Gaelphobal Feirste – Belfast Gaels

Forbairt News

Brighid Mhic Seáin

Brighid Mhic Seáin

Ghaelphobal Feirste

Belfast Gaels

Gaeilge


Cuirfidh stiúrthóir Oifig an Taifid Poiblí, Maggie Smith, fáilte mhór roimh an phobal chuig Ceannáras an Taifid Poiblí ag am lóin ar an Chéadaoin 12ú Márta do chaint ar an téama Gaelphobal Feirste.


Beidh stiúrthóir Forbairt Feirste, Jake Mac Siacais ina fhear a’ tí ag an chaint a bheas a thabhairt ag Brighid Mhic Sheáin, duine de bhunaitheoirí Ghaeltacht Seoighe.


Beidh caint Bhrighide as Gaeilge agus aistriúchán comhuaineach go Béarla ar fáil. Reachtálfar an chaint i Léachtlann Oifig an Taifead Poiblí, ar an Chéadaoin 12ú Márta ag 1.00in. Leanfar caint Brighid le cur i láthair de chuid Oifig an Taifead Poiblí.


Saorchead isteach agus fáilte roimh cách ach áit a chur in áirithe. Le d’áit a chur in áirithe seol rphost chuig:  proni@dcalni.gov.uk  nó cur scairt ar: 028 90534800. Is féidir cuireadh a íoslódáíl ach brú ar an nasc seo leanas Cuireadh chuig Gaelphobal Feirste


Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le jake@forbairtfeirste.com nó scairt air 02890438597 nó 07739875309


English


Maggie Smith, director of the Public Record Office, will welcome people from across the community to the Public Record Office headquarters at lunchtime on Wednesday, March 12th to attend a public talk on the theme of Belfast’s Irish Speaking Community.


Fear a’ tí for the event will be Forbairt Feirste director, Jake Mac Siacais who will introduce the main speaker Brighid Mhic Sheáin, one of the founders of the Shaws Road Gaeltacht.


Bhrighid’s talk, will be delivered in Irish with simultaneous translation to English. It will take place in the PRONI Lecture Theatre at 1.00pm on Wednesday March 12th and will be followed by a PRONI presentation.


The event is free and booking is required to secure your place. To reserve a place email:  proni@dcalni.gov.uk  or ring the following number: 028 90534800. To download an invitation click on the following link: Invite Belfast’s Irish Speaking Community


For further information, contact us on jake@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07739875309barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS