Físeán buaicphointí Ard na bhFeá seolta – Ard na bhFeá Heritage video launched

Forbairt News
Teach Ard na bhFeá le Michael Doherty, Beechmount House which will open its 240 year old doors to the public on Saturday September 14th

Teach Ard na bhFeá  Beechmount House which opened its 240 year old doors to the public on Saturday September 14th

Spraoi agus Oidhreacht ag anTeach is ársa sa Chathair

Day of craic and heritage at City’s oldest house

Gaeilge


Tá Forbairt Feirste i ndiaidh físean ar imeachtaí Lá Oidhreachta Teach ard na bhFeá a lainseáíl is féidir an físeán spreagúil a fheiceáíl ach brú ar an Nasc seo leanas:  http://youtu.be/aNDKzLHklkE


Ag labhairt dó ar lainseáil an fhíseáin dúirt Cathaoirleach Forbairt Feirste, Seán Mistéíl: ” Bliain eile math a bhí ag Forbairt i mbliana agus muid ag tabhairt go fonnmhar faoi dhúshlán na Ceathrún Ghaeltachta agus faoi dhúshlán Lárnú na Gaeilge agus Odihreacht na Gaeilge i saol na Cathrach. Sampla eile d’ardchaighdeán na hoibre seo trí chéile é an céad Lá Oscáilte a reachtáíl Forbairt i gcomhpháirt le Coláiste Feirste i mbliana.  Gabhaim comhghairdeas le gach duine a raibh baint acú leis.”


Le clár an lae a fheiceáil brú ar an nasc thíos chun billeog PDF a íoslodáil


Billeog Ard na bhFeá datheangach


Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le jake@forbairtfeirste.com nó scairt air 02890438597 nó 07739875309


English


Forbairt Feirste have just launched a video of the first ever Beechmount House heritage day the short inspiring video can be downloaded by clicking on the following link:  http://youtu.be/aNDKzLHklkE


Speaking at the launch Forbairt Feirste Chair, Seán Mistéíl said: “We’ve had another great year here at Forbairt Feirste undertaking, with relish, the challenge of developing the Gaeltacht Quarter and squaring up to the challenge of ensuring that Irish Language and Culture are central to City life here in Belfast. Another example of the quality and integirty of all this work can be seen in the Beechmount Heritage Open day events which we organised in partnership with Coláiste Feirste.  I wish to congratulate everyone involved on a a good job well done.”


Le clár an lae a fheiceáil brú ar an nasc thíos chun billeog PDF a íoslodáil


Billeog Ard na bhFeá datheangach


For further information, contact us on jake@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07739875309barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS