Gaeil ag rothaíocht go Ráth Chairn chun tacú le Feachtas Bus an Ghaeloideachais/ Gaels to Cycle to Meath Gaeltacht in support Irish Medium ‘Bus Campaign

Forbairt News

Postaeir rothaíochta Rath Cairn 2014

Gaeilge


Shocraigh Cumann Rothaíochta Loch Lao, cumann nua rothaíocht trí mheán na Gaeilge, turas 100 míle a dhéanamh ón Cheathrú Ghaeltachta in Iarthar Bhéal Feirste go Ráth Chairn i gceantar Gaeltachta Chontae na Mí, chun tacaíocht a léiriú d’fheachtas bus an Ghaeloideachais do mhuintir Thuaisceart Bhéal Feirste.


 Agus é seolta ar theacht an Giro d’Italia, tá sé mar sprioc ag Cumann Rothaíochta Loch Lao deiseanna sóisialta a sholáthar tríd an rothaíocht d’úsáid na Gaeilge, do Ghaeil atá líofa mar aon le bheith ag foghlaim. Déantar seo go seachtainiúil nuair a imíonn slua ó Chultúrlann McAdam Ó Fiaich gach deireadh seachtaine agus iad ag tabhairt aghaidhe ar cheantair dhifriúla sa tír.


 Beidh an cumann rothaíochta ag obair i gcomhair le Tuistí an Tuaiscirt, feachtas Thuaisceart Bhéal Feirste, chun airgead a thógáil atá de dhíth go géar chun tacú leis na brúanna airgeadais a cuireadh ar thuismitheoirí an Ghaeloideachais, nuair a diúltaíodh taisteal dá gcuid páistí chuig Coláiste Feirste.


 De réir Chonchúir Uí Mhuadaigh, ball den chumann rothaíochta, ‘Ag AN LÁ DEARG i Mí Aibreáin, shiúil na mílte ar chúl na dtuismitheoirí ó Thuaisceart Bhéal Feirste agus iad ag tacú leo, toisc go bhfuil idirdhealú leanúnach á dhéanamh ar a gcuid páistí mar gur diúltaíodh taisteal saor in aisce chuig Coláiste Feirste, an mheánscoil Ghaeilge is mó sa tír agus an t-aon mheánscoil Ghaeilge sna Sé Chontae.


 ‘In aineonn gur baineadh cás cúirte sa bhliain 2011, dhiúltaigh an Roinn Oideachais pas bus a chur ar fáil do na páistí sin. Chan amháin sin, ach mhol siad go siúlfadh na páistí seo fríd Bhóthar na Seanchille ina gculaith Choláiste Feirste. Tá cuid de na tuismitheoirí seo ag íoc £50 in aghaidh na míosa sa dóigh is go dtig lena bpáistí bheith ag freastal ar an mheánscoil roghnaithe s’acu. Is deargnáire é seo go bhfuil a leithéid ag tarlú sé bliana déag i ndiaidh Chomhaontú Aoine an Chéasta, agus mothaíonn muidne go bhfuil dualgas orainn bheith ag tacú, cibé dóigh agus is féidir.


 Cuireadh ceantar Gaeltachta na Mí, ceannscríbe na rothaíochta urraithe ar 23 Lúnasa, ar bun sa bhliain 1934 agus na Gaeil ó Chonamara ag feachtasaíocht ar son pobail bhochta agus talamh níos fearr do na ceantair Ghaeltachta. Roghnaíodh Ráth Chairn mar cheann cúrsa na rothaíochta as siocair go bhfuil nasc láidir ann le Ráth Chairn agus leis streachailt ar son cearta phobal na Gaeilge. Mar a mhínigh Ó Muadaigh:


 Is siombal comhchiallach é Ráth Chairn le feachtasaíocht do chearta phobal na Gaeilge. Bhunaigh rialtas De Valera/Fianna Fáil é sa bhliain 1934 i ndiaidh do ghrúpa Gael ó Mhuintir na Gaeltachta (grúpa feachtasaíochta i gConamara) rothaíocht a dhéanamh go Teach Laighean i mBaile Átha Cliath ag éileamh talamh feabhsaithe do cheantair Ghaeltachta.


 D’éirigh leis an feachtas cearta daonna a bhí treoraithe ag Máirtín Ó Cadhain, an gníomhaí iomráiteach teanga, agus bunaíodh Ráth Chairn sa bhliain chéanna. Sa bhliain 1954, rinne Gaeil Ros Muc rothaíocht ó Ghaillimh go Ráth Chairn le comóradh 20 bliain a dhéanamh do phlandáil na Gaeltachta.


Is iomchuí é go ndéanfaidh Gaeil Bhéal Feirste rothaíocht 100 míle chuig an cheantar chéanna (atá faoi bhláth go fóill) go díreach 60 bliain i ndiaidh do lucht na Gaillimhe é a dhéanamh, chun tacú leis na cearta daonna céanna atá á ndiúltú do pháistí scoile Thuaisceart Bhéal Feirste atá ag foghlaim ina dteanga dhúchais.’


 Lean Conchúr ar aghaidh agus dúirt sé go dtiocfadh le duine ar bith an rothaíocht a dhéanamh agus é mar sprioc acu an oiread is mó airgead a thógáil, chun tacú le tuismitheoirí agus le daltaí chun cinntiú go dtig leo freastal ar a nGaelscoil roghnaithe. 


 ‘Titfidh an rothaíocht urraithe amach Dé Sathairn 23 Lúnasa ag imeacht ó Choláiste Feirste ar 7rn. Ba mhian linn an rothaíocht a dhéanamh in aon lá amháin agus tá teagmháil déanta againn le pobal Ráth Chairn cheana féin, atá ag tacú linn oíche mhór shóisialta a bhunú san oíche sin.’


 ‘Ba mhaith linn an líon is mór rothaithe a mhealladh leis an rothaíocht a dhéanamh agus beidh muid i dteagmháil le scoileanna Gaeilge agus Cumainn CLG go luath amach anseo chun tacaíocht a bhailiú don fheachtas cearta daonna seo.’


 Le haghaidh tuilleadh eolais don rothaíocht, déan teagmháil le Conchúr ar rothaiocht@hotmail.com nó cuir scairt ar 07595620262. Beidh siad ag bailiú airgid fosta, do dhuine ar bith atá ag iarraidh airgead a bhronnú ar fheachtas na dtuismitheoirí.


 Tá tuilleadh eolais ar fáil ar Facebook:


Cumann Rothaíochta Loch Lao          https://www.facebook.com/rothaiochtLL     


Tuistí an Tuaiscirt                             https://www.facebook.com/tuistiantuaiscirt


 

English
The new Irish language Cycling club, Cumann Rothaíochta Loch Lao have decided to complete a 100 mile trek from the Gaeltacht Quarter in West Belfast to the Rath Cairn Gaeltacht in Co Meath in support of the bus campaign for Irish medium school pupils from North Belfast.


Launched in the wake of the Giro d’Italia, Cumann Rothaíochta Loch Lao aim to promote the social use of the Irish language, amongst both learners and fluent speakers, through cycling activities. They include weekly cycles every weekend from the Cultúrlann McAdam Ó Fiaich to different areas around the country.


Working with locally based North Belfast Campaign ‘Tuistí an Tuaiscirt’, the cycling club will be organising the cycle to raise much needed funds to help alleviate the financial pressures being burdened on parents of Irish Medium pupils who are being denied travel access to Coláiste Feirste.


According to cycling club member Conchur Ó Muadaigh, ‘At the LÁ DEARG national language rights rally in April, thousands marched behind the Irish medium school parents from North Belfast whose children are continually being discriminated against and denied free travel access to Coláiste Feirste, the biggest IME post- primary school on the island of Ireland, and the only school of its kind in the north of Ireland.


‘Despite winning a court case in 2011, the Department of Education have refused children a bus-pass to school and even suggested they walk across the Shankill in their Coláiste Feirste uniforms to make it to school. Some of these parents are out of pocket £50 a month because they have chosen Irish medium education for their children. Sixteen years after the Good Friday Agreement, this is an absolute disgrace, and we feel duty bound to help in whatever way we can.


The Gaeltacht in Meath, Rath Cairn, where the cyclists will descend on Saturday August 23rd, was set up in 1934 after a powerful grassroots campaign by Gaels from Conamara for better land for the forgotten and poverty stricken communities of the Gaeltachtaí. It has been chosen by the language activists because of its historic connotations with battles for the rights of the Irish language community. As Ó Muadaigh explained:


‘Rath cairn is symbolically synonymous with rights-based campaigning for Irish speakers. It was set up in 1934 by the De Valera Fianna Fáil government, after a cohort of Gaels from the Muintir na Gaeltachta campaigning group in Conamara, cycled to Leinster house in Dublin in demand of better land for Gaeltacht communities. Led by renowned Irish language activist, Máirtín Ó Cadhain, the human rights campaign succeeded and Rath Cairn was established in the same year.  In 1954, Gaels from Ros Muc in Conamara also cycled from Galway to Rath Cairn to celebrate the twentieth anniversary of the Gaeltacht colony. We think it fitting that exactly 60 years later, Belfast Gaels will cycle a 100 miles to the same Gaeltacht area, which is still thriving today, in support of the same human rights that are being denied to school children from North Belfast  being educated in their native language.’


Conchur went on to explain that the cycle is open to all and that the aim is to raise as much funds as possible for parents and pupils to ensure they gain access to their chosen Gaelscoil.


‘The cycle will be taking place on Saturday 23 August and leaving Coláiste Feirste at 7am in the morning. We aim to complete the 100 mile trek on the same day and we have already been in contact with Rath Cairn Gaeltacht community who are helping us arrange a celebratory social event that evening with the best of Gaelic music and song.’


‘We hope to attract as many cyclists as possible and will be contacting Irish medium schools and local GAA clubs in the weeks ahead to garner support for the human rights campaign.’


 People can register for the cycle by contacting Conchur on rothaiocht@hotmail.com or calling 07595620262. They will also be accepting donations from anyone interested in supporting the parents’ campaign.
Further details on Facebook:


Cumann Rothaíochta Loch Lao:https://www.facebook.com/rothaiochtLL?ref=ts&fref=ts


Tuistí an Tuaiscirt:  / and https://www.facebook.com/tuistiantuaiscirt?ref=ts&fref=ts


 


barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS