Lá Oidhreachta Teach Ard na bhFeá Beechmount House Heritage Day

Forbairt News

Teach Ard na bhFeá le Michael Doherty, áit a nosclófar na doirse don phobal ar an Satharn 14ú Meán Fómhair Beechmount House which will open its 240 year old doors to the public on Saturday September 14th

Spraoí, Stair, Scéalaíocht, Dráma agus Taibhse cónaíthe

Fun, History, Storytelling, Drama and a resident Ghost

Gaeilge


Déanfar doirse Teach Ard na bhFeá, an teach is ársa i mBéal Feirste, a oscailt don phobail ar an mhí seo chugainn mar chuid de ‘Laethanta Oscailte Oidhreachta na hEorpa’ a bheas ag titim amach ar an Satharn 14ú Meán Fómhair. Tionscadal de chuid Áisíneacht Timpeallachta Thusiceart Éireann atá sna Laethanta Oscailte agus i mbliain don chéad úr tá Forbairt Feirste ag glacadh páirt ann chun tosaíocht cultúrtha s’acú ‘Oidhreacht Ard na bhFeá’, a chur ar fáíl ar an bhonn is leithne agus is féidir.


Beidh go leor le feiceáil agus le déanamh ar an lá le turas treoraithe thart ar an teach, peanteáíl aghaidheanna agus scéalaíocht do pháistí agus daoine óga, táispeántais ealaíne agus caint agus taispeántas ar stair an Tí leis an staire áitiúl Brighid Mhic Sheáin. chomh maith le sceitséanna drámaíochta ag clúdach stair 240 bhliain an tí ullmhaithe agus curtha i láthair ag roinn drámaíochta Choláiste Feirste.


Ag labhairt dó ar lainseáíl na himeachta dúirt cthaoirleach Forbairt an tuas Seán Místéil:


“Is e an príomh fhócas a bhí le hobair s’againn le tamall ná na féidearthachtaí a bhaineann le suíomh Ard na bhFeá a scaoileadh chun leasa pobal na Gaeilge ar bhealaigh a neartaíonn obair s’againn sa Cheathrú Ghaeltachta. Tá muid an tógtha faoin ról a dtig le tosaíocht Oidhreacht Ard na b hFeá – Beechmount Heritage a imirt i leathnú amach ról s’aginn ar bhonn cathrach. Bígí linn.”


Gach imeacht ar an lá urraithe go fiail ag Roinn Cultúr Ealaíon agus Fóillíochta


Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le jake@forbairtfeirste.com nó scairt air 02890438597 nó 07739875309


English


The 240 year old doors of Belfast’s oldest house ‘Teach Ard na bhFeá – Beechmount House’ will be opened to welcome in the public next month on Saturday September 14th as part of the European Heritage Open Days.  The Heritage Open Days are an initiative of the NIEA and for the first year Forbairt Feirste are taking part to open their Beechmount Heritage cultural initiative to as wide an audience as possible. 


There will be plenty to entertain and delight visitors on the day with storytelling and face-painting for children and young people, a guided tour of the historical house, dramatic re-enactments by Coláiste Feirste’s drama department, art exhibitions and an exhibition and talk on the house and its history by local historian Brighid Mhic Sheáin.


Speaking at the launch of the Heritage Open Day  Forbairt Feirste chair Seán Mistéil said:


“Unlocking the potential of the Beechmount site for the benefit of the Irish Speaking community and the wider community and doing so in ways which underpin our work in the Gaeltacht Quarter has been the focus of our work for some considerable time. We are very excited by the role the Oidhreacht Ard na b hFeá – Beechmount Heritage initiative can play in helping to realise and underscore our city wide mission.  Come along and join us and keep watching this space.”


All events on the day are kindly supported by the Department of Culture Arts and Leisure


For further information, contact us on jake@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07739875309barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS