Ceacht do Mhúinteoirí Úra / Lesson for New teachers

Forbairt News

Feargal Mac Ionnrachtaigh le Múinteoirí úra Choláiste Mhuire

Caint Athbheochana tugtha do mhúinteoirí nuacháilithe Choláiste Mhuire / Talk on Irish revival for newly qualified St Mary’s College teachers

Gaeilge


Thug Oifigeach Tionscadail, Gnó le Gaeilge, Forbairt Feirste, Feargal Mac Ionnrachtaigh léacht inniú 9/6/10 ar athbheochan na Gaeilge do mhúinteoirí nuacháilithe ó Cholaiste Ollscoile Mhuire  agus iad ag ullmhú don bhronnadh céime mar mhúinteoirí úra in earnáil an Ghaeloideachais. Bhí 25 mac léinn i láthair ón chúrsa TICO agus teastais iarbhunscolaíochta.


Ag caint di ar an léacht, dúirt comhordaitheoir an chúrsa teagaisc iarbhunscolaíochta, Jill Garland:


“Tá muid iontach buíoch d’Fheargal agus do Forbairt Feirste as an léacht seo a thabhairt do mhic léinn nuacháilithe s’againn. Tuigtear dúinn go bhfuil sé ríthábhachtach go dtuigeann na múinteoirí úra in earnáil na Gaelscolaíochta an comhthéacs stairiúil agus díograise atá le hathbheochan na Gaeilge sula dtéann siad amach i mbun teagaisc. Chuaigh an chaint i bhfeidhm orthu agus thaitin sé go mór leo.”


Ag cur leis an mhéid seo, dúirt Mac Ionnrachtaigh:


“Tá muid iontach sásta agus toilteanach bheith ag obair agus ag tacú le Coláiste Mhuire, atá lonnaithe i gcroílár na Ceathrún Gaeltachta. Tréaslaíonn muid le lucht stiúrtha an chúrsa agus gabhann muid comhghairdeas ó chroí leis na múinteoirí nuacháilithe  a bheas ag ceiliúradh bronnadh céime s’acu amárach 10/6/10. Is cuid lárnach iad don athbheochan teanga seo againne agus beidh ról ceannródaíoch acu amach anseo agus muid ag tógáil scoilphobail láidir fud fad an tuaiscirt.”


Le tuilleadh eolais a fháil ar sheirbhísí feasachta Forbairt Feirste,  déan teagmháil feargal@forbairtfeirste.com


English


Forbairt Feirste’s Irish Means Business, Project Worker, Feargal Mac Ionnrachtaigh gave a lecture today 9/6/10 on the Irish language revival to newly qualified teachers in St Mary’s University College as they prepare for their graduation as teachers in the Irish Medium Sector. Around 25 pupils were in attendance from the PGCE course and the secondary school teaching qualification.


Speaking about the lecture, Post-Primary course co-ordinator, Jill Garland, stated:


” We are very grateful to Feargal and to Forbairt Feirste for giving this lecture to our newly-qualified students. We believe that its very important to provide new teachers with the historical context of Irish language activism in our revival before they begin their teaching careers. The lecture had this effect and they greatly enjoyed it.”


Adding to this, Mac Ionnrachtaigh stated:


“We are very happy and willing to work with St Mary’s University College, that is situated in the heart of the Gaeltacht Quarter. We commend the course co-ordinators and would like to give heartfelt congratulations to the newly qualified teachers who will be celebrating their graduation tomorrow on 10/6/10. They are a central part of our Irish language revival and they will play a pioneering role in the future in developing strong school communities throughout the North.”


For further information on Forbairt Feirste services, contact:  feargal@forbairtfeirste.com


barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS