Oidhreacht na Sean Chille Shankill Heritage

Forbairt News

Stiúrthóir Forbairt Feirste Jake MacSiacais ag Eaglais Naomh Maitiú Sráid Cambrai Bóthar na Sean Chille

 

 Oidhreacht na Sean Chille

 Shankill Heritage

Gaeilge


Bhí scaifte breá i láthair oíche Déardaoin seo chuaigh thart an 21ú Feabhra ag Eaglais Naomh Maitiú Bhóthar na Sean Chille, nuair a thug Stiúrthóir Forbairt Feirste, Jake MacSiacais caint ar oidhreacht agus logainmneacha an cheantair. Thainig daoine chuig an ócáid fosta ó phobal Naomh Olibheár Pluincéad.


Rinneadh an oíche a shocrú a bhuíochas leis an Oirimeach Tracey MacRoberts ó pharóiste Naomh Maitiú atá toghtha ar suíomh an lonnaíocht spioradálta aitheanta is ársa seo de chuid Bhéal Feirste.


Thug MacSiacais, cuntas ar stair, logainmneacha agus dinnseanchas paróiste sibhialta na Sean Chille. Oíche spéisiúl pléisiúrtha a bhí ann, a chaith solas ar leithéidí an Ard Mháistir Oraisteach a bhí páirteach in athbheochan na Gaeilge sa 19ú Aois agus ar an Feisire Parlaiminte ón Sean Chill a bhí gníomhach i gcogadh na talún i Maigh Eo.


Dúirt MacSiacais: ” Ba chuid de sraith chainteanna a bhí ann a dhéanann Forbairt Feirste a éascú agus a reachtáil chun stádas agus proifíl na Gaeilge a ardú i measc an phobail agus chun deiseanna a chothú do dhaoine feasacht agus taithí a fháil ar an Ghaeilge mar a bhaineann sí lena gcuid ceantracha féin.”


Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le jake@forbairtfeirste.com nó scairt air 02890438597 nó 07739875309


English


Thursday night last, 21st February saw Forbairt Feirste Director, Jake MacSiacais join a local group at St Matthew’s Church on the Shankill Road for a presentation and talk on the heritage and placenames of Shankill. The gathering was also joined by a group from St Oliver Plunkett parish.


The evening was very kindly organised by the Revd Tracey McRoberts Minister of St Matthew’s Church which is built on the site of the oldest attested spiritual site in Belfast.


MacSiacais’ talk concentrated on an account of the history, placenames, heritage and placenames’ lore of the Civil Parish of Shankill. A pleasurable and interesting evening was had as those present were invited to get acquainted with – among others – an Irish speaking Grand Master of the Orange Order, who played his part in the Irish Language revival of the 19th Century and the Land League MP for Mayo who hailed from the Shankill Road.


Speaking after the evening MacSiacais said: ” This event was one in a series of talk which Forbairt Feirste undertake and facilitate to raise the status and profile of Irish and to provide opportunities for local people to get an increased awareness and experience of Irish as it realates to their local area.”


For further information, contact us on feargal@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07739875309barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS