Feis Loch Lao

Events, Forbairt News

Cuireadh chuig Feis Loch Lao

Feis Loch Lao le Lainseáil Dé Satharn / Feis Loch Lao to be Launched Saturday

Gaeilge


Beidh Feis Loch Lao a lainseáíl Dé Satharn seo an 15ú Deireadh Fómhair ag 12.00 nóin i gColáiste Feirste. Beidh an Féile ar siúl idir an Sathairn an 15ú agus an Déardaoin an 20ú Diereadh Fómhair. Failte roimh cách.


Tá áthas an domhain orainn fáilte a chuir romhaibh uilig chuig an fhéile seo, an chéad fhéile ag ceiliúradh an oidhreacht cultúrtha saibhir agus comhroinnte, a tháinig anuas chugainn ó Naoimh agus Ollaimh Loch Lao. Iad sin agus a gcuideachta a lás tine beo sa dorchadas agus a bhfuil macalla a gcuid glóir chomh soiléir againn inniu is a bhí sé breis is 1000 bliain ó shín.


Tá gliondar croí orainn tús a chur leis an fhéile anseo i gcroí-lár Cheathrú Gheltachta Bhéal Feirste, i gcuideachta ár gairde ó Choláiste Ollscoile Naoimh Muire, Ó Chumann Cultúrtha Naoimh Gall agus ó Acadamh na hUltaise. Tá céad míle fáilte roimh cách agus muid ag ceiliúradh nasc a chabhróidh linn droichid cultúrtha a thógáil idir phobail, agus ar fud na hEorpa agus i gcéin.


Cuirfimid fáilte speisialta roimh ár gcuairteoirí ó Naomh Gallen san Eilvéis, a tháinig anseo chun na féile a cheiliúradh in éineacht linn agus chun cabhrú linn naisc a chruthú agus muid ag druidim le 2012 agus ceiliúradh 1400 bliain de theacht Naomh Gall in Eilvéis in 612AD. Ba shin a chur tús le bunú Mainistir agus Leabharlann Mainistreach Naomh Gall, atá ar cheann de na leabharlanna mainistreacha is tabhachtaí agus is iomráití ar domhan agus aít atá aitheanta anois mar Shuíomh Oidhreachta Domhanda.


Is féidir clár na Féile a íoslodáil anseo: Clár na Féile


Le tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil le Jake  jake@forbairtfeirste.com nó scairt air 07739875309


English


Feis Loch Lao will be Launched this Saturday October 15th at 12 noon in Coláiste Feirste. The Feile runs between Saturday 15th and Thursday 20th October. Everyone welcome.


We are delighted to welcome you all to join us in this first festival celebrating the rich and shared cultural heritage bequeathed to us by the Saints and Scholars of Belfast Lough who, with their companions from across the Island of Ireland, lit a torch which illuminated the darkness and whose echo sounds out as clearly today as it did over 1000 years ago.


We are delighted to launch this festival here in the heart of Belfast’s Gaeltacht Quarter in partnership with our friends from St Mary’s University College, St Galls Cultural Society and the Ullans Academy and to extend a heartfelt one hundred thousand welcomes to all as we celebrate the linkages which will help build cultural bridges across communities and across Europe and beyond.


A very special welcome is extended to our guests from St Gallen in Switzerland, who have travelled here to share with us in this celebration and to help build links as we look forward to 2012 and the 1400 anniversary celebrations of St Gall’s arrival in Switzerland in 612ad and the beginnings of what was to become the Abbey Library of St Gall, one of earliest and most important monastic libraries in the world, which together with the Abbey of Saint Gall, is a World Heritage Site.


A copy of the Feis programme can be downloaded here:  Féile Programme


For further info on contact Jake on  jake@forbairtfeirste.com or call 07739875309barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS