Cód an Bhealaigh Mhóir lainseáilte i nGaeilge/ Highway Code launched in Irish

Forbairt News

Daltaí Coláiste Feirste leis an tAire Alex Attwood

Déanann an tAire Timpeallachata Alex Attwood lainseáil ar leagan Gaeilge de Chód an Bhealaigh i gColáiste Feirste/ Environment Minister Alex Attwood launches Irish language version of Highway Code in Coláiste Feirste
Gaeilge

Rinneadh láinseáil ar an luan seo caite i gColáiste Feirste ar leagan Gaeilge de Chód an Bhealaigh Mhóir. Is Alex Attwood, atá mar Aire ar an Roinn Comhshaoil san fheidhmeannas ó thuaidh a rinne an láinseál do dhaltaí cuigiú bliana na scoile. Tá an t-aistriúcháin is déanaí ar fáil i gcúig teangacha difriúla, mar atá an Liotúainis, Maindairínís, Polainnáis, Portaingéalais, Rúisíse chomh maith leis an Bhéarla.


Ag caint do ag an lainséail, dúirt Attwood: ‘Is acmhainn teagaisc luachmhar í Cód an Bhealaigh Mhóir agus creidim gur chóir do gach duine óg leas a bhaint as agus iad ar aistear oideachasúil s’acu. Inniu, tá muid ag soláthar daltaí Choláiste Feirste agus pobal na Gaeilge i gcoitinne, le hachmhainn teagaisc atá ag cuidiú le sabháilt beathaí ón chéad lá ar foilsíodh é beagnach 75 bliain ó shin. Is bíobla é Cód an Bhealaigh Mhóir maidir le sábhailteacht ar bhóithre agus tá sé ríthábhachtach go gcuireann muid teachtaireacht láidir chun cinn dár gcuid saoránaigh ar fad, le hinimircigh agus pobal dúchasach labhartha na Gaeilge sa áireamh.


‘Failtím go príomha roimh chinneadh Coláiste Feirste chun an GCSE in Staidéir Mhótarfheithicil a  thabhairt isteach i gcuraclam na scoile. Molaim do gach scoil amhlaidh a dhéanamh. Is cuid lárnach í Cód an Bhealaigh Mhóir don siollabas. Tá mé cinnte go mbeidh an t-aistriúcháin seo mar thacaíocht iontach do dhaltaí agus iad ag déanamh GCSEanna agus ar a bharr sin nuair a thosaíonn siad ag tiomaint.’


Lena chois, bhí Oifigeach Tionscadail Forbairt Feirste, Feargal Mac Ionnrachtaigh, i láthair ag an ócáid agus dúirt sé, ‘Tá Forbairt Feirste thar a bheith sásta go raibh muid i ndán tacú le Coláiste Feirste sa phróiseas stocaireachta a spreag  an tsoláthar don achmhainn Gaeilge luachmhar seo. Tá sé ríthábhachtach do phobal na Gaeilge go guirfear achmhainní poiblí riachtanacha ar nós Cód an Bhealaigh Mhóir ar fáil inár dteanga dhúchais. Tá sé féiliúnach, gurb iad Coláiste Feirste, atá ag croílár na hathghabhála teanga i dtuaisceart na hÉireann, a thóg an cas reasúnta go guirfear an achmhainn seo ar fáil i nGaeilge le go dtig leo daltaí GCSE s’acu a eascú agus iad ag déanamh Staidéir Mhótarfheithicil.


‘Léiríonn an cinneadh seo ag an Roinn Comhshaoil gur féidir deá-chleachtais dhátheangaigh a chur i gcrích fiú i éagmais Acht na Gaeilge, a bhfuil ráchairt mhór uirthi. Cuireann Comhaontú Aoine an Chéasta agus an Chárt Eorpach ar theangacha Reigiúnda agus Mhionlaigh dualgaisí soiléire ar an Stát agus na ‘húdárais riaracháin’ chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa ‘saol poiblí’ agus ní mór gi gcuirfear na dualgaisí seo i bhfeidhm ar bhonn réghíomhach.  Tá moladh tuillte ag an tAire Attwood agus an Roinn Comhshaoil as an tionscnamh seo a chur i gcrích agus tá muid dóchasach go n-osclóidh seo an doras d’fhorbairtí fhorasacha eile ón Roinn Comhshaoil agus rannóga eile stáit sa tréimhse amach romhainn’ arsa Feargal.


Le tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil feargal@forbairtfeirste.com


English


An Irish language version of the Highway Code was launched last Monday in Coláiste Feirste. It was Alex Attwoood, as Minister for the Department of Environment in the Northern Executive who oversaw the launch to fifth year pupils in the school. This latest translation joins a list of five alternative languages available online including Lithuanian, Mandarin, Polish, Portuguese and Russian.


Launching the Irish version of the Highway Code at Coláiste Feirste Irish-medium school Alex Attwood said: “The Highway Code is a valuable teaching resource that I believe every young person should benefit from as part of their educational journey. Today is about providing the pupils at Coláiste Feirste and indeed all Irish speakers with a teaching resource that has been helping to save lives since it was first published over 75 years ago. The Highway Code is the bible for road safety and it is imperative that we get the message across to all our citizens including new immigrants to our shores and the indigenous Irish speaking population.


“I particularly welcome Coláiste Feirste’s decision to introduce the GCSE in Motor Vehicle and Road User Studies (MVRUS) to its school curriculum. I encourage all schools to do that. The Highway Code is obviously an integral part of the syllabus. I know this translation will be a great support for pupils in doing GCSEs but also when they start getting behind the wheel.


In addition, Forbairt Feirste Project officer, Feargal Mac Ionnrachtaigh was also present at the launch and stated; ‘Forbairt Feirste are delighted to have been of assistance to Coláiste Feirste in the lobbying process that brought about the allocation of this valuable Irish language resource.  It is crucial for the Irish language community that  essential public resources such as the DOE’s highway code are made available in our native tongue. Is it fitting that Coláiste Feirste, a school at the forefront of the language reconquest in the North of Ireland, have built the reasoned case for this resource to be provided in Irish in order to facilitate GCSE students in their completion of Motor Vehicle and Road User Studies.


‘This move by DOE proves that positive bilingual best practice can and should be delivered upon even in the absence of the much-needed Irish language act. The Good Friday Agreement and the Charter for Regional and Minority languages places clear obligations on the State and ‘administrative authorities’ regarding the promotion of the Irish language in ‘public life’ and these obligations require pro-active implementation. Minister Attwood and the DOE should be commended on this initiative and we’re hopeful that this paves the way for similarly progressive moves from the DOE and other state departments in the future.’


For further info, contact feargal@forbairtfeirste.com


barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS