Léacht i gCumann Chluain Ard/ Lecture in Cumann Chluain Ard

Forbairt News

Séamas Ó Donnghaile agus Feargal Mac Ionnrachtaigh

Ag Cumhachtú tríd an Oideachais / Empowering through Education

Gaeilge


Bronnadh duais aitheantais ar Oibrí Forbairt Feirste, Feargal Mac Ionnrachtaigh, le déanaí i ndiaidh dó léacht a thabhairt mar chuid de thogra oideachais atá ar siúl ag an Ionad Teanga lánGhaelach, Cumann Chluain Ard. Thug Feargal léacht, mar chuid de shraith léachtaí míosúla atá á reáchtáil ag an Chumann, faoin teideal, ‘An Ghaeilge Faoi Ghlas- Príosúnaigh Phoblachtánacha agus Athbheochan na Gaeilge ó Thuaidh’ agus bhí scaifte bréa i láthair le díospóireacht bhríomhar ina dhaidh. Bhronn Cathaoirleach Chumann Chluain Ard, Séamas Ó Donnghaile pictiúir de Sheosamh Mac Grianna ar Fheargal mar nóta buíochais ag an deireadh.


Ag caint ag an imeacht, dúirt Feargal, ‘Is mór an onóir dúinn bheith ag comhoibriú agus tacú le tograí Chumann Chluain Ard atá ag treabhadh gort na hathbheochana Gaelaí ónar bunaíodh sna tríochaidí é!  Tuigeann muid cé chomh tábhachtach agus atá cúrsaí oideachais agus muid ag iarraidh díograiseoirí úra a chumhachtú i dtreo na hathbheochana agus molann muid do dhaoine páirt a ghlacadh sa tsraith léachtaí seo.’


Ag caint ar an tsraith léachtaí seo, dúirt Séamas Ó Donnghaile, ‘Thaitin léacht Feargal go mór le lucht an chumainn agus tá muid iontach buíoch ar fad do mar gheall air. Beidh an Dr Joe Ó Lavery ag tabhairt an chéad léachta eile ar an Déardaoin seo chugainn, 29 Aibreán bunaithe ar Sheanmóirí An Chanónaigh Mhic Pháidín, ansin beidh an tOllamh Dónall Ó Baoill againn ar an Déardaoin 27 Bealtaine agus an Dr Fionntán de Brún ar an Déardaoin 24 Meitheamh. Tá fáilte roimh chách i dtólamh agus is féidir scairt ghutháin a chur ormsa ar 07841150053  más rud é go bhfuil tuilleadh eolais ag teastáil.’


English


A recognition award was recently bestowed on Forbairt Feirste’s Feargal Mac Ionnrachtaigh, after he gave a lecture as part of an educational project being orgniased by All-Irish speaking centre, Cumann Chluain Ard. Feargal gave the lecture, as part the club’s monthly lecture series, under the title, ‘Irish in Bondage- Republican prisoners and the Irish language revival in the North of Ireland. It was very well attended and was followed by a lively discussion. After the lecture, Cumann Chluain Ard Chairperson, Seamas Ó Donnghaile presented Feargal with a framed photograph of Seosamh Mac Grianna as a note of gratitude.


Referring to the event, Feargal stated, ‘We are greatly honoured to be working with and supporting the projects of Cumann Chluain Ard, who have been ploughing the furrow of the Irish langauge revival since the Thirties! We understand the importance of education in empowering activists in the direction of the revival and we would encourage people to get invovled in the lecture series.


Speaking on this lecture series, Seamas Ó Donnghaile said, ‘Feargal’s lecture was greatly enjoyed by those present and we are very grateful to him for taking part. Dr Joe Lavery will deliver the next lecture, next Thursday, 29 April based on the Sermons of the Canon Mac Pháidín, while we will have Professor Dónall Ó Baoill on Thursday 27 May and Dr Fionntán de Brún on Thursday 24 June.  Everyone is welcome as always and anyone looking further information can contact me on 07841150053.’barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS