I lár an Aonaigh don Séú uair Year Six at the heart of the fair

Forbairt News

Duine de Ghasúirí scoile a bhí i láthair ag Aonach Oibre Forbairt Feirste agus GaelChúrsaí 2012

Coláiste Feirste lán go doras don Séú Aonach Oibre

Coláiste Feirste gets capacity crowd for sixth Jobs Fair

Gaeilge


Don séú bhliain as a chéíle rinne Forbairt Feirste agus GaelChúrsaí Aonach Oibre a reáchtaíl do dhaltaí Gaelscoileanna agus dóibh siúd atá ag staideár na Gaeilge sa ghnathchóras scolaíochta. Mheall an tósaíocht í seo na mílte dalta scoile ó gach cearn de na sé chondae  chuig Coláiste Feirste i gcroílár na ceathrún Ghaeltachta ó chuireadh tús leis i 2006 agus i mbliana bhí níos mó daoine i láthair ná mar a bhí aríamh.


Reachtáladh an Aonach Oibre 2012 ar an Déardaoin  06/12/12. Mhair sé ó 9.30rn agus 2.30in  le daltaí a ndéanamh a mbealach chuig an Aonach le ó scoileanna i ngach cearn do Bhéal Feirste, ó Chondae Aontroma, ó Chondae an Dúin, ó Chondae Dhoire, ó Chondae Thír Eoghain agus ó Chondae Ard Mhacha. Deis iontach a bhí ann do na daltaí bheith ag meascadh lena chomhghleachaithe agus  daltaí Choláiste Feirste ina measc ar ndóigh.


Dúirt Colma McKee, príomheagraí na himeachta agus Stiúirthóir ar an chomhlacht Bréisoideachais lánGhaeilge Gaelchúrsaí, go raibh sí thar a bheith sásta leis an fuinneamh, dlúthphairtíocht agus suim a bhí san Aonach i mbliana agus  í lan dóchas go mbeadh Aonach 2013 ag árdú an barra arís ó thaobh freastál agus fiúntas de.


“Is deis iontach é an Aonach Nualíoch seo a ligeann d’fhostóirí táithí a fháil ar bhuntáistí an dátheangachais agus a ligean dóibh dul i dtáithí ar na daoine óga sciliúla i bpobal na Gaeilge. Lena chois sin, tugann sé fostaitheoirí ó achan cearn den tír, eagraíochtaí Ghaeilge, gnónna agus comhlachtaí, agus réimse leathán de soláthraitheoirí oideachais le chéile i gcroílár na Ceathrún Ghaeltachta chun seastáin eolais a chur ar fáil do na céadtaí daltaí a bhíonn i láthair.” a dúirt sí.


“Deis iontach atá san Aonach Oibre seo chun fostóirí agus daoine ó earnáil ard agus breis oideachais a thabhairt isteach in aon seomra le daltaí Galescoileanna agus le daltaí atá ag dul don Ghaeilge mar ábhar ag Gnáth nó Ard Leibheáil.”


Reáchtáladh trí seimineáir ar ‘bhuntaiste bréise na Gaeilge’, le linn an Aonaigh i bpáirtnéireacht le Coláiste Feirste, Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus Comhar na Múinteoirí Gaeilge.   I mbliana bhí an ceoltóir Feirsteach Gráinne Holland, an Tíreoghanach, Comhairleoir CLG agus bunaitheoir Campa Cormac, Dónall Mac An Ailín agus a chomhThír Eoghanach Lynette Faye ó Aonad Gaeilge An BBC i mbun na seimineáir .


Arís i mbliana bhí deis ag dáltaí a bhí páirteach sna seimineáir leath-scolaireachtaí a fháíl do Ghaeltacht Machaire Rabhartaigh nó Bun an Inbhir. Tugadh dhá leath-scolaireacht ar fiú £275 an ceann mar duaiseanna ag na seimineáir a bhuíochas le Gael Linn.


Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le feargal@forbairtfeirste.com nó scairt air 02890438597 nó 07841101630


English


For the sixth consecutive year Forbairt Feirste and GaelChúrsaí have hosted their annual Employment Fair aimed at students in Gaelscoileanna and those studying Irish in the English Medium schools. The innovative project, started in 2006, has attracted thousands of pupils from across the six counties to Coláiste Feirste in the heart of Belfast’s Gaeltacht Quarter since its inception and this year was no exception with record numbers again making their way to the Jobs Fair.


The 2012 Fair was held on Thursday 6/12/12 in the Belfast’s burgeoning Irish Medium second level college Coláiste Feirste.  Schools in attendance came from across Belfast while many also joined them from across the six counties, with schools travelling from Counties Antrim, Down, Derry, Tyrone and Armagh to avail of the opportunity to mix with their Belfast counterparts not least those from Coláiste Feirste itself.


Speaking after the successful event, Colma McKee, Co-ordinator of the Irish medium further education company Gaelchúrsaí, the main organiser of the Employment Fair, stated that she was delighted with the energy, solidarity and general interest shown in the 2012 event and said that she was delighted that this year’s Gathering had been even more successful than those of previous years.


“This innovative Employment fair gives employers a unique opportunity to learn about the advantages of bilingualism and to tap into a well of highly skilled young people in the burgeoning Irish language community. In addtion, it brings employers from across the country, Irish language organisations, businesses and companies and a wide-range of educational providers to the heart of the Gaeltacht Quarter to showcase information stalls for the pupils.” she said.


The popular educational seminar, ‘Additional advantages of the Irish language’ was also a feature of the 2012 Jobs Fair making it the third year in a row. This addition to the Jobs Fair, provided in partnership by Coláiste Feirste, Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge and Comhar na Múinteoirí Gaeilge saw three seminars taking place in the Coláiste Feirste’s lecture theatre  with Belfast musician and singer Gráinne Holland, Tyrone GAA coach and Campa Cormac founder Dónall McAnallen and the BBC Irish Language Unit’s, Tyrone native Lynette Faye, addressing groups of pupils whilst the main Jobs Fair was in full swing in the Coláiste Feirste main hall.


Once again this year students taking part in the seminars had the opportunity to win one of two half scholarships which were on offer for the Machaire Rabhartaigh and Bun an Inbhir Gaeltacht. Thanks to Gael Linn two half scholarships worth £275 each were awarded to the lucky pupils.


For further information, contact us on feargal@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07841101630barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS