Oidhreacht ag Corp Chríost / Heritage at Corpus Christi

Forbairt News

Jake MacSiacais agus daltaí ó Chorp Chríost

Oidhreacht ag Corp Chríost / Heritage at Corpus Christi

Gaeilge


Bhí lá maith ag a raibh i láthair ag Scoil Chorp Chríost in Iarthar Bhéal Feirste, Dé Máirt 28/9/10 nuair a labhair Stiúrthóir Forbairt Feirste, Jake MacSiacais le daltaí ó Chorp Chríost, atá ag beartú an Ghaeilge a thógáil don GCSE. Ba faoin scéim Oidhreacht Feirste, a thug an t-uas MacSiacais a chaint. Bronnadh cóip de leabhar nuafhoilsithe Oidhreacht Feirste ar gach dálta a bhí páirteach sa lá.


Tá na daltaí, a bhí i láthair Dé Máirt, ag freastál ar rang an Bean Uasal Clíodhna Hawkins agus iad sa triú bhliain de staideár ar an Ghaeilge.


Bhí deis ag an t-uas MacSiacais an méid atá déanta ag na daltaí go dtí seo a mholadh agus cur ina luí orthú na buntáistí a bhaineas le breis staidéar a dhéanamh ar an Ghaeilge.


Le tuilleamh eolais a fháil déan teagmháil linn ar: jake@forbairtfeirste.com nó glaoigh ar 02890438597 or 07739875309


English


A good day was had by all at Corpus Christi College in West Belfast on Tuesday 28/9/10 when Forbairt Feirste Director, Jake MacSiacais addressed students from the college who are considering taking up Irish for GCSE. Mr MacSiacais’ talk was held under the auspices of Forbairt Feirste’s Belfast Heritage scheme. A copy of Forbairt’s newly published booklet, Belfast Heritage, was also presented to all participants.


The students present on the day were pupils in Ms Clíodhna Hawkins class and are in their third year of  study with Irish.


Mr MacSiacais had the opportunity to praise the pupils’ achievements to date and to impress on them the continued benefits of continuing with their studies in Irish.


For further information, contact us on jake@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07739875309
barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS