Deichniúr na Cinniúna / Destiny Decade

Forbairt News

íomha Chomhdhála / Conference image

Lainseáil Comhdháil na Cinniúna  / Destiny Conference Launch

Gaeilge


Cliceáil anseo le gach eolas ábhartha a íoslódáil i bhformáid PDF


Cliceáil anseo le foirm clárúcháin a íoslódáil i bhformáid WORD


Reachtálfar Comhdháil na Ceathrún Gaeltachta ar an 14ú Bealtaine i gColáiste Feirste 7 Páirc Radharc na bhFeá Béal Feirste BT12 7PY. Am tosaithe 9.15rn.


Tá an dara comhdháíl de chuid na Ceathrún Gaeltachta a lainseáil go hoifigiúil inniú (20/4/10) ag Cathaoirleach Forbairt Feirste, an t-uas Sean Mistéil.


Arna lainseáil na comhdhála dó- a reachtálfar ag Coláiste Feirste ar an 14/5/10 – dúirt an tUas. Mistéil:


“Más mian linn bheith ar an Cheathrú Chultúrtha is fearr ar an domhán, ní mór dúinn próifíl s’againne a choinneáil agus a neartú, ach ar bharr sin caithfidh muid réimse d’institiúidí, d’acmhainní, de sheirbhísí agus de theicneolaíochtaí a fhorbairt agus a neartú, rudaí a n-aithneofar mar ‘scoth na hearnála’.


“Tá, ar ndóigh, ‘scoth na hearnála’ cheana féin sa Cheathrú Ghaeltachta, áit a bhfuil Otharlann thaighde den scoth, Coláiste Ollscoile den chéad ghrád agus scoil chuimsitheach dara leibhéal atá ar cheann de na cinn is fearr i mBéal Feirste.


“Tá tuiscint againn féin ar cé chomh hard agus atá spriocanna s’againn, ach caithfidh muid, le chéile, teacht ar chomhthuiscint, ar chomhinsint agus ar chomhchraobhscaoileadh ar uaillmhian s’againn agus níos tábhachtaí arís ar straitéisí atá dírithe ar bhearta agus táirgí.


“Tá téama an dara Comhdháil seo de chuid na Ceathrún Gaeltachta ag glacadh ionspioráide ó dhá eochair-cheiliúradh céad bliain a dhéanfaidh, i measc rudaí eile, an dara deichniúr seo den 21ú Aois a mhúnlú.


“In 2012 agus in 2016 déanfar ceiliúradh ar shíniú Chúnant Uladh agus ar Éirí Amach na Cásca. Tá an dá chomóradh seo fíte fuaite lena chéile agus ag croílár shaibhir agus coimpléasach stair agus féiniúlachtaí na hÉireann. Tugann na searmanais comórtha seo deis dúinn, le spás agus peirspictíocht, athchuairt a thabhairt ar an bhunbhrí agus ar an bhunfhuinneamh a bhí ann thiar sa lá, agus tugann siad deis dúinn ceisteanna cultúrtha agus féiniúlachta a chíorú agus a mheas agus a shníomh isteach i gcur chuige úr bunaithe ar chomhrath agus ar chómhaith an phobail. Ach ní haon amharc siar atá sa chomhdháíl seo, insíonn an scáthán dúinn cad atá taobh thiar dínn, ‘s’e an rud atá romhainn atá mar ábhar sa chomhdháil seo.”


Le tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil linn ar jake@forbairtfeirste.com


English


Click here to download all relevant conference material in PDF formatThe Destiny Decade Gaeltacht Quarter Conference will be held at Coláiste Feirste 7 Beechview Park Belfast BT12 7PY on Friday May 14th. Conference opening 9.15 am. The working language of the conference is English.


The second Annual  Gaeltacht Quarter Conference has today (20/4/10) been officially launched by Forbairt Feirste Chair, Sean Mistéil.


Launching the conference – which takes place at Coláiste Feirste on 14/5/10 – Mr Mistéil said:


“Becoming the best cultural Quarter in the world means retaining and expanding not just a profile but a portfolio of institutions, resources, services and technologies that can be labelled “best in class”.


“The Gaeltacht Quarter already has a “best of class” research hospital, a top rated University and one of the top performing mixed-ability post-primary schools in the city. Individually we know how high we are aiming, but we need to arrive at a collective expression of our ambition and strategies of delivery.


“The second annual Gaeltacht Quarter Conference takes as its theme and inspiration two key centenary celebrations which will characterise and help to define this, the second decade of the twenty-first, century in Ireland.


“2012 and 2016 mark the respective centenaries of the signing of the Ulster Covenant and the Easter Rising. Those commemorations are at the complex and rich core of Irish histories and identities. Such commemorations provide us with distance and perspective, but also a renewal of original energies, and they can be used to filter and channel questions of culture, identity and belonging into new arrangements for mutual prosperity and community well being: they enable recollection and re-collection.


But this is no look back: the mirror tells us what is behind, but what lies ahead is the goal of this conference


Le tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil linn ar jake@forbairtfeirste.com


barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS