Curaidh Champa Chormaic / Campa Cormaic Champions

Forbairt News

Beirt de chuid Champa ChormaicCampa Chormaic faoi lánseol  / Campa Cormaic off to flying start

Gaeilge


Cuireadh tús iontach leis an viagra 100mg chéad Champa Chormaic Aontroma Dé Luain 9ú Lúnasa nuair a d’fhreastail tuairim is 100 Gael óga ar Bhunscoil an tSléibhe Dhuibh ar Bhóthar na Carraige Báine, Béal Feirste agus ar Naomh Eoin CLG atá taobh leis, don champa samraidh Ghaelach.


Tosaíodh ar Champa Chormaic  a reáchtáil  i dTír Eoghain sé bliana ó shin i ndílchuimhne ar an Ghael iomráiteach agus peileadóir Uile-Réalta, Cormac Mac an Áilín a d’éag go tragóideach sa bhliain 2004 de bharr láigeacht chroí neamhghnách. Tá an campa bunaithe ar na suimeanna b’ansa do Chormac mar a bhí, an Ghaeilge, aclaíocht Ghaelach agus oidhreacht dhúchais s’againne i gcoitinne. Tá sé dírithe ar bhuachaillí agus cailíní idir 9 agus 15 bliain d’aois agus beireann sé deis daofa an teanga agus an cultúr s’againne a fhoghlaim maraon le páirt a ghlacadh i bpeil Ghaelach, iománaíocht agus camógaíocht.


Mar dhuine de lucht eagraithe ar champa Aontroma, dúirt Oifigeach Tionscadail Forbairt Feirste, Feargal Mac Ionnrachtaigh:


“Tá muid iontach sásta an campa iontach seo a éascú i mBéal Feirste den chéad uair ariamh. Nascann sé ár gcluichí dúchasacha agus foghlaim na Gaeilge le chéile ar dhóigh nuálach, a neartaíonn an teanga labhartha taobh amuigh de gheataí na scoile. Tá muid bródúil, agus iontach buíoch gur thug Clann Chormaic agus coiste Champa Chormaic féin an deis dúinn an campa seo a eagrú.


‘Tá muid iontach buíoch fosta do Bhunscoil an tSléibhe Dhuibh agus do Chumann Naomh Eoin CLG as áiseanna s’acu a roinnt linn don tseachtain. Beidh ranganna Gaeilge agus ceoil, siúlóidí staire, turasanna agus ceachtanna peile agus iománaíochta ar fáil le réaltaí áitiúla ón CLG le linn an champa.”


Le tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil feargal@forbairtfeirste.com


English


The first ever Campa Chormaic in Antrim got off to a flying start this week when over 100 young Irish speakers arrived at Bunscoil an tSléibhe Dhuibh, Whiterock Rd, Belfast and at the adjacent St John’s GAA club for the start of their exciting Gaelic summer camp.


Campa Chormaic has been organised annually for the past six years in County Tyrone in memory of the famous Tyrone Gael and All-Star Footballer, Cormac Mac Anallen, who died tragically in 2004 of a rare heart condition. The camp is based on Cormac’s biggest passions: the Irish Language, Gaelic Athleticism and our native heritage in general. It is aimed at 9-14 year old boys and girls and offers them the chance to learn more about the Irish culture and language and to participate in football, hurling and camogie.


As one of the Antrim camp organisers, Forbairt Feirste Project Worker, Feargal Mac Ionnrachtaigh, stated:


“We are delighted to bring this fantastic camp to Belfast for the first time. It combines our native games and Irish language learning together in an innovative way and strengthens the living language outside the school gates. We are very proud, honoured and grateful to be given the opportunity to organise the camp by Cormac’s family and the Campa Chormaic committee.


“We are also very grateful to Bunscoil an tSléibhe Dhuibh and Naomh Eoin CLG for sharing their facilities with us for the week. Irish language and music classes, historical walks, trips and of course football and hurling sessions delivered by stars from the GAA will all be included in the course of the week. “


For further information contact:  feargal@forbairtfeirste.combarúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS