Gaeil ag Gníomhú ar theacht an GIRO/ Gaels in action on the arrival of GIRO

Forbairt News

rothaiocht_lochlao


Gaeilge
Tá Gaeil óga Bhéal Feirste ag gníomhú arís chun tógáil ar athbheochan phobalbhunaithe na teanga agus Cumann Rothaíochta Loch Lao á sheoladh ar an Domhnach bheag seo, 11 Bealtaine ag a 10rn, ag bualadh ag Cultúrlann McAdam Ó Fiaich. Is trathúil agus toipiciúil go bhfuil an dul chun cinn seo ag titim amach agus ceann de na himeachtaí is mó rothaíochta ar domhan ag teacht go Béal Feirste cois cuain ag an deireadh seachtaine agus an Giro d’Italia ag mealladh na céadta míle turasóirí fud fad na tíre.


 Beidh sé de sprioc ag an chumann tógáil ar an tsárobair atá déanta ag Laochra Loch Lao, Cumann Peile na Ceathrún Gaeltachta,  agus iad ag cur cinn na teanga fríd forbairtí spóirt agus aclaíochta. Cuirfidh forbairt an chumainn rothaíochta go mór leis an ghreasán agus leis an infrastruchtúr shóisialta  a eascaíonn úsáid na Gaeilge ag leibheál pobail. Tá an t-infrastruchtúr seo go mór faoi bhláth le bliantaí beaga anuas agus ag tabhairt deiseanna úsáide agus foghlamtha Gaeilge don Phobal s’againn, go háirithe don aos óg.


Tá sé de rún ag an chumann rothaíochta ar a laghad rothaíocht sheachtainiúil a dhéanamh gach deireadh seachtaine a thabharfas an deis do dhaoine, an Ghaeilge a úsáid ar bhonn sóisialta. Amach anseo fosta, ba mhian linn rothaíocht urraithe a dhéanamh go Rath Cairn i gceantar Gaeltachta na Mí. Déanfaidh muid seo chun tacaíocht a thabhairt d’fheachtas bus Gaeloideachais do phobalArd Eoin.


 Tá an cumann anois beo ar Facebook agus is féidir ‘like’ a thabhairt ar ár leathanach úr ‘Cumann Rothaíochta Loch Lao’. Is ansin a gheobhfar an t-eolas cuí uilig maidir leis an chumann.


 Dúirt eagraí an chumainn, Máirtin Mac Gabhann, ‘D’éirigh linn níos mó ná 170 ‘like’ a fháil agus níor chuir muid amach an leathanach, ach go mall aréir. Agus muna bhfuil tú ar Facebook ach go bhfuil suim agat bheith páirteach, buail linn ag an Chultúrlann ar Bhóthar na bhFal ar a 10 ar maidin. Is cuma más Bradley Wiggins thú nó muna raibh tú ar rothar i do shaol, ní bheidh aon duine fágtha san fhaopach.


‘ Tá fearadh na fáilte roimh chách, is deis iontach é do dhaoine atá ag iarraidh bheith ag nascadh le Gaeil eile, ag cur lena gcuid aclaíochta nó más suim le daoine cúpla focal a bhailiú. Is cinnte gur fhoghlaim muintir Chumann Chluain Árd an cuid mhaith Gaeilge agus iad sa Chumann Rothaíochta tráth dá raibh.  


 ’Ní do Ghaeilgeoirí líofa amháin é an cumann. Ba mhaith linn an deis a thapú chun bheith ag cur le Gaeilge daoine fosta. Mar sin de, más Gaeil líofa thú, más foghlaimeoir thú, más cainteoir dúchais thú, má tá cúpla focal agat nó muna bhfuil Gaeilge ar bith agat ach ba mhian leat rud beag a fhoghlaim agus tú ar do rothar, bí linn Dé Domhnaigh!’


 Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le mairtin_gnm_06@hotmail.com no scairt air 07541484452


English
Young Gaels are in action again and building on the community based revival of the Irish language with the launch of Cumann Rothaíochta Loch Lao (Loch Lao Cycling Club) this Sunday, 11 May at 10am at Cultúrlann McAdam Ó Fiaich.


 It is both fitting and topical that this is taking place with one of the biggest cycling events in the world coming to Belfast this weekend when the Giro d’Italia brings hundreds of thousands of tourists to the north.


 Th cycling club aims to build on the sterling work carried out by Laochra Loch Lao CLG, the Gaeltacht Quarter Gaelic Football team, by promoting the language through sporting and fitness activities. The development of the club will add greatly to the social network and infrastructure that facilitates the use of Irish at community level. This infrastructure has been blooming in recent years and giving opportunities for the learning and usage of Irish in the community, especially to young people.


The cycling club aims to organise at least one weekly cycle every weekend that will provide people to use the language socially. We also intend to organise a sponsored cycle to Rath Cairn in the Meath Gaeltacht in aid of the Irish medium bus campaign for the Ardoyne community.


 The club is now on a Facebook page under ‘Cumann Rothaíochta Loch Lao’. People can get all the relevant info by ‘liking’ the page. According to cycling club organiser, Máirtín Mac Gabhann, ‘We already have 170 likes having only launched the page last night. If people aren’t on facebook but would like to get involved, they can simply meet us at the Cultúrlann on Sunday at 10am.


 ‘It doesn’t matter if you’re a Bradley Wiggins or were never on a bike before in your life because no-one will be left behind. Everyone is welcome and this is a great opportunity for helping hoping to mix with other Gaels, add to their fitness or simply practice a ‘cupla focal’.  We’ve heard the stories of how the Gaels of Cumann Chluain Árd added to their fluency while in an Irish language cycling club, back in the day.


 ‘The club isn’t only for fluent speakers. We want to give people the opportunity to add to their Irish. Therefore, whether you’re a fluent speaker, a beginner, a native speaker, have only a ‘cupla focal’ or  haven’t got a word of Irish and would like to learn some while on your bike, come along and join us on Sunday and spread the word!


 For further information, contact us on mairtin_gnm_06@hotmail.com no scairt air 07541484452


 barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS