Óglaochra ag imeacht go Conamara!/ Young Laochra head to Conamara

Forbairt News


Foireann Faoi 17 na Laochra i gComórtas peile Uile-Éireann i gConamara/ Laochra Under 17 team in All-Ireland football competition in Conamara

Gaeilge


D’imigh Foireann faoi 17 Laochra Loch Lao go Conamara na Gaillimhe inniú le páirt a ghlacadh sa chomórtas peile Uile-Éireann seachtar-an-taobh don triú bliain as a chéile. Eagraíonn Scéim Oiliúna CLG na Gaillimhe agus Óige na Gaeltachta an Comórtas Peile 7 a taobh faoi 17 do bhuachaillí agus do chailíní do chumainn CLG Gaeltachta. Bíonn an chomórtas oscailte do chumainn CLG Gaeltacht na Gaillimhe agus foireann amháin óna Gaeltachtaí eile ar bhonn cuireadh, chomh maith le foireann amháin ó Bhéal Feirste agus Baile Átha Cliath.


Tá sé ag titim amach ag deireadh an seachtaine ar an 23-24ú Aibreán in ionad Mhicheál Mhóir ar an Mhaimín.  Chomh maith le cluichí peile agus comórtais bíonn oíche siamsaíochta agus spraoi eagraithe a thugann deis do Ghaeilgeoirí óga ó achan cearn aithne a chur ar a chéile. Beidh bronnadh na nduaiseanna ann i ndiaidh am dinnéara i Spórtlann Mhicheál Mhóir oíche shathairn.


Dúirt bainisteoir na hógfoirne, Seamás Ó Tuama, ‘Tá athas an domhain orainn páirt a ghlacadh sa chomórtas seo don triú bliain as a chéile agus tá na leaids óga ag dúil go mór leis. Is ionadaithe den chéad scoth iad do Laochra Loch Lao CLG agus Gaeil Bhéal Feirste i gcoitinne. Cothaíonn an comórtas seo spéis s’acu sa teanga agus sna spoirteanna dúchasacha in am céanna. Gortaíodh cupla imeoirí dar gcuid i rith na seachtaine ach mar sin féin, tá muid measartha láidir go fóill agus ag dúil go mór leis an dushlán. Go n-éirí linn!.’


Le tuilleadh eolais a fháil ar Laochra Loch Lao, déan teagmháil linn ar: feargal@forbairtfeirste.com


English


Laochra Loch Lao’s Under 17 team left for the Conamara Gaeltacht today to take part in an All-Ireland under 17 seven-a-side football competition for the third year ina row.  The Galway CLG traning scheme and the Youth of the Gaeltacht organise this 7 a side football competition for boys and girls from for Gaeltacht GAA clubs. The competition is open to GAA clubs in the Galway Gaeltacht and one team from the other Gaeltachts on invite basis, as well as one team from Belfast and one team from Dublin.


It takes place this weekend of the 23-24 April in the Mícheál Mór Sporting complex in Conamara. In addition to football games and competitions, there are also events and entertainment organised that provides young Gaels from every country the chance to get make acquaintance.


Team manager of the Youth team, Seamas Ó Tuama siad, ‘We are delighted to take part in this competition for the third year in a row and the young lads are really looking forward to it. The are fantastic representatives of Laochra Loch Lao CLG and Belfast’s Irish speaking community in general. This competition inspires their interest in the language and our native sports at the same time. A few of our lads picked up injuries during the week, but even still, we’re still relatively strong and loking forward to the challenge. We may succeed!’


For further information on Laochra Loch Lao CLG contact us on feargal@forbairtfeirste.com


barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS