Gaelgradam Gnó Chluanaí / Springfield Business Awards

Forbairt News

Monarcha Balún Iontach buaiteoir Gnó is Gealaí

Gaeilge


Gaelghradam Gnó Chluanaí

Monarcha Balún Iontach aitheanta mar Ghnó is Gaelaí 2010

Reáchtáil Forbairt Feirste, Iontaobhas Bharr a’ Chluanaí agus Glór na Móna imeacht bronnta, Gaelghradam Gnó Chluanaí inár tugadh aitheantas do ghnónna i gceantar Uachtar Chluanaí  a d’imir ról ag cur chun cinn na Gaeilge. Bronnadh duaiseanna i ndá rannóg mar a bhí an Gnó is Gaelaí agus an Gnó Pobail is Gaelaí.


Ba iad na buaiteoirí do 2010 ná Monarcha Balún Iontach don ghnó is Gaelaí agus Ionad Teaghlaigh Ard na Móna a bhain duais don ghnó pobail is Gaelaí. Reáchtáladh an searmanas bronnta, ar an Satharn 6/2 /2010  mar chuid d’imeachtaí Chroí Féile an Earraigh.


English


Upper Springfield Irish Language Awards

Jolly Good Balloon Factory scoops Best Irish business award

Forbairt Feirste, Upper Springfield Development Trust and  Glór na Móna have hosted the Presentation ceremony for the inaugural Upper Springfield Irish language awards. A scheme that gives recognition to businesses in the Upper Springfield area that promote and support the Irish language. Awards were given out in two categories; The Best Irish business and the best Irish community business.


The 2010 winners were the Jolly Good balloon factory for the best Irish business and the Ardmonagh Family Centre for the best Irish community business. The awards ceremony was held, on Saturday 6/2/2010 as part of the Heart of Féile an Earraigh.barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS