Corn Liam Uí Mhuirí 2011/ Liam Ó Muirí cup 2011

Forbairt News

Lucht Chorn Uí Mhuirí 2010

Corn Uí Mhuirí le baint ag Féile Peile na mBunscoileanna/ Ó Muirí cup up for grabs at Gaelscoil footballing festival


Gaeilge


Tá an darna féile peile na mbunscoileanna linn arís le an Corn Uí Mhuirí le baint. Eagraithe i gcomhar le foireann peile na Ceathrún Ghaeltachta, Laochra Loch Lao CLG, titeann an Feile péile amach ar deardaoin 14 Aibreán 2011. Tá an comórtas dírithe ar Ghaelscoileanna Bhéal Feirste agus beidh an deich scoil sa chathair páirteach ann, le Croimghlinn san aireamh. Beidh trí pháirc in úsáid ar an lá; Páirc Rossa, Páirc Naomh Pól agus mairifdh se idir a 10 agus a 3. Ardaíonn an comórtas próifíl an chumainn lánghaelaí i measc Gaeil óga na mbunscoileanna agus déanann se forbairt luachmhar ar athbheochan na Gaeilge sa chathair.


Is é Corn Uí Mhuirí atá mar príomhchorn an chomórtais a bhronnfar ar an lá in ómos don Ghael iomráiteach, Liam Ó Múirí, a fuair bás go tragóideach i mí Eanair 2010 de bharr áilte. Iardhalta ar Bhunscoil Phobal Feirste a bhí in Liam, a d’imir do Naomh Pól agus a d’oibir go lán-aimseartha le Comhairle na Gaelscolaíochta


Dúirt Seán Fennell, ceannaire spóirt le Gaelscoil na Bhfál agus príomheagraí an chomórtais, ‘Cúis ónóir ollmhór dúinn anuraidh nuair a d’aontaigh teaghlach Liam cead a thabhairt dúinn an corn a ainmniú in ómos do. Gael díograiseach, croga a bhí ann a sheas ar son na luachanna a bhíonn muid ag dúil ó bhaill Laochra Loch Lao CLG agus pobal na Gaeilge i gcoitinne.


‘Beidh an deich scoil páirteach i mbliana agus mar sin, beidh timpeall 200 daoine óga ag Páirceanna Naomh Pól agus Rossa ar an lá. Tosaíonn muid ag 9.15 le paráid bheag ó Bhunscoil Phobal Feirste ar Bhóthar Seoighe, atá ag ceiliúradh 40 bliain ar an fhód mar an chéad Bhunscoil ó thuaidh. Cluichí 9-an-taobh, glacann gach foireann paineál de 12, agus ar a laghad ceithre cáilín ag imirt i rith an ama le cinntiú go reachtálann muid an comórtas go cothrom. Tá comórtas A agus B ann ar an lá, le Corn Uí Mhuirí ag dul chuig buaiteoirí A agus Sciath Laochra Loch Lao ag dul chuig buaiteoirí B. Beidh comórtas fiochmhar an agus gach scoil ullmhaithe chun dushlán a chur roimh Scoil na Fuiseoige agus Bunscoil Phobal Feirste.’


‘Ritheann an comórtas idir a 10 agus a 3 leis an dhá chluiche ceannais ar Pháirc Naomh Pól agus na corn bronnta ag Teaghlach Uí Mhuirí. Tá boinn againn d’iad siúd a bhainneann amach na cluichí ceannais agus tá muid ar bís bheith ag obair arís le Laochra Loch Lao CLG arís agus Campa Chormaic Aontroma a bhéas ag bronnadh dhá scolaireacht do bhuachaill agus cáilín an chomórtais don champa iontach  de spóirteanna Ghaelacha agus an teanga i mí Lúnasa.


Le tuilleadh eolais a fháil ar Chorn Uí Mhuirí, déan teagmháil le feargal@forbairtfeirste.com no scairt air 02890438597 nó 07841101630


English


The second annual ‘Féile Peile na mBunscoileanna’ is on our doorsteps again with the prestigious ‘Corn Liam Uí Mhuirí’ at stake again. Organised in conjunction with Gaeltacht Quarter Gaelic Football Team Laochra Loch Lao CLG, the Football Festival takes place on  Thursday 14 April 2011. The competition is directed at Belfast’s Irish Medium Primary Schools and  all ten schools from across the city including a school in Crumlin will be taking part. Three football pitches will be in use on the day, namely, Rossa Park, St Pauls Park and Sarsfields park and will last between 10 and three. This competition raises the profile of the Irish speaking Gaelic club amongst the young Gaels in the Irish Medium primary schools and makes a valuable contribution to the language revival in the city.


The competition’s main cup, the ‘Liam Ó Muirí Cup’, which will be presented to the winners on the day is named in honour of well known Belfast Gael Liam Ó Múirí, who died tragically and prematurely in January 2010 after losing his long battle against illness. Liam a former Bunscoil Phobal Feirste pupil, played for St Paul’s CLG and worked full-time for The Council for Irish Medium Education.


Seán Fennell, Head of sport in Falls Road Primary school, Gaelscoil na BhFál, one of the competition’s main organisers, said:  “We were greatly honoured last year to have been given permission by Liam’s family to name our trophy in his honour. He was a committed, brave and diligent Gael who stood for the all values that we expect from members of Laochra Loch Lao CLG and the Irish language community in Belfast.


‘All tens school in Belfast are taking part and this year which should amount to about 200 young people up at St Pauls and Rossa on the day. We’re starting at 9.15 with a short parade from Bunscoil Phobal Feirste on the Shaws Road, who are this year celebrating 40 years in existence as the North’s first Irish Medium school. Its 9-a-side, each team brings a panel of 12, and at least four girls have to be playing at all times to ensure the competition runs fairly. We have an A and B competition on the day, with Corn Uí Mhuirí going to the winners of A and Sciath Laochra Loch Lao(Laochra Loch Lao shield) going to the winners of B. Competiton will be fierce and each school well prepared to challenge last year’s winners Scoil na Fuiseoige and Bunscoil Phobal Feirste for the titles.’


‘The competition runs between 10 and 3 with both finals on St Pauls pitch with the trophies to be presented by the Ó Muirí family. We have medals for the finalists on the day and are delighted to team up with Laochra Loch Lao CLG again and Campa Chormaic Aontroma who will be awarding two scholarships to Male and Female players of the tournament for their fanstastic Irish language and GAA summer camp in August. We’re all looking forward to a great day.’


For further info the Liam Ó Muirí cup, contact Feargal Mac Ionnrachtaigh on feargal@forbairtfeirste.com or call 02890438597/ 07841101630barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS