Léacht in Fleádh Ard Eoin / Lecture in Ardoyne Fleádh

Forbairt News

Feargal Mac Ionnrachtaigh ag tabhairt léachta in Ard Eoin

Léacht ar stair na Gaeilge ag gríosadh muintir Ard Eoin / Lecture on the History of the Irish language inspiring Ardoyne community

Gaeilge


Bhí Forbairt Feirste ag cur chun cinn an oideachais pobail aréir (12-8-10) i dteach tabhairne na Seamróige in Ard Eoin, áit ar thug an t-Oifigeach Tionscadail Feargal Mac Ionnrachtaigh, léacht fá stair agus athbheochán na Gaeilge mar chuid do Fleádh Ard Eoin 2010. Is cuid iad na léachtaí seo don stráitéis cumasaithe pobail atá faoi lán seoil ag Forbairt Feirste ina mbíonn siad ag obair le grúpaí Gaeilge atá ag gníomhú go háitiúil ar an talamh. Is iad Glór an Tuaiscirt a d’eagraigh an léacht aréir a chríochnaigh leis an bhanna ceoil Aibhléis ag déanamh seisiún ceoil traidisiúnta.


Ag caint ag an imeacht do, dúirt Feargal, ‘Is mór an onóir dúinn bheith ag comhoibriú agus ag tacú le Glór an Tuaiscirt agus tograí oideachais s’acu i rith Fleádh Ard Eoin atá ar cheann de na féiltí pobail is iomráiteacha sa tír.   Tuigeann muid cé chomh tábhachtach agus atá cúrsaí oideachais agus muid ag iarraidh díograiseoirí úra a chumhachtú i dtreo na hathbheochana agus molann muid Glór an Tuaiscirt go hard, go háirithe na daoine óga atá faoi stiúir s’acu a tháinig chun páirt fonnmhar a ghlacadh sa chaint agus díospoireacht ina dhaidh.’


Ag tagairt don imeacht, dúirt Cathaoirleach Ghlór an Tuaiscirt, Conor Ó Stiobhaird, ‘Thaitin léacht Feargal go mór le lucht an cheantair agus tá muid iontach buíoch ar fad do mar gheall air. I láthair na huaire, tá muid ag obair le scaifte iontach tiomónta do dhaoine óga ar tógra staire áitiúil fá athbheochán na Gaeilge in Ard Eoin. Fuair muid maoiniú fríd an Chiste Chrannchur Oidhreachta chun grúpa do dhaoine óga a stiúradh agus a thraenáil chun roinnt agallaimh agus taighde a dhéanamh i dtreo DVD agus leabhrán a chur i gcrích roimh dheireadh na bliana. Bhí an oiche aréir ina chuidiú iontach don tógra nualaíoch seo.


Le tuilleadh eolais a fháil ar an scéal, na léachtaí agus an stráitéis cumasaithe pobail, déan teagmháil le feargal@forbairtfeirste.com no scairt air 07841101630


English


Forbairt Feirste was promoting community education last night in Ardoyne’s Shamrock Bar, where Project Worker Feargal Mac Ionnrachtaigh, gave a lecture on the history and revival of the Irish language as part of the 2010 Ardoyne Fleádh. These lectures are part of  Forbairt Feirste’s community empowerment strategy where they work closely with Irish language community groups who are active working locally on the ground.  It was Glór an Tuaiscirt who organised last night’s lecture which was followed by a traditional music session with Aibhléis Music band.


Referring to the event, Feargal stated, ‘We are greatly honoured to be working with and supporting Glór an Tuaiscirt and their educational projects during the Ardoyne Fleádh, which is one of the prominent community festivals in the country. We understand the importance of education in empowering activists in the direction of the revival and we would like to congratulate Glór an Tuaiscirt, espeically the young people under their stewardship who came to take an active part in the talk and discussion afterwards.’


Speaking on this events,  Glór an Tuaiscirt chair Conor Ó Siobhaird said, ‘Feargal’s lecture was greatly enjoyed by those present and we are very grateful to him for taking part. At the minute, we are working with a group of very committed young people on a local history project on the Irish language revival in Ardoyne. We got funding through the Heritage Lottery Fund to direct and train a group of young people to conduct a number of interviews and research with a view to completing a DVD and booklet by the end of the year. Last night’s event was a great help for this innovative project. ‘


For further information on this story, the lectures and community empowerment srategy: contact  feargal@forbairtfeirste.com or ring 07841101630barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS