Misean Milwaukee / Mission Milwaukee

Forbairt News

Misean Milwaukee / Mission Milwaukee

Anois Rincimís

Gaeilge


Misean Milwaukee

Tá an misean tradála agus turasóireachta ó Cheathrú Ghaeltachta, Iarthar Bhéal Feirste chuig Stait Aontaithe Mheirceá ag tarraingt chun deiridh inniú 21/8/12 agus an toiscaireacht ar tí pilleadh ar Éirinn, agus de réir na tuairiscí uilig atá faighte ónár gcomradaíthe thall i Stait Aontaithe Mheirceá d’éirigh thar barr lena niarrachtaí chun an deis a thapadh le breis cuairteoirí a thabhairt chun na Ceathrún Ghaeltachta don bhliain Cinniúnach 2013.


Cinneadh go raibh sé in am toscaireacht ceart a chur chuig Gaelfest Milwaukee agus muid ag pleanáil do Bhliain na Gaeilge, ceiliúradh ar 120 bliain de tús an bhláthú cultúrtha a tharla arna bhunadh Conradh na Gaeilge sa bhliain 1893, Féile 25, ceiliúradh ar fíche bhliain de Féile an Phobail agus Tionól Éireann, tosaíocht turasóireachta atá ag iarraidh daoine atá ar an deoraíocht a thabhairt abhaile ar chuairt go hÉirinn.


Bhí daoine ar an toiscaireacht sna Stait Aontaithe thar ceann Bhord na Ceathrún Ghaeltachta, Fáílte Feirste Thiar agus Féile an Phobail agus an Feisire Parliaminte Paul Maskey SF ina dteannta. Thug siad cuairt oibre cúig lá ar Ghaelfest Milwaukee sula ndeachaigh siad go Nua Eabharc áit a raibh sraith de chruinnithe agus preas-ócáidí acú.


Má tá tuilleadh eolais uait gabh i dteagmháil le Jake MacSiacais ar 02890 438597  nó seol r phost chuig jake@forbairtfeirste.com


English


Mission Milwaukee

The Gaeltacht Quarter and West Belfast trade and tourism mission to the United States of America is drawing to a close today 21/8/12 as the delegation, headed by local MP Paul Maskey, prepares  to return to Ireland. And according to all reports it has been a highly successful trip with the delegation having availed of the opportunity to attract more visitors, business and investment to the Gaeltacht Quarter for the pivotal year of 2013.


It was decided to send the delegation to this year’s Milwaukee Gaelfest as plans gather pace for Bhliain na Gaeilge/The Year of the Irish Language, a celebration of 120 years since the cultural renaissance sparked by the founding of the Gaelic League in 1893,  Féile 25, a celebration of 25 years since the founding of Féile an Phobail and the launch of The Homecoming an Irish Gathering, an touris initiative which is seeking to bring members of the Irish Diaspora back to Ireland during 2013 in bigger numbers than ever.


Joining the delegation to the USA were representatives of the Gaeltacht Quarter Board, Fáilte Feirste Thiar and Féile an Phobail. The delegation was led by local MP Paul Maskey of  Sinn Féin. The trade and Tourism mission consisted of a five day working visit to the Milwaukee Gaelfest before the delegation headed to New York for a series of meetings and press engagements. .


If you would like more information contact Jake MacSiacais on 02890 427646 or by email at Jake@forbairtfeirste.combarúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS