Folúntas/Vacancy

Forbairt News

Folúntas Múinteoreachta do thréimhse mháithreachas / Teaching Vacancy for maternity cover

Gaeilge


Tréimhse mháithreachais le clúdach


(Samhain 2011 – Márta 2012)


 Tá Coláiste Feirste ag lorg múinteoir leis na hábhair seo a leanas a theagasc trí mheán na Gaeilge:-


  • Ealaín Íomha Gluaiste go hArdleibhéal
  • Drámaíocht  go BTEC leibhéal 3

Le tuilleadh eolais agus foirmeacha iarratais a fháil, glaoitear ar:-


Coláiste Feirste


Guthán 028 90320707


nó is féidir foirm a iarraidh ar sheoladh ríomhphoist:-


rmhicanlia963@c2kni.net


Is féidir gach eolas a bhaineann leis an fholúntas a íoslódáil ach brú ar an nasc thíos


Tréimhse mháithreachais EIG DF 2011


English


Maternity cover period from


(November 2011 – March 2012)


 Coláiste Feirste are seeking a teacher to teach the following subjects through the medium of Irish:


  • Moving Images Art to A Level
  • Drama to BTEC Level 3

For further information and to obtain an application form ring:-


Coláiste Feirste


Phone 028 90320707


or request an application form from the following email contact:-


rmhicanlia963@c2kni.net


A copy of full particulars of the job vacancy can be downloaded by clicking on the link below 


Maternity Cover EIG DF 2011barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS