Liathróid sa chúirt – Ball in the Court

Forbairt News
Ó chlé An Comhairleoir Niall ó Donnghaile, iar dalta na scoil agus Iar Ard Mhéara Bhéal Feirste, xxxx SportNI, Gary McGale, Bavan Contractors, Jordan Ó'Neill, Coláiste Feirste, Curadh reatha Liathróid Lámha Uladh faoi 17, Colma McKee, Bord Gobharnóirí Coláiste Feirste, An Aire Cultúr, Caral Ní Chuilín, Aisling Ní Raghallaigh, Colaiste Feirste, Curadh reatha Liathróid Lámha Domhanda, Willie Devlin Sport NI, Ball Tionóil Iarthar Bhéal Feirste Pat Sheehan agus iníon Pat, Banba Andregotto Oiartzun Ní Shíocháin.
Ó chlé: Comhairleoir Niall ó Donnghaile, iar dalta na scoile agus Iar Ard Mhéara Bhéal Feirste, Antoinette McKeown SportNI, Gary McGale, Bavan Contractors, Jordan Ó’Neill, Coláiste Feirste,  Colma McKee, Coláiste Feirste, An Aire Spóirt Carál Ní Chuilín, Aisling Ní Raghallaigh, Coláiste Feirste, Willie Devlin Sport NI, Pat Sheehan MLA agus iníon Pat, Banba Andregotto Oiartzun Ní Shíocháin.

Cluichí Reidh le Toiseacht – Game On

Gaeilge


Bhí lá mór eile ann inniú 2/4/14 ag Coláiste Feirste nuair a thainig an Aire Spóirt, Carál Ní Chuilín agus príomhfheidmeannach SportNI, Antoinette mcKeown, chuig an suíomh chun an chéad fhod a thiontú ar An Charraig Mhór, ais-liathróid Lámha agus iolspóirt atá le toiseacht gan mhóill ag na conraitheoirí Bavan Contracts a bhain an chomórtas a reachtáladh don tionscadal ag Sport NI.


Bhí go leor de lucht tacaíochta Choláiste Feirste i láthair ag an imeacht, ina measc, Curadh Reatha Liathróid Lámha Uladh faoi 17, Jordan Ó Néill agus Curadh reatha Domhanda Liathróid Lámha, Aisling Ní Raghallaigh atá beirt ag freastál ar an scoil. Sheas siad go bródúil taobh leis ionadaithe Bord Gobharnóirí na Scoile Colma McKee, a rinne sar obair leis na Maoinitheoirí, comhairleoirí agus ionadaithe tofa áitiúla leis an togra a thabhairt chun cinn.


Ag labhairt dó ag an ócáid inár ‘ghearradh an céad fhod’ ar an chéad tionscadal caipiteal ag suíomh forbartha Ard na bhFeá dúirt Cathaoirleach Forbairt Feirste Sean Mistéil gur chéim thábhachtach agus cinniúnach a bhí ann i bhforbairt na Ceathrún Ghaeltachta. Ghabh an t-uas Mistéil a bhuíochas le Sport Ni, Comhairle Bhéal Feirste agus Roinn Cultúr, Ealaín agus Fóillíochta as a dtacaíocht fial do thionscadal An Charraig Mhór.


“Thiar ar an 20ú Mí Mheán an Fhómhair seo caite lainseáladh Mór-phlean na Ceathrún Ghaeltachta anseo ag Coláiste Feirste. Is mór an áthas atá orainn bheith ar ais anseo inniu leis an Aire Cultúr, Ealaín agus Fóillíchtaí, agus leis na maoinitheoirí ó Sport TÉ agus Comhairle Bhéal Feirste,  agus muid ag fógairt agus ag lainseáil an céad tionscadal chaipiteal atá ag teacht chun cinn faoin phlean sin agus faoi cheannasaíocht an Aire Ní Chuilín. Is é an céad céim an ceann is deacra i gcónaí agus le sin glánta inniu beidh muid ag súil leis na céimeanna eile atá mar sprioc againn faoin phlean seo agus a ndéanfaidh claochlú iomlán sa cheathrú ionspioraideach seo don chathair, chun sochar saoránaigh uilig na cathrach,” a dúirt an Mistéileach.


Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le jake@forbairtfeirste.com nó scairt air 02890438597 nó 07739875309


English


It was another big day today 2/4/14 at Coláiste Feirste when Sports Minister Carál Ní Chuilín and Sport NI chief Antoinette McKeown visited the site to turn the first sod on An Charraig Mhór the school’s new handball and multi-sports facility which Bavan Contracts – who won the Sport NI contract for the project - are due to commence this month.


Many of Coláiste Feirste’s supporters turned up for the occassion, among them Jordan Ó Néill, current Ulster under 17 Handball champion and fellow Coláiste Feirste student Aisling Ní Raghallaigh, the current World Handball Champion. The pair stood proudly side by side with the School Board of Governors representative Colma McKee, who along with the funders and local elected representatives had done so much to bring the project to fruition.


Speaking to mark the the occasion of the cutting of the first sod on the first capital project at Ard na bhFeá site, Forbairt Feirste chairperson Sean Mistéil said that it was an important and decisive step in the development of the Gaeltacht Quarter. Mr Mistéíl took the opportunity to thank Sport NI, Belfast City Council and the Department of Culture Arts and Leisure for their generous support for an Charraig Mhór Handball and Multi-sports facility.


“ On September 20th last here at Coláiste Feirste we launched the Big Gaeltacht Quarter Plan. It is a great pleasure to be back here today with the Minister of Culture, Arts and Leisure, and with the other funders from Sport NI and Belfast City Council to announce and launch the start of the first capital project which has come to fruition under that plan and under the leadership of Minister Ní Chuilín. The first step is always the most difficult and with that step taken today we look forward to those other steps which will follow and which are envisaged under the Big Gaeltacht Quarter Plan. These developments are set to transform this inspiring Quarter of the City for the benefit of all Belfast citizens,” said Mr Mistéíl


For further information, contact us on jake@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07739875309barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS