Gaeilge agus Fáilte / Irish Welcome

Forbairt News

Seán Devlin le daltaí Coláiste Feirste, Emma Ní Fhearáin, Danny Boy Ó Conchuir, Lauren Nic Cáilín agus Ciara Ní Dhonnchadh

Comharthaíocht úr sa Cheathrú Ghaeltachta / New Signage in the Gaeltacht Quarter


Gaeilge


Tá Forbairt Feirste ag tús cadhanaíochta arís le comharthaíocht Ghaeilge sa Cheathrú Ghaeltachta. Fríd scéim nualaíoch ’Athnuachán na Mórbhealaí’ le Comhairle Cathrach Bhéal Feirste, d’éirigh leis an aisíneacht teanga seirbhís aistriúcháin a chuir ar fáil do ghnóthaí áitiúla ar nós Siopa Caife Macy’s ar Bhóthar na bhFál.


Dúirt úinéir an ghnó, Seán Devlin: “Tá muid iontach sásta comharthaíocht agus staisinéireacht dhátheangach a chuir ar fáil do phobal na Ceathrún Gaeltachta agus don mhórphobal i gcoitinne. Tá daltaí Choláiste Feirste i measc custaimeáraí laethúla againn agus bhí  an-rachairt ar sheirbhís i nGaeilge. Tuigimid tábhacht na teangan mar uirlis ghnó agus thosaigh muid ag foghlaim Gaeilge tríd an céirnín iontach a chuir Forbairt Feirste ar fáil, ‘Blás ar an Bheágán’ agus tá mé féin agus mo fhoireann ag foghlaim linn.”.


Dúirt Oifigeach Tionscadail Gnó Le Gaeilge Forbairt Feirste, Feargal Mac Ionnrachtaigh: ‘Tá muid ar bís le bheith ag cur chun cinn na Gaeilge i measc gnóthaí atá ag obair ar an talamh. Lena chois sin, tá muid sásta a fhogairt gur oscail scéim ‘Gnó agus Gaeilge’ de chuid Foras na Gaeilge arís. Scéim é seo a thugann deis do ghnóthaí beaga agus meánmhéideacha maoiniú meáitseála 50/50 a fháil do chomharthaí seachtracha agus staisinéireacht dhá theangach. Déanann Forbairt Feirste  iarratais ó ghrúpaí agus ó ghnóthaí, ar suim leo an scéim, a eascú chomh maith le seirbhís aistriúcháin saor in aisce a chur ar fáíl mar chuid don phróiseas. Oibríonn an scéim seo ar bhonn éilimh don té is tuisce i dteagmháil agus le d’áit ar an scéim a chinntiú, b’eigeán dul i dteagmháil le feargal@forbairtfeirste.com nó scairt a chur ar 02890 438597 07841101630.”‘


Le tuilleadh eolais ar Chomharthaíocht Ghaeilge, déan teagmháil linn ar feargal@forbairtfeirste.com


English


Forbairt Feirste is leading the way again with Irish language signage in the Gaeltacht Quarter. Through the innovative Belfast City Council  ’Renewing the Routes Scheme’, the Irish language development Agency provides a top class translation service for local businesses such as Macy’s Coffee shop on the Falls Road.


Shop owner Seán Devlin said: “We are very happy to provide bilingual signage and stationary to the Gaeltacht Quarter community and the wider community.  Coláiste Feirste pupils are among our best customers on a daily basis and there was clearly a big demand for such a service. We understand the importance of the language as a tool for business promotion and we have begun learning Irish through the fantastic ‘Blás ar an Bheagán’ CD provided by Forbairt Feirste. the staff and myself are learning day by day.”.


Forbairt Feirste Project Worker Feargal Mac Ionnrachtaigh stated:  “We are delighted to facilitate language promotion amongst businesses working on the ground. We are also delighted to announce that Foras na Gaeilge’s national ‘Irish means business’ scheme has just reopened again which allows small and medium sized businesses and community groups to get 50/50 match funding aid with external signage and stationary. We facilitate businesses and groups interested in appling for this scheme and provide free translation services in the process. This scheme works on a first come, first served basis and anyone looking to avail of it, should contact  feargal@forbairtfeirste.com or call us on 02890 438597 or on 07841101630.”


For further information on Irish signage, contact us on  feargal@forbairtfeirste.combarúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS