Cumann Gaelach Láinseáilte le stíl! / Irish Society launched in Style

Forbairt News

Feargal Mac Ionnrachtaigh le baill don Chumann Gaelach

Rath mór ar lainseáil Cumann Gaelach Coláiste Feirste  / Coláiste Feirste Gaelic Society launch a big success

Gaeilge


D’éirigh thar barr le seoladh chumainn úir Ghaelaigh i gColáiste Feirste an tseachtain seo caite (30/9/10). Bhí céad duine i láthair ag an ócáid spraíúil, idir dhaltaí agus iardhaltaí, mhúinteoirí agus thuismitheoirí. Thosaigh an oíche le dréas ceoil ó cheoltóirí óga tallannacha an choláiste- Emmet Ó Gairmáile ar an fheadóg, an curadh domhanda damhsa Gaelach, Niamh Tailliúr agus amhrain ó Sheán Ó Coinn ahis ó Róisín Ní Dhuifín- agus céilí mór ina ndiaidh faoi stiúir Dhiarmuid Ua Bruadair.


Ba é an sárghrúpa reggae BRÉAG, a chuir deireadh leis an ócaid. Thaitín an oíche go mor le ball úr den chumann Gaelach. Dar le Áine Ní Mhaicín, ‘Bhí oíche bhrea againn ar fad, thóg muid airgead ag díol T-léinte agus chuir muid an teanga agus an cultúr i mbéal na ndaltaí agus phobal na scoile. Arsa Donall Ó Dochartaigh, a bhí ina fhear an tí ar an oíche, ‘Ba é an aidhm a bhí againn an teanga a laidriú agus daoine on phobal maguaird isteach chuig an scoil agus chuig an teanga féin. Thóg muid nascanna idir muid féin agus na Cumainn Ghaelacha in Ollscoil na Ríona agus Ollscoil Uladh agus le heagraíochtaí eile teanga agus ta rún againn tógáil ar na caidrimh úra sin san am atá le theacht’


Léirigh ceannaire eocharchéime 5 i gColáiste Feirste, Wayne Pickering, an dearcadh dearfach atá ag an scoil ag an dul chin cinn seo, ‘Tá muid iontach brodúil as an mhéid ar bhain na daltaí ionsporóideach seo amach leis an lainseáil seo. Thug sé splanc ollmhór don teanga i measc an scoilphobail. Is eiseamláirí iontacha iad na daltaí don toradh a thig as tumoideachas lánghaelacha agus níl amhras ar bith ach go rachaidh siad ó neart go neart amach anseo.’


Thacaigh Oifigeach Tionscadail, Forbairt Feirste, Feargal Mac Ionnrachtaigh, a d’eascaigh bunú an chumainn agus an lainseáil féin, nuair a dúirt sé,


‘Thug an imeacht cheannrodaíoch seo oíche dhéardaoin spreagadh iontach do gach duine a bhí i láthair agus chuir sé go mór le hobair fuinniúil na ndiograiseoirí teangan sa Cheathrú Ghaeltachta agus in athbheochán na Gaeilge i gcoitinne. Go dtí seo, bhí an tógra seo agus an lainseáil freamhaithe sna daoine óga a stiuiraigh an rud ón tús, agus seo an fáth ar éirigh leis. Mar an chéad ghlúin eile do dhíograiseoirí, is déa-eismeamlairí iad do chainteoirí níos óige agus is leo an eochair do neartú na hathbheochána teanga sna bliantaí amach romhainn. Lena chois sin, ta muid buíoch d’Fhoras na Gaeilge as urraíocht a thabhairt don tógra seo agus an deis a thabhairt don chumann, ócaid spreagúil a tchur ar fáil do phobal na Gaeilge.’


Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le feargal@forbairtfeirste.com no scairt air 02890438597 nó 07841101630


English


The launch of the Coláiste Feirste Gaelic Society last week was a massive success with a 100 people in attendance and a mixture of pupils and ex-pupils, other Gaelic societies and language groups, past pupils and parents. The day began with Cumann Gaelach members taking the new first years’ through their steps in a Céilí in the school.


The night itself opened when Coláiste Feirste talent was unveiled in a fantastic half hour set which involved traditional tin-whistle playing by Emmet Ó Garmáile, Irish dancing with three-time world champion Niamh Táilliúr, and modern Irish acoustic song with Seán Ó Coinn and Róisín Ní Dhuifín. This was followed by a Céilí mór under the stewardship of Diarmuid Ua Bruadair that packed the floor of the big hall with energetic dancers! The headline act of the night, Irish Reggae group BRÉAG, then took to the stage following some food and light refreshments, and put on a brilliant show that was a big hit amongst the young people.


Speaking on event, one member of the society Áine Ní Mháicín, said, ‘The night was a fantastic success, we raised money through the sale of out T-shirts and raised the profile of our language and culture amongst the school community. Teachers, parents, school pupils, past-pupils all came along and enjoyed a great evening of entertainment.


Adding to this, Dónall Ó Dochartaigh, who acted as compere on the night, stated, ‘It is our objective to strengthen the Irish language revival in Belfast and open the school to the wider community and attract more people towards the language. This event did this and forged links with the both University of Ulster and Queens University Gaelic Societies as well as many other Irish language and community activists. We aim to build on this in the future and have upcoming events planned for Belfast Irish language festivals before Christmas and beyond. We also aim to attract pupils from other secondary schools who have an interest in the language and help build a network of Irish societies throughout the city.’


The Coláiste Feirste head of Key Stage 5, Wayne Pickering, outlined the positive view of the school on this new development, ‘We are very proud of what these inspirational pupils achieved in what was a fantastic launch. It gave the language in the school community a massive boast. These pupils are model examples of what immersion Irish medium education can produce and will no doubt go from strength to strength in the future.’


Forbairt Feirste Project Worker Feargal Mac Ionnrachtaigh, who helped facilitate the formation of the Society and its launch, supported this when he stated, ‘This groundbreaking event on Thursday night gave everyone in attendance a major boast and made a significant contribution to the sterling work of language activists in the Gaeltacht Quarter and the Irish language revival in general for that matter. This project to date and its launch was young-people centred and led, which has been the key its success. As our next generation of activists, these young people are positive role models for our younger speakers and hold the key to the consolidation of the language revival in the coming years. In addition, we are very grateful to Foras na Gaeilge for funding this initiative and providing this Society with the opportunity to provide the Irish language community with a such an inspiring event.’


For further information, contact us on feargal@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07841101630barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS