich i gcroílár Cheathrú Ghaeltachta Bhéal Feirste, ar maidin Dé Máirt 28ú Feabhra, nuair a rinneadh  lainseáil ar Ghaelchúrsaí, comhlacht úr aitheanta Traenála agus Fostaíochta don earnáil Ghaeilge.


Tá fás mór tagtha ar chúrsaí Gaeilge le roinnt blianta anuas agus tá níos mó Gaeilgeoirí cáilthe de dhíth anois ná mar a bhí roimhe. Is aidhm GaelChursaí í ná traenáil a thabhairt do Ghaeilgóirí óga chun postanna a líonadh. D’fhás an fiontar seo ó chúrsa Fobairt Feirste ‘I dTreo na Fostaíochta’ a bhí a chur treanáil ar fáil ó bhí 1999 ann.


I láthair ag an lainseáíl agus iad ag cur fáílte roimhe an fiontair úr seo bhí an tAire Oideachais John Ó Dowd, Oonagh Hinds ó Invest NI atá i ndiaidh cuidiú le bunú Gaelchúrsaí, Ard Mhéara Bhéal Feirste, ar iardhalta de Choláíste Feirste é, Niall Ó Donnghaile agus Louise Green dalta de chuid Gaelchúrsaí a bhí ar na céad daltaí i nGaelscoil an Lonnáin i gceantair Íochtar na bhFál.


Ag oscáilt na hócáide dí dúirt coordaitheoir Gaelchúrsaí Colma McKee:


“Mar atá a fhios agaibh tá an t-oideachas Gaeilge ag fás le 40 bliain anois sa chathair seo.  Thosaigh an fás leis na naíscoileanna agus leis na bunscoileanna agus ansin 20 bliain ó shin cuireadh tús le meanscolaíochta, i bhfoirm Colaiste Feirste.  Anseo inniú tá muid ag tabhairt faoin cead céim eile – breis oideachas i nGaeilge.”


Ag deireadh a cuid cainte chuir sí fáilte roimhe an Aire Oideachais John Ó Dowd a dúirt:


“Tá fás mór le feiceáil in earnáil na Gaeilge le roinnt blianta anuas.  Mar gheall air seo tá sé tábhachtach go bhfuil traenáil agus scileanna fóirsteanacha ar fáil do dhaoine óga chun iad a ullmhú don saol oibre. Créidim go dtig le GaelChúrsaí cuidiú leis na daoine óga seo agus guím gach rath orthu.”


Ag labhairt dí dúirt Oonagh Hinds stiúrthóir réigiúnach Fhoireann Gnó Invest Ni d’Oirthear Thuaisceart Éireann go raibh an áthas uirthí go raibh Invest ábalta cuidiú leis an gnó seo a bhí ag cur le hiarrachtaí Invest NI chun an geilleagair soisíalta a neartú chun breis deiseanna fostaíochta a chur ar fáil.


Mhol Ard Mhéara Bhéal Feirste Niall Ó Donnghaile an méid a bhí ar bun ag Gaelchúrsaí i bhfianáise an cruatán eacnamaíochta reatha atá ag cur as do dhaoine óga ach go háirithe. Dúirt sé:


“Mar atá a fhios againn tá sé an-deacair don aos óg fostaíocht a fháil agus iad ag fágail na scoile anois.  Is mar gheall air seo atá práinn le traenáil agus féidearthachtaí a chur ar fáil do dhaoine óga.  Tá sé tábhachtach tacaíocht a thabhairt do chomhlachtaí cosúil le GaelChúrsaí a dhéanann obair iontach ag tabhairt tacaíochta agus cuidithe do Ghaeilgeoirí óga chun scileanna riachtanacha a fhoghlam le fostaíocht a fháil amach anseo.”


Ag míniu na buntáistí  a bhí faighte aicí in earnáil an Ghaeloideachais dúirt Louise Green dalta do chuid Gaelchúrsaí gur mhotaigh sí go bhfuir sí meas ó achán duine i nGaelchúrsaí áit an raibh an mana ‘Mol an Óige agus Tiocfaidh sí’ mar mhana beo.


Oráid Colma McKee


Oráid Louise Green


Réamheolaire/ Prospectus Gaelchúrsaí


Le tuilleadh eolais a fháil ar Ghaelchúrsaí, déan teagmháil le Colma McKee nó le Orla Nic Giolla Chomháin   gaelchursai@gmail.com  no scairt air 02890438771


English


There was  a great turn out this morning, Tuesday March 28th, at Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich in the heart of Belfast’s Gaeltacht Quarter for the launch of Gaelchúrsaí, a new Accredited Training and Employment company for the Irish Medium.


There has been great growth in the Irish Medium Sector over recent years and the need for more skilled people in the sector is more pressing then ever. GaelChursaí aims to provide training to young people so as to fill these positions. This enterprise has grown naturally from Forbairt Feirste’s ‘Towards Employment’ scheme which has been providing training for the sector since 1999.


At the event and welcoming the launch of the new enterprise were Education Minister, John Ó Dowd, Oonagh Hinds of Invest NI, who have assisted in the establishment of Gaelchúrsaí, Belfast Mayor and former Coláiste Feirste pupil, Niall Ó Donnghaile and Louise Green a student at Gaelchúrsaí, who was one of the founding pupils at Gaelscoil an Lonnain in Belfast’s Lower Falls.


Opening the event Gaelchúrsaí coordaintor Colma McKee said:


“As we are all aware there has been a fantastic growth in Irish Medium Education in this city over the past 40 years. That growth began with the establishment of Irish Medium Nursery and Primary schools and twenty years ago move forward with the establishment of second Level education at Coláiste Feirste. Here today we are taking the next step – Further Education through the medium of Irish.”


Concluding her speech Colma extended a hearty Failte to the main speaker of the day, Education Minister John O Dowd who said:


“We have witnessed rapid growth in the Irish Medium Sector in the north in recent years. It is therefore vitally important that our Irish speakers are well prepared for employment ensuring that they are equipped with the necessary skills to venture out into the world of work. I believe Gaelchúrsaí can make an imprtant contribution to making this happen and I wish them every success for the future.”


In her address Oonagh Hinds,  Invest NI Eastern Regional Business Team Manager said that she was delighted that Invest NI was in a position to assist this new enterprise, which was part of Invest NI’s efforts to grow the Social Economy so as to strengthen the provision of new jobs and job opportunities.


Belfast Mayor Niall O Donnghaile praised the work of Gaelchúrsaí especially in the light of current economic difficulties which were presenting particular difficulties for young people. He said:


“As we all know it has become increasingly difficult for our young people to find employment on leaving school. It is, therefore, important that they are trained and given as many opportunities as possible in order to increase their chances of gaining employment.  It is important to support companies such as GaelChursaí who do a wonderful job at nurturing, supporting and developing the skills of our young people to enable them to become part of our workforce in the years to come.”


Outlining the advantages which she had gained from an Irish Medium Education Galechúrsaí student Louise Green said that she felt that was greatly respected in her own right by everyone at Gaelchúrsaí, where the watchword was ‘praise the young and they will flourish’ a wachtword which was at Gaelchúrsaí a more of a living philosophy.


Address by Colma McKee


Address by Louise Green


For further information on Gaelchúrsaí, contact Colma McKee or Orla Nic Giolla Comháin at gaelchursai@gmail.com or call us 02890438771barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS