Idir Dhá Aigne Between Two Minds

Forbairt News

Muinteoirí ealaíona Choláiste Feirste, Caragh Ní Cholmáín agus Róisín Nic Giolla Bhríde le Tunrayo Aguwaru agus Shanice Chan ó Scoil Ahsfield High

Lá Sceitseála sa Cheathrú Ghaeltachta Oirthear le hIarthar

East meets West for Gaeltacht Quarter Sketching Day

Gaeilge


Bhí daltaí ó roinn ealaíona  Choláiste Feirste agus a chomhghleachaithe ó Scoil Cailíní Ashfield High i mbun tionscadal sceitseála inniú 9/9/13 i gCeathrú Ghaeltachta Bhéal Feirste mar chuid de saothair ealaíona Forbairt Feirste ‘Idir Dhá Aigne’ .


Thainig muinteoirí Ealaíona Choláiste Feirste, Róisín NicGiolla Bhríde agus Caragh Ní Cholmáín agus muinteoir ealaíona Ashfield High, Valerie McKeag, le chéile leis na healaíontóirí Micheal Doherty agus John Stewart faoi stiúir Forbairt Feirste chun fiche dalta ón dá scoil a thabhairt thart ar thuras sceitseála na Ceathrún Ghaeltachta a bheas mar chuid de chomhthaispeántas ealaíona a reachtálfar i nDanlann Dillon, Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich le linn Mí Bealtaine agus Mí Meitheamh 2014.


“Tús iontach a bhí anseo inniú a thug deis do na healaíontóírí óga seo aithne a chur ar a chéile agus roinnt íomhanna a bhreacadh síos ar phar. Tosaíonn gach mórthuras le haon chéim amháin agus ba chéim mhaith í an céim a tugadh inniú i dtreo chomhshaothair deich mí a chríochneoidh le mór taispeántas a thugann deis dúinn-ne uilig ceantracha a chéile a fheiceáíl tríd súile ár gcomharsáin,” a dúirt stiúrthóir an tionscadail, Jake MacSiacais.


Beidh an dara turas sceitseála ag na daltaí ag deireadh na míosa seo nuair a rachfaidh siad thart ar Oirthear na cathrach chun cur lena dtaisce íomhanna a bheas mar bhunús leis a saothair a churfidh siad i gceann a chéíle don mhórthaispeántais, a dhéanfas lainseáíl ar lá Ceiliúrtha na nÓglach i mí Bealtaine 2014. Comóradh 230 bhliain ar ról na nÓglach Protastúnacha a thug garda ónóra don sagart caitliceach agus é ar a bhealach isteach chun aifreann a léamh ar an 30ú Belataine 1884, sa chéad eaglais caitliceach a tógadh i mBéal Feirste ag Lána an tSéipil.


 


Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le jake@forbairtfeirste.com nó scairt air 02890438597 nó 07739875309


English


Art students from Coláíste Feirste  joined with their counterparts from Ashfield Girls’ High School in East Belfast today 9/913, in a sketching day in Belfast’s Gaeltacht Quarter, as part of  the Forbairt Feirste inspired art project  ’Between Two Minds’.


Ashfield High art Teacher Valerie McKeag and her Coláiste Feirste colleagues Róisín NicGiolla Bhríde agus Caragh Ní Cholmaín, joined artists Michael Doherty and John Stewart, with assistance from Forbairt Feirste, to guide twenty pupils from the respective schools around the Gaeltacht Quarter on a day-long sketching tour  which will inform their joint art exhibition to be staged at the Cultúrlann’s Dillon art Gallery in the months of May and June 2014.


“Today was a great start which gave everyone the chance to get to know each other and gave the young art students a chance to get some images down on paper. Every journey begins with a single step and today’s first step was a good one towards the joint journey which will culminate in an innovative co-exhibition which will allows us to view each other’s areas through the eyes of our neighbours,” said project director Jake Mac Siacias.


A second sketching day will take place at the end of this month in East Belfast which will enhance the store of images which will form the basis of the public art exhibition launching the Celebrating the Volunteers Project in May next year which commemorates the role of the Belfast Protestant Volunteers in providing a guard of honour for the Catholic priest as he made his way to read mass in Belfast’s first Catholic Church in Chapel Lane on May 30th 1884.


For further information, contact us on jake@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07739875309barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS