I gCéimeanna Cholm Chille – In the Footsteps of Colmcille

Forbairt News

Scaife Forbairt Feirste agus Turas ag Beann Chruachán ar an bhealach go hOileán Í

Gaeil Feirste ar Turas go Oileáin Í

Belfast Gaels on Historic Iona Journey

Gaeilge


Tá scaifte de Ghaeil Feirste ón Cheathrú Ghaeltachta agus foghlamóirí na Gaeilge ó Mhisean Óirthear Bhéal Feirste i ndiaidh pilleadh ó thuras stairiúl deireadh seachtaine chun Oileáin Í Cholm Chille, agus ó croílár Ríocht Dál Riata ag Dún Add, áit a rinne siad ceiliúradh ar chéad turas Cholm Chille féin chun an oileáin agus chun críocha Dál Riata in Alban sa bhliain 563.


Deis a bhí sa turas chun ligint do Ghaeil na hÉireann aithne ní b’fhearr a chur ar a chéile idir fhoghlamóirí agus chainteoirí líofa. Deis a bhí ann fosta chun nascanna a cruthú le Gaidheail Alban agus le táithí agus eolas a fháil ar an chultúr agus an teanga i gcríocha  Earra Ghaidheal agus na hOileáin abhus.


D’imigh an duine is fiche a bhí ar an turas go hOileáin Í ó Chuan Loch Lao go moch maidin Dé hAoine an 14ú Meitheamh agus níor stad siad de chuairteanna ar shuíomhanna stairiúla agus cultúrtha agus ar cheilidhthe gur imigh siad ó Inbhir Aora ar bhruacha Loch Fine Dé Domhnaigh an 16ú.


Clár iomlán a bhí ag cuairteoirí na hÉireann, a chaith dhá oíche in Oban agus a ndeachaigh amuigh go hOileáin Í Cholm Chille Dé Satharn, áít a raibh turas treoraithe éascaithe ag Gordon McCoy agus Eoin MacChoilm.


Thug an scaife cuairt fosta ar Dún Add, croílár ríocht Dál Riata a ndeachaigh Cholm Chille chuige chun cead a fháil lena Mhiseán a lonnú   sa ríocht seo a bhí a rialiú na críocha ar an dá thaobh de Sruth na Maoille ón 6ú Aois.


Ag tabhairt buíochas do Ghaidheail Alban dúirt Tarlach Ó Branagáin ó Forbairt Feirste: “Táimid an-bhuíoch do Christine McIntyre ó Fiseán nan Gaidheal agus le Margaret Farmer agus na daoine ulig ó Cóir Oban a rinne fáílte chomh chroíúil sin a chur roimhainn in Earra Ghaidheal agus a rinne an cuairt chomh pléisiúrtha sin dúinn-ne uilig, Bhí áthas an domhán orainn uilig bheith anseo ag ceiliúradh Cholmchille 1450 féin i ndiaidh dó theacht anseo don chéad uair.”


Ag tagairt dí ar an eispéiris a bhí ag an deichniúir ó ranganna Mhíseán Oirthear dúirt Linda Ervine oifigeach forbartha Gaeilge TURAS: ” Eispéiris den scoth a bhí ann sa turas seo agus chur sé ina luí go sóiléir orm gur chomhghaeil sinn go léir.”


B’iad Forbairt Feirste a rinne éascú ar an turas féin chun cur leis an obair atá idir lámha i gcomhpháírt le pobal Oirthear Bhéal Feirste ar an tionscadal Oidhreacht Ard na bhFeá. Rinneadh é a eagrú ag Forbairt le cúnamh ó Shéamas MacSeáin de chuid Chumann Staire Uí Fhiaich. B’é seo an dara thuras deireadh seachtaine a reachtáil Forbairt Feirste i mbliana faoin teideal Ceiliúradh Comhairíochta Cholmchille. Chuaigh scaifte beag amach Mí an Mhárta le cúnamh ó Iomarit Cholm Chille chun teagmhálacha a fhorbairt le Gaidheal na Alban agus chun ullmhú agus pleanáil a dhéanamh le haghaidh an príomhthuras deireannach seo a reachtáladh go comhaimseartha le ceiliúradh mór Cholm Chille.


Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le jake@forbairtfeirste.com nó scairt air 02890438597 nó 07739875309


English


Irish speakers from Belfast’s  Gaeltacht Quarter along with Irish language learners from the East Belfast Mission based group Turas have just returned from an historical weekend trip to Saint Colmchille’s Monastery Island of Iona and to the ancient political capital of Dúnadd, where they celebrated Colmchille’s own arrival in the Scottish territories of  Dálriata  in the year 563.


The visit was an opportunity for the Belfast Gaels, both fluent speakers and learners, to get better acquainted with each other whilst forming links with the Gaidhlig counterparts in Scotland. It was also an opportunity to get a greater understanding of the language and culture of Argylll and Bute and the surrounding Scottish islands.


A party of 21 set out from Belfast Harbour early on Friday morning June 14th and it was a non-stop schedule of visits to laces of historical and cultural significance as well as a round of ceidhlidhs with Scottish friends until the group, inspired and tired, set off for the return journey from Inveraray on the banks of Loch Fyne for the return trip to Belfast on Sunday evening June 16th.


The Belfast visitors had a full programme, spending two nights in Oban and spending the Saturday on a visit to the Monastery Island of Iona, where two of their number Gordon McCoy and Ian Malcolm led a guided tour of the island.


The trip also included a visit to the Iron Age Fort at Dunadd, where the political centre of the 6th Century kingdom of Dal Riada was sited and to which Colmchille journeyed to have a blessing conferred on his mission to the Scottish lands of the kingdom which spanned both sides of the Irish Sea.


Thanking the Scottish hosts Tarlach Ó Brannagáin of Forbairt Feirste said: ” We are very grateful to Christine MacIntyre of Fiseán nan Gaidheal and to Margaret Farmer and her colleagues in the Oban Gaidhlig Choir who gave us such a hearty welcome to Argyll and who made our visit such a pleasurable experience.”


Speaking on behalf of the East Belfast Mission learners who joined the trip, Linda Ervine, Irish Language Development Officer with TURAS, said:  ”It was a wonderful trip and it really brought home to me that we are all Gaels together.”


The trip itself was undertaken by Forbairt Feirste as part of their ongoing work with the community in East Belfast on the Beechmont Heritage Project and was organised with assistance from Séamas MacSeáin of the O’Fiaich Historical Society. This was the second visit of the year to Argyll with a small group having travelled in March with generous support from Iomarit Cholm Chille where initial contacts were formed with Scottish language and cultural activists and where planning was conducted for the main trip which was undertaken to coincide with the June celebrations of  the 1450th anniversary of the establishment if Colmchilles settlement on Iona.


For further information, contact us on jake@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07739875309barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS