Fáiltiú an Ardmheára do na Laochra! / Lord Mayoral reception for the Laochra!

Forbairt News

Fáiltiú an Ardmheára Niall Ó Donnghaile le Laochra Loch Lao sa pharlús in Halla na Cathrach

Tugann an t-Ardmheára Niall Ó Donnghaile Fáiltiú ceart do pheiladóirí Laochra Loch Lao / Lord Mayor Niall Ó Donnghaile gives a proper reception to Laochra Loch Lao footballers


Gaeilge


Thug an t-Ardmheára úr ó Shinn Féin, Niall Ó Donnghaile a chéad Fáiltiú Sibhialta ó tháinig sé isteach chun na hoifige in Halla na Cathrach, do Chumann Peile Laochra Loch Lao CLG oíche shatharn seo caite (11/6/11) i bparlús an Ardmheára in Halla na Cathrach.


Bhain Péiladóirí Laochra Loch Lao cluiche ceannais na hÉireann amach ag Comórtas Péile na Gaeltachta an tseachtain seo caite agus chaill siad sna bomaití deireanacha i gcluiche dramatúil in éadan Naomh Muire as Tír Chonaill. Ag caint do ag an ócáid, dúirt an t-uasal Ó Donnghaile; ‘D’éist mé leis na cluichí uilig beo ar Ráidio na Gaeltachta agus mé an bhóthar mar ardmheára agus bhí mé cróibhriste cosúil leis na leaids féin nuair a sciobadh croabh na hÉireann uainn de luan seo caite.


‘Mar sin féin, bhí mé féin agus Gaeil Bhéal Feirste iontach brodúil as na sár-iarrachtaí a rinne na Laochra i dTír Chonaill agus is mór an onóir dom an ócáid seo a úsáid chun comhghairdeas agus buíochas a ghabháil do na leaids. D’fhreastal mé ar an scoileanna chéanna leis an mhórchuid do na himreoirí agus measaim gur chomhartha láidir muid don ghlúin úr múiníneach do Ghaeilgeoirí atá ag teacht chun cinn i mBéal Feirste cois cuan. Tá súil agam go mbeidh libh i nGaoth Dobhair ar an bhliain seo chugainn chun tacú libh.’


Lena chois sin, rinne Niall bronnadh spéisialta ar Bhainisteoir na Foirne, Micky Culbert atá ag éirí as i mbliana i ndiaidh 5 bhliain ag stiúiradh na foirne. Ag labhairt ag an ócáid, dúirt Cathaoirleach an chumainn, Jake Mac Siacais; ‘Thar cheann coiste, imreoirí agus tacadóirí Laochra Loch Lao, ba mhaith linn buíochas a ghabháil le hArdmheára Bhéal Feirste Niall Ó Donnghaile as an fháiltiú flaithiúil seo a chur ar fáil dúinn. Is cúis mhór dóchais gan amhras go bhfuil Gaeilgeoir mar ardmheára ag tabhairt fáiltiú oifigiúil in Halla na Cathrach do fhoireann péile lánGhealach Feirsteach a bhain cluiche ceannais na hÉireann amach ag Comórtas péile na Gaeltachta an tseachtain seo caite. Léiriú é seo ar láidreacht na hathbheochána Gaelaí i mBéal Feirste. Chomh maith, gabhaimid buíochas ar leith do Micky Culbert a chuir 5 bhliain oibre isteach chun an fhoireann seo a thógáil agus d’éírigh muid níos congaraí bliain i ndiaidh bliana. D’fhág sé oidhreacht láidir agus neart cuimhní cinn dúinn agus is cinnte nach ndéanfaidh muid dearmad ar seo choíche, Go raibh maith agat Micky!’


Le tuilleadh eolais a fháil ar Laochra Loch Lao CLG, déan teagmháil le feargal@forbairtfeirste.com no scairt air 02890438597 nó 07841101630


English


The New Sinn Féin Lord Mayor, Niall Ó Donnghaile gave his first Civic Reception since coming into office in City Hall, to Laochra Loch Lao CLG last Saturday night (11-6-11) in the Lord Mayor’s Parlour in City Hall.


The Laochra Loch Lao footballers reached the All-Ireland final at the National Gaeltacht Competition last week before losing dramatically in the final minutes of the game against Naomh Muire from Donegal. Speaking at the event, Mr Ó Donnghaile stated, ‘I listened to the games live on Ráidio na Gaeltachta when on the road as Lord Mayor and was heartbroken like the lads when the All-Ireland title was snatched from us last Monday. However, both myself and all Belfast Gaels are very proud of the fantastic effort made by the Laochra and it is a great honour for me to use this occasion to offer my congratulations and thanks to the lads. I went to the same schools as most of the players and believe that we’re a strong  representation of the new and confident generation of  young Irish speakers emerging in Belfast at present. Hopefully, i’ll be in Gaoth Dobhair next year as a supporter!’


In addition, Niall made a special presentation to Laochra team manager Micky Culbert who is stepping down as manager this year after 5 years at the helm. Speaking at the event, Laochra Club Chairperson Jake Mac Siacais, stated; ‘On behalf of the committee, players and supporters of Laochra Loch Lao, we would like to thank Belfast’s Lord Mayor Niall Ó Donnghaile for this providing us with this official reception in City Hall. It is without doubt, a great sign of hope that an Irish speaker as Lord Mayor is giving a an official reception to Irish-speaking Belfast football club that reached the final of the National Gaeltacht competition last week. It provides confirmation of the strength of the Irish language revival in the city of  Belfast. We’d also like to give special thanks to Micky Culbert who put in five years hard work in building this team and we’re getting closer every year. He left us with strong legacy and many great memories that we will never forget; thanks Micky!’


For further info Laochra Loch Lao CLG, contact Feargal Mac Ionnrachtaigh on feargal@forbairtfeirste.com or call 02890438597/ 07841101630barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS