In Airde leis an Fhuiseog / Up with the Lark

Forbairt News


Curaidh Chorn Uí Mhúirí 2010 Clann Liam Ó Muirí agus curaidh Scoil na Fuiseoige

In Airde leis an Fhuiseog / Up with  the lark

B’iad Scoil na Fuiseoige a bhí i mbarr réime ag Óg-Chomórtas Peile  Laochra Loch Lao 2010 agus iad a thóg Corn Uí Mhúirí.

Tógadh Sciath Uí Mhúirí ag Bunscoil Phobal Feirste i Rannóg B den Comórtas.


Scoil na Fuiseoige triumphed today at The Young Laochra Competition 2010 lifting the Liam Ó Múirí  Cup. The  Ó Múirí Sheild was lifted in the B section of the competition by Bunscoil Phobal Feirste.


Gaeilge


Tugadh céim shuntasach eile chun tosaigh inniú (29/4/10) ag foireann peile na Ceathrún Gaeltachta, Laochra Loch Lao CLG, agus an chéad féile peile Bunscoile idir lámha acu.


Tharla an comórtas, atá dírithe ar Bhunscoileanna Gaeilge Bhéal Feirste  Déardaoin an 29ú Aibreán. Bhí deich scoil ag glacadh páirte ann i mbliana. Bhí trí pháirc peile in úsáid ar an lá, mar a bhí,  Páirc Uí Dhonnabháin Rossa, Páirc Naomh Pól agus Páirc an tSáirseálaigh. Thosaigh an comórtas ar 10.oorn agus críochnaigh sé ar 3.ooin.


Tá an príomhchorn ‘Corn Liam Uí Mhuirí’, agus Sciath Uí Mhúirí ainmnithe in ómós do Liam Ó Muirí, Gaeil  iomráiteach a d’éag go hóg agus go tragóideach i Mí Eanáir 201o. B’iardhalta é  Liam ar Bhunscoil Phobal Feirste. D’imir sé do Naomh Pól agus d’oibrigh sé go lánaimseartha le Comhairle na Gaelscolaíochta.


Dúirt athair Liam, Bob Murray gur ómós cuí a bhí sa chorn;


‘Bhí muid ag dúil go mór leis an chomórtas agus is mór an ónóir dúinn gur ainmniú an corn in ómós do Liam. Bhí dúil mhór aige sa spóirt, iománaí agus peiladóir a bhí ann a d’imir sé polo uisce chomh maith, bhí sé mar chaptaen ar fhoireann náisiúnta na hÉireann sa polo uisce agus é naoi mbliana déag d’aois. Ar a bharr seo, d’éagraigh sé rith carthanachta i maratón Bhéal Feirste anuraidh agus rith sé píosa do chomh maith.


Dúirt Bean chéile Liam, Bernadatte, go raibh eiteos an chomórtais ag teacht go hiomlán le gach a sheas Liam fána choinne, ‘Ónós iontach do Liam atá ann agus bealach iontach le go chuimhníodh na páistí air’ ar sise.


“ Bhí Liam go mór i bhfách le daoine óga páirt a ghlacadh i gcúrsaí spóirt agus bheadh sé de shíor ag iarraidh iad a spreagadh chun baint a bheith acu leis an spóirt agus ag an am céanna, déanfadh sé gach iarracht cumainn áitiula a spreagadh le tuilleadh deiseanna spóirt a sholáthar to pháistí áitiúla.’


“Lena chois sin, bhí sé iontach paiseanta fán Ghaeilge, rud a léiríonn cé chomh féiliúnach agus atá an corn seo mar chuimhne air. Tá muid iontach brodúil.’


D’éirigh leis na Laochra maoiniú flaithiúil a fháil ó Iontaobhas Ultach a chuidigh linn íoc as an chorn, an sciath agus na boinn, a chur muid ar fáil d’achan imreoir óg a ghlac páirt sa chomórtas. Tugadh teastas oifigiúil Loachra Loch Lao  do gach páistí a ghlac páirt, a bhuíochas le Comhairle Na Gaelscolaíochta a chur maoiniú ar fáil leis na teastais gleoite seo a dhéanamh.


“Bhí sé d’aidhm againn síol peile Laochra Loch Lao agus na Ceathrún Gaeltachta i gcoitinne a phlandáil le peileadóirí óga ár mbunscoileanna agus d’éirigh go geal linn inniú.


“Tá buíochas mór tuillte fosta ag Cumann Uí Dhonnabháin Rossa, Cumann Naomh Pól agus Cumann an tSáirseálaigh as páirceanna s’acu a chur ar fáil  ar an lá agus le gach duine a raibh páirt ar bith acú in imeachtaí agus obair iontach an lae inniú,” a dúirt Cathaoirleach Laochra Loch Lao agus stiúrthóir Forbairt Feirste, Jake MacSiacais.


Le tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil feargal@forbairtfeirste.com


English


Scoil na Fuiseoige emerged triumphant today at Óg-Chomórtas Peile  Laochra Loch Lao 2010 when they lifted the Liam Ó Múirí  Cup. The Liam Ó Múirí Sheild was lifted in the B section of the competition by Bunscoil Phobal Feirste.


Laochra Loch Lao CLG, the Gaeltacht Quarter Gaelic Football Team took another significant step forward today 29th April when they hosted the Laochra Football Festival. The competition for Belfast’s Irish Medium Primary Schools saw all ten schools  in the city  taking part. Three  pitches were in use on the day, namely, Rossa Park, St Paul’s Park and Sarsfield’s park.


The competition’s main cup, the ‘Liam Ó Múirí Cup’, which was presented to Champions Scoil an Fuiseoige, is named in honour of well known Belfast Gael Liam Ó Múirí , who died tragically and prematurely in January 2010 after losing his long battle against illness. Liam a former Bunscoil Phobal Feirste pupil, played for St Paul’s CLG and worked full-time for The Council for Irish Medium Education.


Liam’s father Bob said naming the trophy after his son was a fitting tribute.


“We are delighted with the competition and we are very honoured that the cup and sheild are  called after Liam. He was big into sport. He was a hurler and footballer and played water polo. He captained Ireland’s national water polo team when he was 19. On top of that he organised a charity run in last year’s Belfast marathon and ran a leg himself.


“This is a great honour and we are really proud that he is being remembered in this way.”


Liam’s wife Bernadette said the ethos of the tournament aptly represented everything that was important to Liam.


“This is a great tribute to Liam and a great way for the kids to remember him,” she said.


“Liam was a big advocate of youth in sport and was always encouraging younger people to be involved in sport as well as encouraging local clubs to provide more opportunities to the local children. He was also very passionate about the Irish language so this is a very fitting tribute to his memory and we are very proud that the cup has been named after him.”


Laochra Loch Lao succeeded in gaining generous funding from the Ultach Trust which helped purchase the trophy, the shield and the medals, that every young player who took part, was awarded. Each participant on the day also received a beautiful and authentic Laochra Loch Lao certificate thanks to Comhairle na Gaelscolaíochta, who have funded the design and print of the certificates.


“It was our aim to plant the Laochra Loch Lao footballing seed as well as the vision of the Gaeltacht Quarter with the young footballers from our Irish medium schools and today was a huge step forward in that regard. Thanks are due to O’Donovan Rossa CLG, St Paul”s CLG and Sarsfield’s CLG for allowing the use of their pitches on the day and to all those who contributed in any way to the success of today,” said Laochra Loch Lao Chair and Forbairt Feirste Director, Jake MacSiacais.


For further information contact:  feargal@forbairtfeirste.com


barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS