Corn Oilibhéar Uí Cheallaigh lainseáilte/ Oliver Kelly Tournament launched

Forbairt News
Feargal Mac Ionnrachtaigh, Jake Mac Siacais, Cathal Ó Ceallaigh, Seamas Ó Tuama, Diarmuid Ó Ceallaigh, Paddy McElvenny, Pádraig Mac Cathail

Comórtas na Laochra in ómós Oilibhéar Ó Ceallaigh/Laochra competition honours Oliver Kelly

Gaeilge


Lainseáil foireann peile na Ceathrún Gaeltachta, Laochra Loch Lao CLG, corn peile úr do Dheisceart Aontroma aréir 12/5/10  i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich ar Bhóthar na bhFál. Is in ómós don Ghael iomráiteach, Oilibhéar Ó Ceallaigh, atá an corn seo á reáchtáil, fear a bhí ina dhlíodóir cáiliúil agus ina iarChathaoirleach ar Bhord Chontae Aontroma CLG. Bhí beirt mhac s’aige, Diarmuid agus Cathal, a imríonn peile do Laochra Loch Lao, i láthair ag an ócáid agus dar le Diarmuid Ó Ceallaigh: ‘Is é an comhoidhreacht a d’fhág m’athair ionainn ná an grá don teanga agus an grá do spóirt Ghaelacha. Tá lúchair mhór orainn anocht an Corn bliantúil seo a lainseáil atá tiomnaithe i ndílchuimhne air. Ba mhaith linn fosta buíochas a ghabháil do Laochra Loch Lao CLG as an onóir seo a bhronnadh ar Chlann s’againn. Seasann Laochra Loch Lao d’achan luach ar chóir do Ghaeil na tíre seo a bheith ag iarraidh a bhaint amach agus mar sin de, tá sé breá feiliúnach go bhfuil na Laochra ag eagrú an chomórtais seo. Ag caint ag an ocáid fosta, bhí Paddy McElvenny, Rúnaí ar Bhord Dheisceart Chontae Aontroma CLG, a dúirt: ‘Is onóir mhór é do Bhord Dheisceart Chontae Aontroma bheith ábalta tacú le Corn Uí Cheallaigh agus le Laochra Loch Lao. Tá muid ag dúil go mór leis an ócaid stairiúil seo.’


Maidir leis an chomórtas féin, dúirt Cathaoirleach Laochra Loch Lao, Jake Mac Siacais: ‘ Tá Laochra Loch Lao ar bís le bheith ag stiúradh an chomórtais seo. Ar an Satharn beag seo, 15ú Bealtaine, beidh foirne Dheisceart Aontroma ag glacadh páirte i gcomórtas Bliantúil Uí Cheallaigh mar atá, Laochra Loch Lao, Lámh Dhearg, Gort na Móna agus Naomh Úna CLG. Thar cheann an chumainn, ba mhaith linn buíochas a ghabháil d’óstaithe na bliana seo, Cumann Lámh Dhearg agus le gach duine eile atá bainte leis an chomórtas. Tosaíonn an comórtas ag a 12  agus críochnaíonn sé timpeall a 3 a chlog. Beidh an corn á bhronnadh ag Leas-Chathaoirleach Bhord Aontroma, Jim Murray agus beidh bia agus soláistí ar fáil chomh  maith le ceol traidisiúnta den scoth leis an sárghrúpa, CASADH i gcumann Lámh Dhearg ó 5 a chlog ar aghaidh. Tá achan duine sa chumann ag dúil go mór leis an chómórtas iontach seo agus amharctar air mar chomórtas úr den scoth a rachfas ó neart go neart sna blianta amach romhainn.’


Déan teagmháil le feargal@forbairtfeirste.com nó scairt air 07841101630  le haghaidh tuilleadh eolais.


English


Gaeltacht Quarter Gaelic Football team, Laochra Loch Lao CLG last night 12/5/10  launched a new South Antrim Football competition in Cultúrlann McAdam ó Fiaich on the Falls Road. The competition is organised in memory of well-known Belfast Gael, Oliver Kelly, who was a prominent Belfast Solicitor and  former chairman of the Antrim County Board of the GAA. Both his sons, Diarmuid and Cathal, who play for Laochra Loch Lao CLG, were present at the event and according to Diarmuid Ó Ceallaigh,:’ ‘Our joint heritage from our father was a passion for the Irish language and Gaelic games. We are delighted, this evening, to launch this annual challenge cup which is dedicated to his memory. We also would like to thank Laochra loch Lao CLG for honouring our family in this way. Laochra Loch Lao represent all of those values that true Gaels aspire to and it is more than fitting that they are organising this competition. Also speaking at the launch was South Antrim GAA County board Secretary, Paddy McElvenny who said: ‘it is a great honour for the South Antrim Board to be in a position to lend our support to Corn Uí Cheallaigh and Laochra Loch Lao. We are really looking forward to this historic occasion.’


On the tournament itself, Laochra Loch Lao Chairperson, Jake Mac Siacais stated: ‘Laochra Loch Lao are delighted to launch this competition. This Saturday, May 15, sees teams from South Antrim competiting for the inaugural Corn Uí Cheallaigh/Oliver Kelly cup including Laochra Loch Lao CLG, Lámh Dhearg, Gort na Móna and St Agnes’s. On behalf of our club, we’d like to thank this year’s hosts, Cumann Lámh Dhearg CLG and everyone associated with the competition. The tournament commences at 12pm and will finish around three o ‘clock. The winning trophy will be kindly presented by County Vice-Chairperson, Jim Murray and be followed with a buffet and a fantastic traditional music with Belfast trad group, CASADH in Lámh Dhearg clubhouse from 5 onwards. Everyone associated with Laochra Loch Lao are really looking forward to this occasion and view this as merely the beginning of a fantastic new competition that will go from strength to strength in the coming years.’


Fur further information, contact us on feargal@forbairtfeirste.com or 07841101630.


barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS