Lá teanga na Gailíse sa Cheathrú Ghaeltachta / Galician Language day in the Gaeltacht quarter

Forbairt News

Feargal Mac Ionnrachtaigh agus Francisco Javier García Villaamil

Lá dlúthphairtíochta ar son pobal teanga na Gailíse atá faoi ionsaí /Solidarity day for  Galician language community under attack


Gaeilge


Dé Máirt 17 Bealtaine beidh lá idirnáisiúnta gnímh ar chosaint na Gailísise agus an chultúir Ghailísigh i mBéal Feirste agus in 50 áit eile ar fud na cruinne a mbeidh imeachtaí siombalacha ar siúl a thacóidh le muintir na Gailíse faoi choimirce an chómhana: “Cuir stop leis na na hionsaithe ar an Ghailísis”.


Beidh an ócáid ar siúl in Cultúrlann McAdam Ó Fiaich i mBéal Feirste Dé Máirt ar 4.00i.n. agus comhtharlóidh sí i gcomhar le himeachtaí cosúla a bheidh á reáchtáil in áiteanna amhail Nua-Eabhrac, Maidrid, Barcelona agus Buenos Aires.


D’fhógair coiste comhordaithe a dtugtar “Queremos Galego” air (Tá muid ar son na Gailísise) a sheasann do bhreis agus 700 cumann áitiúla atá buartha faoi éifeacht pholasaí an rialtais réigiúnaigh atá ag teorannú úsáid na Gailísise go háirithe san earnáil dhlíthiúil agus phoiblí agus i réimse an bhreisoideachais agus an ardoideachais, d’fhógair sé an Lá Idirnáisiúnta dlúthpháirtíochta i bpríomhchathair na Gailíse, Santiago de Compostela ar 10ú Bealtaine.


Is duine d’eagraithe an imeachta sa Chultúrlann é Francisco Javier Garcia Villaamill, ar easaoránach Gailíseach é atá ag obair i mBéal Feirste. Dúirt sé go raibh sé tábhachtach do gach duine siúd a aithníonn fiúntas na gcultúr agus na dteangacha traidisiúnta a dtacaiocht do dhaoine ag streachailt in aghaidh polasaithe rialtais atá ag déanamh damáiste agus a fhágfaidh muid bocht ó thaobh cultúir de.


Ag caint roimh roimnh an ócáid Dé Máirt dúirt Francisco:


“Tháinig scaoll ar gníomhaithe Gailísise le tamall anuas faoin damásite atá á dhéanamh ag polasaithe teanga Alberto Núnez Feijóo, uachtarán Xunta de Galicia (Rialtas Réigiúnach na Gailíse) agus faoin méid éadulaingthe imníoch atá ann maidir le labhairt na Gailísise le léiriú an chultúir Ghailísigh.”


Agus é ag deimhinú focail Francisco dúirt Feargal Mac Ionnrachtaigh ó Forbairt Feirste atá ag comhchur ócáid na Cultúrlainne i láthair:


“Tabharfaidh an léiriú dlúthpháirtíochta seo deis chun buarthaí ár gcairde sa Ghailís bunaithe ar a dtaithí phearsanta a chluinstin. Beidh ócáid ghairid ar siúl again le léamh siombalach ó roinnt de na daoine is tábhachtaí i litríocht na Gailísise le léiriú gurb í ceann de theangacha beo na hEorpa í agus gur ceann í ba chóir dúinn cosaint. Tá súil again go dtiocfaidh a mhéad daoine agus is féidir go dtí An Ceathrú Póilí, siopa leabhar na Cultúrlainne Dé Máirt seo chugainn ar 4i.n. mar ghníomh gairid dlúthpháirtíochta leo siúd atá ag streachailt leis an Chultúr Ghailíseach a chaomnhnú agus a chosaint.”


Le tuilleadh eolais ar imeacht teanga na Gailíse, déan teagmháil le feargal@forbairtfeirste.com no scairt air 02890438597 nó 07841101630


English


Next Tuesday May 17th will see an International day of action in defence of the Galician Language and Culture and Belfast along with over 50 other centres across the globe will hold symbolic events in solidarity with the Galician people under the common slogan of: “Stop the attacks against the Galician Language”.


The Belfast event to be held in Culturlann MacAdam Ó Fiaich at 4pm on Tuesday will coincide with similar events being held in places as widely diverse as New York, Madrid, Barcelona, Tenerife and Buenos Aires.


The International Day of solidarity was announced in the Galician capital Santiago de Compostela on May 10th by a coordinating committee called  “Queremos Galego” (We are for the Gailician Langauge), which represents over 700 local associations who are concerned about the effect of regional government policy which is limiting the use of the Galician Language particularly in the judicial and public sectors and in the fields of further and higher education.


Francisco Javier García Villaamil, a Galician expatriate working in Belfast, is one of the organisers of the Cultúrlann event. He said it was important for all those who recognize the value of traditional cultures and languages to show their support for peoples struggling against damaging government  policies which will leave us all culturally poorer.


Speaking ahead of Tuesday’s event Francisco said:


“Galician Language activists have grown increasingly alarmed at the damaging linguistic policies of Alberto Núñez Feijóo the president of the Xunta de Galicia (the Galician Regional Government) and the worrying degree of intolerance towards any expression of the Galician Language or culture.”


Echoing Francisco’s words Forbairt Feirste’s Feargal Mac Ionnrachtaigh, who is co-hosting the Cultúrlann event said:


“Tuesday’s act of solidarity will provide an opportunity to hear at first hand the concerns of our friends in Galicia. We will hold a short event which will include a symbolic reading from some of the leading figures in the world of Galician Literature to demonstrate that this is one of the living languages of Europe and one which we all should act in defence of.  We hope that as many people as possible will gather in An Ceathrú Poilí, the Cultúrlann bookshop on Tuesday next at 4pm for a short act of solidarity with those struggling to preserve and defend Galician Culture.”


For further info the Galician language event, contact Feargal Mac Ionnrachtaigh on feargal@forbairtfeirste.com or call 02890438597/ 07841101630barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS